InfrastrukturaRynek

Schneider Electric stworzył framework pozwalający zarządzać zrównoważonym rozwojem centrów danych

W tym pierwszym w branży „schemacie” zaproponowano pięć obszarów wpływu na środowisko wraz z kluczowymi wskaźnikami dla operatorów centrów danych na różnych etapach ich działań, na rzecz celów zrównoważonego rozwoju. Wykorzystując te ramy, operatorzy mogą ograniczyć wpływ centrów danych na środowisko, informują przedstawiciele Schneider Electric.

Schneider Electric stworzył framework pozwalający zarządzać zrównoważonym rozwojem centrów danych

Centra danych stanowią kręgosłup dzisiejszego cyfrowego świata i gospodarki opartej na informacjach. Są również odpowiedzialne nawet za 2% światowej emisji dwutlenku węgla, co odpowiada emisji produkowanej przez linie lotnicze. Aby sprostać wzrostowi cyfrowej przepustowości i zapotrzebowania sektora IT na energię elektryczną, branża wymaga holistycznego i znormalizowanego podejścia do kwestii zrównoważonego rozwoju środowiska, podkreślają specjaliści Schneider Electric.

“Raportowanie o zrównoważonym wpływie na środowisko jest coraz częściej przedmiotem zainteresowania wielu operatorów centrów danych. Jednak w branży brakuje standardowego podejścia do wdrażania, pomiaru i raportowania. Schneider Electric opracował holistyczne ramy ze standardowymi wskaźnikami, aby pomóc operatorom i całej branży. Naszą intencją jest poprawa benchmarkingu i postępu w kierunku zrównoważenia środowiskowego, aby chronić zasoby naturalne dla przyszłych pokoleń” – powiedział Pankaj Sharma, Executive Vice President, Secure Power Division w Schneider Electric.

Branża centrów danych poczyniła znaczne postępy w zwiększaniu efektywności energetycznej, jednak wraz z rosnącymi wymaganiami cyfrowymi powinna nadal angażować się w realizację długoterminowych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, uważają eksperci. “Nie można mieć wpływu na to, czego się nie mierzy. Firmy muszą ustanowić jasne i spójne wskaźniki, które uwzględniają nie tylko wydajną technologię, ale także wyczerpanie lub możliwe zużycie zasobów naturalnych, do których należą: woda, ziemia i bioróżnorodność” – zaznacza Rob Brothers, wiceprezes ds. programu centrów danych i usług wsparcia w IDC.

Wyeliminować element przypuszczeń

Schemat Schneider Electric opracowało Centrum Badawcze Zarządzania Energią z wykorzystaniem wiedzy ekspertów ESG, konsultantów ds. zrównoważonego rozwoju, naukowców zajmujących się centrami danych oraz architektów rozwiązań. Wszystko po to, aby z pomiarów i raportowania wyeliminować element przypuszczeń.

Śledzenie i raportowanie ustandaryzowanych wskaźników zrównoważonego rozwoju pomaga w doskonaleniu wewnętrznego zgrania zespołów i zwiększa przejrzystość dla zewnętrznych interesariuszy, w tym klientów oraz organów regulacyjnych. Jak wskazują przedstawiciele Schneider Electric, wdrożenie tych ram pozwala również operatorom centrów danych na:

  • usunięcie trudności wynikających z wyboru istotnych wskaźników do śledzenia;
  • usprawnienie komunikacji i dostosowanie się do celów zrównoważonego rozwoju w zespołach wewnętrznych organizacji;
  • działanie na podstawie danych w celu poprawy zakresu;
  • umożliwienie regularnego i spójnego raportowania dla zewnętrznych interesariuszy (inwestorów, organów regulacyjnych, potencjalnych pracowników itp.);
  • standaryzację analizy porównawczej z innymi firmami z branży na całym świecie.
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *