Rynek

S&T wykona system rejestrujący informacje na temat używanych źródeł ciepła

Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), bo taką będzie on nosił nazwę, powstanie w środowisku chmurowym. Platforma ma umożliwić obywatelom realizację e-usług związanych z energetyką. Docelowo oprogramowanie obsłuży ponad 5 mln właścicieli budynków oraz 40 tys. przedsiębiorców. 

S&T wykona system rejestrujący informacje na temat używanych źródeł ciepła

Zdaniem ekspertów w Polsce największy wpływ na złą jakość powietrza, a tym samym na zdrowie naszych obywateli mają zanieczyszczenia pochodzące z indywidualnych gospodarstw domowych, lokalnych kotłowni, różnego rodzaju warsztatów i zakładów usługowych. Stosowanie niskiej jakości opału i paliw oraz przestarzałych i niesprawnych kotłów, powoduje emitowanie do powietrza szkodliwych substancji.

Znowelizowana ustawa termomodernizacyjna, nakłada obowiązek rejestracji danych na temat wykorzystywanych źródeł ciepła do ogrzewania nieruchomości w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązkiem tym zostali objęci m.in zarządcy budynków wielorodzinnych (z dokładnością do lokalu), lokalnych kotłowni, czy mali przedsiębiorcy prowadzący piekarnie, pizzerie, warsztaty samochodowe. Informacje o cechach budynku, sposobie jego ogrzewania, rodzaju stosowanego opału będą gromadzone w CEEB, który zostanie jednym z elementów wspomnianego systemu ZONE. Zebrane informacje będą prezentowane w sposób umożliwiający geolokalizację każdego budynku w odniesieniu do danych o istniejącej i planowanej infrastrukturze sieciowej ciepła oraz gazu, informują przedstawiciele S&T.

Głównym zadaniem postawionym przed systemem ZONE jest zebranie w jednej bazie wszystkich informacji na temat sposobów ogrzewania budynków w Polsce – co w konsekwencji pozwolić ma na podjęcie skuteczniejszych działań ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza. Platforma będzie również wspierała obywateli w efektywnym zarządzaniu wydatkami przeznaczonymi na ogrzewanie. Wśród katalogu przygotowywanych przez zespół S&T e-usług, znajdą się m.in. takie ułatwienia jak: wykonanie przeglądu kominiarskiego czy dokonanie inwentaryzacji budynku.

“S&T jest jednym z największych dostawców usług IT dla sektora administracji publicznej w Polsce. Bardzo się cieszymy, że będziemy zaangażowani w kolejny tak ważny z punktu widzenia zielonej transformacji naszego kraju projekt informatyczny. Przygotowywane przez nas oprogramowanie nie tylko ułatwi wielu obywatelom i przedsiębiorcom zdalną realizację nałożonych prawnie obowiązków w obszarze monitorowania emisyjności ciepła, ale także umożliwi podejmowanie strategicznych decyzji w zakresie poprawy jakości powietrza oraz ochrony zdrowia” – skomentował Łukasz Krzyżanowski, S&T w Polsce. “Bazując na naszych doświadczeniach dla największych instytucji publicznych zaprojektujemy e-usługi w taki sposób, aby stworzyć system przyjazny dla użytkownika, odpowiadający jego potrzebom, a jednocześnie zbierać kluczowe, rzetelne i weryfikowalne informacje dla administracji” – zapewnił.

Szczegóły projektu

Co ciekawe, system ZONE zrealizowany zostanie na środowisku chmurowym w metodyce SCRUM. Będzie to skalowalna platforma pozwalająca wykorzystać w formie usługi serwerowe systemy operacyjne, silniki baz danych oraz pozostałe aplikacje w środowiskach zwirtualizowanych, informują przedstawiciele wykonawcy. Komunikacja z usługą możliwa będzie przez REST API. Ponadto rozwiązanie będzie zapewniać dostępność narzędzi wspomagających migrację systemów teleinformatycznych (aplikacji) i danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Jak poinformowano, do budowy architektury systemu zespół S&T wykorzystać ma powszechnie uznane i rozpowszechnione standardy przemysłowe, pozwalające na potencjalne wykorzystanie przez zamawiającego różnych technologii i rozwiązań w ramach jednej platformy.

ZONE ma być zintegrowany z systemami referencyjnymi oraz wyposażony w narzędzia zapewniające dwukierunkową wymianę danych, przy jednoczesnym posiadaniu modułów analitycznych pozwalających na przeprowadzenie analiz środowiskowych, zdrowotnych oraz finansowych w oparciu o informacje zebrane za pomocą e-usług. Jak tłumaczą specjaliści S&T, oprogramowanie będzie webowym systemem teleinformatycznym obsługującym użytkowników korzystających z przeglądarek internetowych lub urządzeń mobilnych zintegrowanym z Węzłem Krajowym (login.gov.pl).

System realizowany jest w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wartość umowy przekroczyła 11 mln zł.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *