Rynek

Sanmargar Team dostarczy do Medicover platformę wspierającą Data Governance

Podpisana umowa ramowa zakłada dostarczenie i wsparcie wdrożenia platformy Metastudio DRM do zarządzania danymi referencyjnymi w krajowych i zagranicznych spółkach Grupy Medicover.

Sanmargar Team dostarczy do Medicover platformę wspierającą Data Governance

Pierwszym etapem projektu będzie zastosowanie słowników danych referencyjnych w obszarach Finansów i HR. Szerokie grono użytkowników uzyska możliwość korzystania z korporacyjnych słowników obejmujących liczne dane referencyjne niezbędne dla efektywnego zarządzania personelem w rozległej, międzynarodowej, organizacji jaką jest Medicover, firma świadcząca usługi z zakresu zdrowia i wellbeingu.

Ich uspójnienie, dopasowanie do uwarunkowań lokalnych systemów i organizacji, umożliwi jednolite raportowanie, efektywną konsolidację oraz spójne źródło danych podstawowych dla lokalnych systemów. Największe rynki, na jakich działa Grupa Medicover, to: Polska, Niemcy, Rumunia i Indie. Firma działa w ramach dwóch obszarów – Healthcare Services i Diagnostic Services.

Od strony technologicznej rozwiązanie będzie w całości zrealizowane w oparciu o korporacyjną hurtownię danych w chmurze MS Azure.

Metastudio DRM to platforma do centralnego zarządzania słownikami, metadanymi i danymi referencyjnym. Pozwala na import i export, edycję i integrację wszystkich tabel słownikowych z jednego miejsca w organizacji.

Jest to wielojęzykowa aplikacja klasy no-code specjalnie zaprojektowana dla użytkowników biznesowych i profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem danymi celem rozwiązania problemów w codziennej komunikacji i wymianie słowników w firmie.

Dla nas podpisanie umowy oraz planowane zastosowanie rozwiązania Metastudio DRM w nowym segmencie usług medycznych, to dowód na to, że lata doświadczeń, otwarcie na nowe wyzwania i zaangażowanie w tworzenie wartościowych rozwiązań, są doceniane na rynku” – mówi Ireneusz Chmielak, Projects Executive w Sanmargar Team.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *