Branża ITRynek

Unity Group wypracowało ponad 120 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2022 roku

Oznacza to wzrost o 83% rok do roku. Jednocześnie Grupa wykazała pozytywne efekty pracy nad zwiększeniem zyskowności – marża EBITDA za 2022 rok przekroczyła 10%. Jak informują przedstawiciele Unity Group, celem na ten rok jest m.in. intensyfikacja działalności w obszarze rozwoju biznesu oraz wzrost przychodów nawet do 140-150 mln zł. Grupa zamierza też inwestować w ekspansję międzynarodową, zwłaszcza w obszarze DACH, gdzie rozważa budowę własnego oddziału i/lub rozwój poprzez przejęcia na tym rynku.

Unity Group wypracowało ponad 120 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2022 roku

Przyjęta przez Unity Group rola partnera w cyfrowej transformacji przedsiębiorstw sprawdziła się w turbulentnym otoczeniu gospodarczym spowodowanym m.in. wybuchem wojny w Ukrainie czy kryzysem energetycznym. Firmy, w coraz większym stopniu, dostrzegają korzyści ekonomiczne z digitalizacji swoich modeli biznesowych i uruchamiania efektywnych kanałów sprzedaży w ramach podejścia omnichannelowego. Są też świadome wartości, jakie wnosi tak doświadczony partner, jak Unity Group – wskazują przedstawiciele Grupy.

“Plany na 2022 rok zostały zrealizowane z nawiązką. Zakładaliśmy uzyskanie 115 mln zł, a przekroczyliśmy poziom 120 mln zł skonsolidowanych przychodów netto. Do naszych wyników kontrybuowała również przejęta na początku ubiegłego roku spółka Global4Net – osiągnęła ona roczne przychody netto przekraczające 18 mln zł, co oznacza w ujęciu jednostkowym wzrost o ponad 70% r/r. W wynikach grupy coraz więcej waży również działalność międzynarodowa, która w całym ubiegłym roku zanotowała wysoką dynamikę wzrostu. Rekordowe wyniki za 2022 rok zbudowały dobre pole do dalszego wzrostu również w tym roku” – skomentował Marek Lose, CFO i Managing Partner w Unity Group.

W planach m.in. ekspansja zagraniczna

Unity Group w coraz większym stopniu zaznacza swoją obecność za granicą – działalność na rynkach międzynarodowych przyniosła Grupie już ponad 20 mln zł w całym 2022 roku, podczas gdy rok wcześniej odpowiadała za 13 mln zł obrotów. Wśród ważniejszych projektów realizowanych przez Unity Group są te prowadzone dla renomowanych klientów z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwajcarii, Francji, Finlandii czy Izraela.

“Planujemy dalszą ekspansję zagraniczną, a wysiłki skupiamy teraz na budowie własnego kanału sprzedaży na rynku DACH. Jednocześnie aktywnie poszukujemy okazji na akwizycję, żeby dodatkowo przyspieszyć nasz rozwój w tym regionie” – powiedział Dominik Janes, Szef Rozwoju Biznesu oraz Managing Partner w Unity Group.

Oprócz realizowanych kierunków strategicznych, a więc oferowania kompleksowych usług w zakresie end-to-end w procesie transformacji handlu na rodzimym rynku i ekspansji na rynku DACH, Unity Group jest również inwestorem w sektorze nowych technologii. Od 4 lat rozwija i wspiera kapitałowo oraz poprzez transfer know-how projekt ONe B2B – platformę zarządzania sprzedażą i relacjami w kanale B2B. Spółka ta obecnie wyszła z fazy startupu i rozpoczęła etap skalowania biznesu, pozyskując 50 klientów, co oznacza, że jest najczęściej wdrażanym systemem B2B w regionie CEE. Tym samym potwierdziły się tezy inwestycyjne Unity Group, jako jednego z inicjatorów projektu.

W 2023 roku Unity Group celuje w poziom 140-150 mln zł przychodów, czyli nawet o 25% więcej niż w 2022 roku. Grupa zamierza tego dokonać stawiając na rozwój obszaru chmurowego, architekturę MACH i composable commerce. Ważnym filarem wzrostu mają być również dalsze inwestycje w rozwiązania data i sztuczną inteligencję. Niewykluczone są także kolejne akwizycje.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *