CIOPolecane tematy

Rusza cykl webinariów technicznych VMware IT Heroes 2016

Wiosną odbędą się cztery webinaria otwarte dla wszystkich uczestników.

O tematyce czterech bezpłatnych webinariów VMware IT Heroes 2016, przyczynach niepowodzenia biznesowych projektów informatycznych, a także czynnikach ograniczających zwinność IT i przykładach wykorzystania wirtualizacji warstwy sieciowej mówi Paweł Korzec, Systems Engineering Manager na region Europy Wschodniej w VMware.

Rusza cykl webinariów technicznych VMware IT Heroes 2016

W marcu VMware uruchamia po raz kolejny cykl webinariów IT Heroes 2016. Jakiego rodzaju zagadnieniom poświęcone będą poszczególne prelekcje? Jakich informacji mogą oczekiwać ich uczestnicy?

Spotkania z cyklu IT Heroes są sesjami internetowymi, przeznaczonymi dla osób technicznych. Inicjatywa IT Heroes to także próba stworzenia społeczności zainteresowanej tematyką IT. W IT Heroes w roli prelegentów wystąpią inżynierowie wsparcia sprzedaży, którzy na co dzień kontaktują się z klientami. Słuchanie takich osób będzie po pierwsze łatwiejsze, po drugie ośmiela do zadawania pytań. Sesje, które zaplanowaliśmy, będą tematycznie spójne z zagadnieniami, którymi zainteresowanie deklarują klienci. Prym wiedzie tu kwestia bezpieczeństwa.

Jak będzie wyglądał podział tematyczny czterech webinariów IT Heroes?

Pierwsza z sesji poświęcona będzie ciągłości działania biznesu. Chcielibyśmy skupić się tu na opcjach Disaster Recovery, czyli wskazać jak niedrogo, bezpiecznie i efektywnie, a także w sposób, który można w każdej chwili przetestować realizować usługę Disaster Recovery z wykorzystaniem wirtualizacji VMware. Scenariusz tej sesji będzie innowacyjny – zamiast typowej prezentacji planujemy bowiem dyskusję dwóch, czołowych naszych inżynierów.

Kolejny temat to VMware vRealize Automation, czyli podsumowanie nowości w wersji 7.0 naszej platformy pozwalającej automatyzować proces dostarczania spersonalizowanych zasobów, aplikacji i usług. Następnie przeprowadzimy sesję poświęconą wirtualizacji sieci przy wykorzystaniu rozwiązań VMware, czyli naszego NSX. Ostatnia z planowanych na tegoroczną wiosnę sesja dotyczyć będzie potrzeby zapewnienia spójnego bezpieczeństwa dla wielu lokalizacji połączonych w jedną sieć, a także niezawodności i optymalizacji aplikacji dla wielu ośrodków przetwarzania danych.

Co wyróżnia formułę sesji wchodzących w skład cyklu VMware IT Heroes 2016?

Idea IT Heroes zakłada, że właściwie w koleżeński sposób dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniami oraz pokazujemy, jak zrealizowaliśmy konkretne projekty, z jakimi problemami się zmierzyliśmy. Pod koniec każdej sesji odbywa się seria pytań i odpowiedzi. To jest miejsce na twarde pytania i dłuższą dyskusję. Czasami nawet skracamy prezentacje, by odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań.

Kto może wziąć udział w poszczególnych prezentacjach cyklu IT Heroes 2016?

Sesje IT Heroes są dostępne dla wszystkich, niezależnie od tego, czy są to nasi klienci, czy nie. Poszczególne webinaria są otwarte. Nie prowadzimy żadnej selekcji.

W jaki sposób zmiany określane dziś jako cyfrowa transformacja biznesu wpływają na funkcjonowanie IT w firmach?

Myślę, że wszyscy zdają sobie sprawę, że usługi IT trzeba realizować szybciej i taniej. Największym problemem dzisiejszego IT jest sposób komunikacji z biznesem. Wydaje mi się, że kluczowe znaczenie ma tu fakt, aby biznes, deweloperzy oraz ci, którzy utrzymują aplikacje znaleźli wspólny język. Dopiero takie porozumienie będzie skutkowało tym, że zapewniony zostanie jasny, spójny i konkretny przekaz. Wówczas wszystkie strony nabiorą do siebie szacunku i realne stanie się podejście w modelu agile, wprowadzenie idei transformacji cyfrowej czy Shadow IT.

Jednym z głównych oczekiwań biznesowych względem IT jest elastyczność. Jakim zmianom musi podlegać tradycyjne IT, aby sprostać nowym wymaganiom?

Generalnie infrastruktura IT ma być bardziej elastyczna. Proszę sobie wyobrazić, że wdrażamy prosty projekt IT, który ewoluuje i ma pewną ilość zmiennych. Ale jeśli w pewnym momencie biznes mówi: „dodaj mi jeszcze tylko to”, to być może z jego punktu widzenia jest to mała zmiana, ale z perspektywy IT może oznaczać modyfikację całej koncepcji systemu. Pociąga to za sobą całą masę zmian i lawinowy wzrost ilości pracy po stronie IT. To może kreować złe emocje po obu stronach i przy starym modelu IT grozi wykładniczym wzrostem opóźnień.

Czy jest jakaś rada na problemy ze zmieniającymi się wymaganiami biznesu?

W pierwszej kolejności IT powinno wyzbyć się czynników ograniczających zwinność – manualnej obsługi procesów, konieczności wprowadzania ciągłych zmian na poziomie sprzętu, czy konsultowania wszystkich zmian na poziomie sieci z innymi komórkami w firmie. To zawsze pochłania cenny czas. Wyobraźmy sobie sytuację, w której jako dział IT przygotowujemy aplikację, która ma odpowiedzieć na bieżącą, nagłą potrzebę biznesową, ale potrzebuje dostępu do określonych danych. Musimy więc przejść przez całą procedurę przyznania dostępu, która może trwać np. dwa tygodnie. W tym momencie założenie projektu i teoria podejścia zwinnego legnie w gruzach.

Pozbycie się czynników hamujących jest możliwe poprzez wdrożenie automatyzacji, co jest tematem niełatwym, ale na pewno stanowi istotne usprawnienie, wirtualizację, czyli możliwość szybkiego alokowania zasobów na żądanie, a także wykorzystanie takiej warstwy sieciowej, gdzie zmiana nie będzie wymagała czasochłonnej rekonfiguracji jej elementów.

Jakie są najważniejsze założenia koncepcji centrum danych zdefiniowanego programowo – SDDC? Jaką rolę – w kontekście cyfrowej transformacji – pełni wirtualizacja sieci?

Na koniec dnia zawsze istotna jest optymalizacja jako gwarancja, że założone cele będą osiągane efektywnie przy właściwym wykorzystaniu posiadanych zasobów. Szersze podejście do centrum danych oznacza, że wirtualizujemy każdy jego element. Spoglądając historycznie – zaczynaliśmy od wirtualizacji mocy obliczeniowej. Wraz ze wzrostem potrzeb i oczekiwań w zakresie efektywnego wykorzystania sprzętu poszliśmy w kierunku wirtualizacji pamięci masowych. Kolejnym krokiem było stworzenie narzędzi do optymalizacji środowisk zwirtualizowanych oraz automatyzacja procesów. Następnie zwróciliśmy się w kierunku wirtualizacji sieci. Przeniesienie logiki sieci do hypervisora z punktu widzenia wdrożenia nie jest wcale takie skomplikowane jak by się mogło wydawać, oferując wymierne korzyści takie jak, np. podniesienie bezpieczeństwa. W SDN (Software Defined Network), jesteśmy w stanie włożyć reguły routingowe i firewallowe bezpośrednio w system operacyjny. Zabezpiecza to aplikacje w samym ich sercu. Kolejnym elementem jest uniezależnienie procesów budowania środowisk wirtualnych od hamulca w postaci rekonfiguracji sieci realizowanej przez inne osoby czy departamenty.

Ciekawym projektem wpisującym się w ideę SDDC było wdrożenie rozwiązań VMware w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Jakie były jego założenia?

Projekt zakładał stworzenie infrastruktury odpowiedniej dla udostępniania usług IT, w ramach której klienci zyskaliby pełną swobodę w zarządzaniu wykupionymi zasobami. Z punktu widzenia dostawcy chodziło o to, aby – i tu się będę znowu powtarzał – w pełni zautomatyzować ten proces. Wynikające z takiego podejścia korzyści to choćby możliwość szybkiego i precyzyjnego naliczania opłat, eliminacja błędów, a także wyższe bezpieczeństwo. Im mniej osób zaangażowanych jest w proces, tym mniejsze ryzyko. Ograniczenie ilości czynności administracyjnych było kluczowe dla klienta. Projekt idealnie wpisał się w koncepcję centrum danych definiowanego programowo. Wykorzystaliśmy wirtualizację serwerów, pamięci masowych i środowiska sieciowego.

Jakie korzyści mogą być efektem wykorzystania rozwiązań do wirtualizacji sieci?

Korzyści płynące z wykorzystania NSX to przede wszystkim bezpieczeństwo. Wartości są oczywiście i różne dla administratora, dyrektora IT, zarządu. Z perspektywy zarządu NSX chroni informacje, za które jest on odpowiedzialny. Dyrektorowi IT daje narzędzia do lepszej weryfikacji i monitoringu usług IT. W przypadku użycia NSX każdy element infrastruktury – czy to data center, czy pojedynczy system operacyjny – chronimy tak samo. Z kolei dla administratora z pewnością najistotniejsza będzie automatyzacja. NSX to dziś nasz flagowy produkt. Mamy olbrzymie referencje w skali świata i doświadczenie w realizacji projektów. Po spisaniu wymagań, weryfikację koncepcji jesteśmy w stanie zrealizować w ciągu kilku dni w środowisku testowym.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *