CDOBiznesPolecane tematy

Tylko 1/5 polskich firm posiada strategię cyfrowej transformacji

W co drugiej polskiej firmie istnieje świadomość znaczenia transformacji cyfrowej dla rozwoju biznesu, jednak większość lokalnych przedsiębiorstw nie planuje w ciągu najbliższych miesięcy zwiększać nakładów na ten cel, ani zatrudniać specjalistów w tym zakresie. W efekcie poziom cyfryzacji polskiej gospodarki w większości obszarów wypada poniżej unijnej średniej. Pozytywnym wyjątkiem jest sektor finansowy.

Tylko 1/5 polskich firm posiada strategię cyfrowej transformacji

Połowa (49%) osób odpowiedzialnych za technologie cyfrowej w polskich firmach nie ocenia znaczenia transformacji cyfrowej ich organizacji jako znaczącego dla rozwoju biznesu. Wydatki na cyfrową transformację w 2022 roku planuje zwiększyć tylko co piąta (21%) organizacja. Uporządkowaną strategię określającą plany w obszarze transformacji cyfrowej dysponuje dziś podobny odsetek (20%) polskich firm. Tylko jedna na dziesięć organizacji, które nie posiadają strategii cyfrowej transformacji, planuje opracować taki dokument w 2022 roku.

Co ciekawe, w Polsce najczęściej strategię cyfrowej transformacji wypracowały nie największe organizacje, a firmy średniej wielkości (zatrudniające od 50 do 249 osób). Uporządkowanymi planami w obszarze digitalizacji biznesu dysponuje niemal co trzecia (30%) organizacja tej wielkości. Strategię transformacji cyfrowej najczęściej wprowadziły już organizacje działające w sektorze finansowym (44%), a także w branży technologii informacyjnych, mediów oraz komunikacji (32%). Powyższe wnioski płyną z analiz opracowanych na potrzeby przygotowanego przez KPMG we współpracy z firmą Microsoft raportu „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu”. “Polskie firmy nie posiadają strategii transformacji cyfrowej i w większości nie zatrudniają dedykowanych pracowników do wykonywania zadań związanych z transformacją. Co więcej, jak wynika z deklaracji przedsiębiorstw, w najbliższym czasie się to nie zmieni” – mówi dr Grzegorz W. Cimochowski, Partner i Szef Działu Doradztwa Biznesowego w KPMG w Polsce.

Autorzy analizy podkreślają jednocześnie, że to największe firmy najlepiej wypadają w zakresie wdrożonych już inicjatyw cyfrowej transformacji. Organizacje tej wielkości uzyskały bowiem wynik głównego wskaźnika Monitora Transformacji Cyfrowej Biznesu o 0,2 pkt wyższy niż małe i średnie przedsiębiorstwa. Wskaźnik ten, zdaniem przedstawicieli KPMG, pozwala ocenić nastawienie i gotowość polskich organizacji do procesu transformacji cyfrowej. Opiera się na ocenie organizacji w czterech obszarach: strategii cyfryzacji, implementacji technologii, cyberbezpieczeństwa i ryzyko oraz potencjału do transformacji. Wskaźnik opracowany we współpracy z firma Microsoft, dla polskich firm oceniono na 4,8 punktów na maksymalne 10 punktów. Ogółem najlepiej (5,5 pkt) oceniono potencjał cyfryzacyjny analizowanych podmiotów, najgorzej zaś – podejście do strategii w tym obszarze (3,8 pkt). W podsumowaniu analizy KPMG czytamy również, że obszar implementacji technologii zawdzięcza wynik 5,3 pkt planom rozwoju technologii cyfrowych, zwłaszcza w obszarze obsługi klienta i operacji wewnętrznych w ramach organizacji. Z kolei wynik na poziomie 4,6 pkt w obszarze podejścia polskich firm do cyberbezpieczeństwa i ryzyka to efekt przykładania nie zawsze dostatecznie dużej wagi do problemów cyberzagrożeń i koniecznych inwestycji w tym zakresie. Jednocześnie, firmy zatrudniające co najmniej 250 osób w bardziej świadomy sposób podchodzą do kwestii ryzyka biznesowego i oceny zagrożeń towarzyszących transformacji cyfrowej, zaś w małych i średnich firmach tego typu kwestie nie są w dostatecznym stopniu brane pod uwagę.

Co ciekawe, o ile 51% respondentów deklaruje, że reprezentuje organizacje przykładające dużą lub bardzo dużą wagę do transformacji cyfrowej, to jedynie 29% ankietowanych uważa, że wskazało, że ich firmy w dużym lub bardzo dużym stopniu inwestują w technologie cyfrowe w celu poprawy pozycji konkurencyjnej. Przedstawiciele KPMG podkreślają, że tak duży dysonans pomiędzy powszechną potrzebą cyfryzacji i podejmowanymi działaniami obrazuje potrzebę zwiększenia zasobów niezbędnych dla powodzenia procesu transformacji cyfrowej przedsiębiorstw działających w Polsce. „Firmy są świadome konieczności cyfryzacji, jednak nie znajduje to odzwierciedlenia w ich działaniach. Dominuje podejście status quo, utrzymania wydatków i zatrudnienia. Posiadanie strategii cyfryzacji jest awangardą i wyjątkiem, nie regułą. Można odnieść wrażenie, że firmy próbują przeczekać trudny i niepewny okres i po cichu liczą na powrót do normalności. Cyfryzacja jednak nie zwolni ani się nie zatrzyma, będzie tylko przyspieszać. Od czasu do czasu zewnętrzne czynniki, jak np. pandemia lub niepokoje geopolityczne, spowodują „szybkie przewijanie” i to, co wydawało się, że zajmie lata, będzie możliwe w kilka tygodni. Jeśli przedsiębiorca nie wie jeszcze, jak to wpłynie na jego biznes, to liczy na wygraną na loterii bez wykupienia losu – a to ryzykowna strategia” – dodaje dr Grzegorz W. Cimochowski. Zdecydowana większość firm w Polsce zamierza w ciągu następnych 12 miesięcy utrzymać na niezmienionym poziomie wydatki (73% wskazań) i liczbę pracowników (89%) potrzebnych do realizacji zadań związanych z procesem digitalizacji.

Raport KPMG „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu” stanowi podsumowanie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w styczniu 2022 roku na grupie 180 osób odpowiadających za kwestie związane z cyfryzacją w swoich firmach. Próba została dobrana tak, aby reprezentowała udział przedsiębiorstw małych, średnich i dużych w krajowej gospodarce, z wyłączeniem podmiotów zatrudniających mniej niż 10 pracowników.

Analizy KPMG są spójne z ostatnimi wynikami indeksu gospodarki i społeczeństwa cyfrowego krajów Unii Europejskiej (Digital Economy and Society Index). Według rankingu DESI oceniany na 41 pkt poziom cyfryzacji polskich przedsiębiorstw pozostaje w tyle za średnią unijną, która wynosi 50,7 pkt. W ubiegłorocznym rankingu DESI Polska wyprzedzała jedynie Grecję, Bułgarię oraz Rumunię.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *