BranżaRynek

TenderHut z 61 mln zł przychodu za 2021 rok

Notowana na rynku NewConnect Grupa odnotowała tym samym wzrost przychodów o 30% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. EBITDA za poprzedni rok wyniosła z kolei 6,7 mln zł, co oznacza spadek o 23% r/r.  Skonsolidowany zysk netto w 2021 roku spadł natomiast o 25% w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł 4,4 mln zł.  

TenderHut z 61 mln zł przychodu za 2021 rok
Robert Strzelecki, prezes zarządu Grupy TenderHut Fot. Tomek Pikula

2021 rok dla technologicznej Grupy TenderHut stanowił ważny okres w rozwoju. Przypomnijmy, że w kwietniu  zadebiutowała ona na warszawskim rynku NewConnect. Dwa miesiące później TenderHut przejął 100% udziałów programistycznej spółki Evertop, a także zainwestował w platformę crowdfundingową StockAmbit. Dodatkowo dwa start-upy wchodzące w skład grupy z sukcesem zakończyły rundy finansowania społecznego, zbierając z rynku kolejno 1,7 mln zł (Holo4Med) oraz 2,35 mln zł (Zonifero).

W ubiegłym roku odbyła się także emisja akcji TenderHut przeprowadzona w okresie od 13 lipca do 12 października. Zakończyła się pozyskaniem do spółki nowego kapitału w kwocie 6,7 mln zł. Zgodnie z założeniami emisji serii D1 oraz strategii spółki, pozyskany kapitał przeznaczony zostanie na realizację planów akwizycyjnych, których efekty można obserwować już w pierwszym kwartale roku 2022, wskazali przedstawiciele TenderHut.

“Pod względem tempa rozwoju Grupa TenderHut utrzymała w ubiegłym roku wysoką dwucyfrową dynamikę wzrostu sprzedaży, z czego jestem bardzo zadowolony. Tak dobry wynik był zasługą zarówno silnego rozwoju organicznego, jak również efektem przeprowadzonej akwizycji. Zauważalny był jednak spadek rentowności niektórych obszarów naszej działalności, co skutkowało ujemną dynamiką zysków” – skomentował Robert Strzelecki, prezes zarządu Grupy TenderHut.

Przeczytaj również
Grupa Comarch z ponad 1,62 mld zł przychodów ze sprzedaży za 2021 rok

Jak podaje zarząd spółki, wspomniany odnotowany spadek rentowności niektórych obszarów działalności spowodowany był dwoma głównymi czynnikami. Z jednej strony, miało to związek ze wzrostem kosztów osobowych obserwowanym w całej branży informatycznej, z drugiej zaś były to zwiększone inwestycje w rozbudowę kadr, które będą kluczowe dla utrzymania dalszego tempa rozwoju i pozycji rynkowej w kolejnych latach.

Jak wskazują przedstawiciele spółki, zadanie związane z utrwaleniem dalszego dynamicznego wzrostu, wspierane jest obecnie przez dwóch nowo pozyskanych i doświadczonych menagerów. W ubiegłym roku stanowisko COO całej Grupy TenderHut objął Piotr Bieńko wzmacniając nadzór i efektywność operacyjną spółek zależnych. Z kolei, za rozwój i zarządzanie sprzedażą całej grupy odpowiedzialny jest Bob Poole, który objął stanowisko CSO w Grupie TenderHut.

“Liczymy na to, że międzynarodowe doświadczenie nowego szefa sprzedaży wzmocni grupę we wszystkich trzech głównych liniach biznesowych. Jestem przekonany, że szybciej niż kiedykolwiek będziemy umacniali naszą pozycję na rynkach zagranicznych rozwijając globalną sieć sprzedaży Grupy TenderHut, co w konsekwencji pomoże nam zrealizować ambitne cele, jakie postawiliśmy sobie w Grupie na 2022 rok” – podsumował Robert Strzelecki.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.