Branża ITcentra danych / data centerRynek

Centra danych coraz istotniejszym konsumentem energii elektrycznej

W ciągu najbliższych pięciu lat centra danych zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych mogą pochłaniać nawet dwukrotnie więcej energii elektrycznej niż obecnie. Oznaczałoby to, że ośrodki data center będą zużywać nawet 9% prądu generowanego w USA. Tak znaczący wzrost będzie w dużej mierze efektem rosnącej skali wykorzystania sztucznej inteligencji i spowoduje istotne wyzwania m.in. w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Takie wnioski płyną z analiz Electric Power Research Institute. Analogiczne trendy będą zapewne widoczne na całym świecie.

Centra danych coraz istotniejszym konsumentem energii elektrycznej

Autorzy analizy podkreślają, że obsługa obciążeń typowych dla sztucznej inteligencji wiążę się ze znacznie bardziej złożonymi, a co za tym idzie energochłonnymi, obliczeniami. Przykładowo, według przedstawicieli Electric Power Research Institute (EPRI), zapytanie AI mające na celu uzyskanie konkretnej informacji wiąże się z nawet dziesięciokrotnie wyższym wydatkiem energetycznym niż wykorzystanie bardziej tradycyjnych metod wyszukiwania informacji w Internecie. Zdecydowanie bardziej energochłonne mają być natomiast obciążenia związane z generowaniem muzyki, zdjęć czy treści wideo. Jednocześnie, eksperci zauważają, że wraz zmieniający się charakter obciążeń realizowanych w centrach danych przekłada się na zmiany charakterystyki energetycznej takich obiektów – najważniejszy jest tu wzrost tzw. gęstości mocy.

Szacunki EPRI zakładają 4 scenariusze zmian charakterystyki obciążeń oraz efektywności infrastruktury centrów danych. Dwa skrajne scenariusze, zakładające ograniczone wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji w połączeniu z wysokim wzrostem wydajności centrów danych oraz szybką ekspansję aplikacji AI z mniejszym wzrostem efektywności infrastruktury data center. W obu tych przypadkach szacowany wzrost rocznego zużycia energii elektrycznej w amerykańskich centrach danych w latach 2023-2030 sięga odpowiednio 3,7% i 15%.

“Boom na centra danych wymaga współpracy między właścicielami dużych centrów danych i deweloperami, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, rządem i innymi zainteresowanymi stronami. Jest to niezbędne, aby zaspokoić potrzeby w zakresie sztucznej inteligencji, a jednocześnie, utrzymać dostępność i przystępne ceny energii dla wszystkich odbiorców” – mówi David Porter, wiceprezes EPRI. Zdaniem przedstawicieli tej instytucji sprostanie nadchodzącym wyzwaniom w zakresie dostępności energii elektrycznej wymagać będzie m.in. inwestycji w poprawę efektywności centrów danych, a także wykorzystania nowoczesnych narzędzi sterowania i optymalizacji funkcjonowania sieci dystrybucyjnych. Analogiczne obserwacje, z uwzględnieniem specyfiki lokalnej branży energetycznej z pewnością można odnieść także do innych regionów.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *