BiznesIntel IT CenterCIORynekPolecane tematy

Software Defined Workplace, czyli miejsce pracy przyszłości

Podczas, odbywającej się na zasadzie roadshow, konferencji Citrix Technology Exchange prezentowano szczegóły dotyczące możliwości wykorzystania nowych technologii pozwalających m.in. na stworzenie nowoczesnego, w pełni cyfrowego miejsca pracy.

Software Defined Workplace, czyli miejsce pracy przyszłości

Zdaniem przedstawicieli firmy Citrix nowoczesne stanowiska robocze cechować mają: wysoka elastyczność i bezpieczeństwo, a także rozwiązania pozwalające maksymalizować zaangażowanie użytkowników oraz ich produktywność. „Z jednej strony mamy do czynienia z oczekiwaniami biznesowymi skupionymi wokół produktywności, efektywności, konkurencyjności i finansach. Z drugiej – potrzeby związane z bezpieczeństwem, doświadczeniami użytkowników, mobilnością oraz koniecznością zapewnienia sprawnego dostępu do aktualnych danych. Na to nakłada się też presja na innowacyjność” – mówi Stefan Volmari, Dyrektor ds. Inżynierii Systemowej na Europę Środkową i Wschodnią w Citrix. Jego zdaniem zmiany, jakie nastąpiły w ofercie firmy Citrix w ciągu ostatnich kilkunastu lat obrazują zmiany oczekiwań użytkowników – oraz ich pracodawców – względem opartych na rozwiązaniach IT stanowisk pracy.

Oczekiwania osób odpowiedzialnych za IT koncentrować mają się wokół potrzeby przekształcania całych środowisk roboczych w elastyczne usługi, przy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, a także wygody pracy użytkowników.

Obecnie oferta firmy Citrix koncentruje się wokół szeroko rozumianych potrzeb związanych z koniecznością zapewnienia użytkownikom łatwego dostępu do ergonomicznego środowiska pracy. Środowiska wyposażonego w szereg funkcji komunikacyjnych oraz w mechanizmy workflow, a jednocześnie łatwego w rozbudowie oraz dostosowywaniu do potrzeb i dostępnego także z poziomu urządzeń mobilnych. W odpowiedzi na takie potrzeby biznesowe, oczekiwania osób odpowiedzialnych za IT koncentrować mają się wokół potrzeby przekształcania całych środowisk roboczych w elastyczne usługi, przy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, a także wygody pracy użytkowników.

Stefan Volmari podkreśla, że wraz z popularyzacją nowych modeli korzystania z aplikacji i usług IT, a także szerokim wykorzystaniem nowych rodzajów urządzeń końcowych w wielu firmach znaczenia nabiera możliwość łatwego zapewnienia użytkownikom dostępu do wybranych narzędzi – niezależnie od tego w jakim modelu są wdrożone. „Użytkownicy, po części za sprawą rozwiązań konsumenckich, są przyzwyczajeni do łatwego korzystania z zasobów IT. Oczekują łatwego dostępu do aplikacji oraz danych biznesowych niezależnie od tego, z jakiego urządzenia korzystają, ani jakiego rodzaju technologie IT stoją za potrzebnymi im rozwiązaniami” – dodaje Stefan Volmari.

Rozwiązaniem oczekiwań związanych z łatwym dostępem do zasobów IT w sposób niejako oderwany od charakteru stojących za nimi rozwiązań ma być wirtualizacja stacji roboczych. Według przedstawicieli firmy Citrix nie chodzi jednak wyłącznie o klasyczne rozumienie stacji roboczych – ich rolę pełnić mogą dziś praktycznie dowolne urządzenia. Takie podejście, zdaniem prelegentów, wymaga jednak wdrożenia technologii wirtualizacji na poziomie aplikacji, a także różnego rodzaju urządzeń końcowych. Stąd wynikać ma zaś potrzeba pełnej obsługi rozwiązań związanych z konteneryzacją środowisk mobilnych, czy bezpiecznym współdzieleniem danych.

Przedstawiciele firmy Citrix zapowiadają również, że kolejne zestawy aktualizacji dla poszczególnych rozwiązań będą udostępniane w krótszych niż dotąd odstępach czasu.

Podczas warszawskiej edycji konferencji Citrix Technology Exchange eksperci ds. technologii firmy Citrix prezentowali zarówno nowości produktowe, jak i przykłady ich praktycznego wykorzystania. Jedna z prezentacji dotyczyła, przykładowo, możliwości wykorzystania – oferowanej przez firmę Citrix – myszki X1. To, wykorzystujące interfejs Bluetooth urządzenie – we współpracy z platformami XenApp i XenDesktop – może pełnić rolę klasycznej myszki dla środowiska Windows działającego na urządzeniach wykorzystujących środowisko iOS lub Android.

Konferencji towarzyszyły też sesje technologiczne, podczas których prezentowano m.in. nowe funkcjonalności oraz możliwości rozwiązań takich jak: XenApp, XenDesktop, NetScaler, czy CloudBridge. Podczas konferencji prezentowano m.in. zakres zmian wprowadzonych przez tegoroczne pakiety aktualizacji dla środowisk XenApp oraz XenDesktop. I tak, udostępniony w październiku pakiet Feature Pack 3 zapewniać ma m.in. pełną zgodność z platformą Windows 10 – także na nowych urządzeniach, ułatwiać wdrożenie nowej odsłony Windows, a także stosowne zmiany w warstwie aplikacji. Ostatni pakiet aktualizacyjny wprowadza też nowe funkcje administracyjne, a także rozwiązania związane z autoryzacją użytkowników i wydrukiem. Przedstawiciele firmy Citrix zapowiadają również, że kolejne zestawy aktualizacji dla poszczególnych rozwiązań będą udostępniane w krótszych niż dotąd odstępach czasu.

Odrębną sesję poświęcono platformie chmurowej Citrix Workspace Cloud. Zaprezentowana w sierpniu br. platforma ma stanowić zestaw rozwiązań ułatwiających budowanie i zarządzanie hybrydową infrastrukturą wykorzystującą m.in. oprogramowanie XenApp i XenDesktop. Za pośrednictwem platformy Citrix Workspace Cloud, w modelu chmurowym oferowany jest szereg narzędzi administracyjnych ułatwiających m.in. centralizację zarządzania zwirtualizowanymi środowiskami roboczymi, mobilnymi i aplikacyjnymi – niezależnie od tego, czy opierają się na usługach oferowanych w modelu cloud computing, czy rozwiązaniach instalowanych lokalnie, w ramach firmowej infrastruktury IT. Znana pierwotnie pod nazwą Citrix Workspace Services platforma dysponować ma m.in. funkcjami ułatwiającymi wybór najbardziej efektywnych usług typu IaaS.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *