Branża ITRynek

Sygnity poprawia wyniki finansowe

W pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2019/2020 firma Sygnity osiągnęła blisko 22 mln zł zysku netto i zauważalnie zwiększyła swoją rentowność. To zasługa koncentracji sprzedaży na własnych produktach i usługach oraz rozwoju oferty, poinformowali członkowie zarządu spółki.

Sygnity poprawia wyniki finansowe

W okresie między październikiem 2019 a czerwcem 2020 roku firma odnotowała 178,5 mln zł przychodów (niemal tyle samo co w analogicznym okresie roku obrotowego 2018/2019) i zwiększyła rentowność operacyjną do 17% (+2% rdr). Marża zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) wrosła w tym samym czasie do 24% (+ 6% rdr), a na wyniku netto zwiększyła się do 12% (+1,1%). Sygnity osiągnęło w badanym okresie 21,7 mln zł zysku netto wobec 19,8 mln przed rokiem. EBITDA spółki wzrosła zaś o 30% do poziomu 42,5 mln zł.

„Porównując wyniki osiągnięte w 1-3Q 2019/20 warto pamiętać, że wdrożyliśmy w międzyczasie nowe standardy raportowania (MSFF 16), które zwiększyły poziom amortyzacji (i tym samym EBITDA). Ze strony przychodowej – mieliśmy księgowane w zeszłym roku nisko rentowne projekty, z których się wycofaliśmy w kolejnych okresach w ramach restrukturyzacji. Jeśli chodzi o dynamikę wzrostu zysku netto, to należy przypomnieć, że przed rokiem został on jednorazowo powiększony o 5,7 mln zł przez zysk finansowy z wykupu dyskontowego obligacji. Biorąc ten fakt pod uwagę i oczyszczając wynik, widać, że wynik netto zwiększył się o ponad połowę” – skomentowała Inga Jędrzejewska, członek zarządu ds. finansowych Sygnity.

Wysoka rentowności i efektywność projektów

Jak podkreślają przedstawiciele spółki, dowodem jej bardzo dobrej kondycji operacyjnej jest również wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, który osiągnął poziom 37,2 mln zł. Podczas ostatnich 12 miesięcy firmie udało się też zredukować o blisko 18 mln zł zadłużenie wobec wierzycieli. „Nasze wysiłki koncentrujemy w dalszym ciągu na prowadzeniu biznesu w sposób zrównoważony, mając na uwadze również to, że otoczenie rynkowe zmieniło się w sposób znaczący w ostatnim czasie. Oferta produktowa Sygnity pozwala na osiągnięcie zadowalających wyników a także perspektywicznie adresuje trendy rynkowe, co pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość” – uważa Mariusz Jurak, wiceprezes Sygnity.

Sygnity nadal skupia się na utrzymaniu wysokiej rentowności i efektywności realizowanych projektów, a także na dopasowaniu oferty produktowej oraz usługowej do potrzeb i oczekiwań klientów, informują członkowie zarządu. „Priorytetem firmy jest utrzymanie powtarzalnych dobrych wyników finansowych, które umożliwią szybszy rozwój naszej oferty, dotarcie do nowych klientów,  z wykorzystaniem takich technologii, jak: rozwiązania chmurowe, robotyzacja procesów, internet rzeczy, zarządzanie strumieniem płatności czy automatyzacja wdrażania zmian regulacyjnych”  – podsumowuje Bogdan Zborowski, prezes zarządu Sygnity.

Przypomnijmy, że Sygnity –  spółka zajmująca się m.in. doradztwem informatycznym, produkcją i wdrażaniem oprogramowania, integracją rozwiązań czy dostarczaniem infrastruktury informatycznej – jeszcze kilka lat temu znajdowała się w ciężkiej sytuacji. Firma zmagała się z problematycznymi kontraktami i projektami realizowanymi dla administracji publicznej, odnotowywała duże straty, akcje zniżkowały, a w 2017 roku jej obligatariusze żądali spłaty obligacji. Dzięki determinacji ówczesnych władz udało się jednak doprowadzić do podpisania umowy restrukturyzacyjnej oraz do renegocjacji umów m.in. z ZUS i BGK. Dzięki temu Sygnity uniknęło upadłości i zaczęło generować pozytywne wyniki.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *