AplikacjeBranża ITRynek

Sygnity oferuje zgodny z wymaganiami NBP moduł obsługi płatności wysokokwotowych

Zgodnie z wytycznymi NBP w perspektywie najbliższych dwóch lat banki będą zobowiązane do integracji z nowym systemem do obsługi płatności wysokokwotowych – SORBNET3. Nowe regulacje wchodzą w życie w czerwcu 2025 roku. Pod koniec 2024 roku ma natomiast zostać udostępniona testowa wersja nowej platformy. Przedstawiciele Sygnity poinformowali o udostępnieniu stosownego rozwiązania integracyjnego już teraz.

Sygnity oferuje zgodny z wymaganiami NBP moduł obsługi płatności wysokokwotowych

Wedle zapowiedzi rozwijane przez Sygnity rozwiązanie do obsługi płatności wysokokwotowych dedykowany jest przede wszystkim bankom i innym instytucjom finansowym, zajmującym się przeprowadzaniem międzybankowych rozrachunków wysokokwotowych. “Moduł przez nas opracowany jest częścią platformy Payment Hub, ale może być również stosowany jako element niezależny, a dodatkowo umożliwia dwukierunkową konwersję pomiędzy formatami SORBNET2 a SORBNET3. Nasze narzędzie jest elastyczne i w przyszłości może być dostosowywane do dynamicznie zmieniających się wymagań, co jest dużym ułatwieniem dla Klientów” – mówi Tatiana Giemza, dyrektorka Obszaru Biznesowego Systemy Transakcyjne w firmie Sygnity S.A.

Według niej, oferowane rozwiązanie jest w pełni zgodne z wymaganiami normy ISO20022, może pracować w modelu on‑premise lub w środowisku chmury prywatnej lub publicznej i łatwo integruje się popularnymi serwerami aplikacji i systemami zarządzania relacyjnymi bazami danych. Ponadto, nowe rozwiązanie zostało wyposażone w mechanizmy zapewniające kontrolę nad kluczowymi procesami płatności, a także – funkcje automatyzujące obsługę transakcji.

Jednocześnie, jak podkreślają przedstawiciele firmy Sygnity, moduł SORBNET3 eliminuje konieczność rozbudowywania systemów centralnych o nowe elementy, których wymaga regulator. Takie rozszerzenia obciążają systemy centralne, zmniejszając wydajność i elastyczność. “Projektując moduł do obsługi komunikatów SORBNET3 zależało nam, aby nasze narzędzie nie obciążało dodatkowo całego systemu a jednocześnie zawierało jak najwięcej funkcjonalności. Wprowadziliśmy między innymi możliwość monitorowania sald, limitów i blokad na rachunkach Banku w NBP, funkcję tworzenia i edytowania komunikatów SORBNET3 z poziomu interfejsu graficznego użytkownika czy wsparcie dla trybu awaryjnego. Wszystkie te funkcjonalności dostępne są z poziomu standardowych przeglądarek internetowych. Umożliwiamy integrację z Active Directory i SSO. Tak szeroki zakres możliwości działania naszego narzędzia nie tylko odpowiada wymaganiom stawianym przez NBP, ale także pozytywnie wpływa na komfort jego użytkowania” – podkreśla Tatiana Giemza.

Nowe rozwiązanie Sygnity umożliwia konwersję pomiędzy komunikatami: MT 103, MT 103+, MT 202, MT 202COV, MT 900, MT 910, MT 940 i MT 950 oraz ich odpowiednikami XML (pacs.008, pacs.009, camt.053, camt.054), oraz obsługę konwersji komunikatu informacyjnego pacs.002 do postaci MT 011 lub MT 019. Wysoka elastyczność pozwala na integrację z siecią SWIFTNet oraz monitorowanie rozliczeń i obsługę kolejki zleceń w NBP w trybie A2A (application-to-application).

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *