Biznes

Tylko 20% firm na świecie posiada możliwości korzystania z Big Data

Tymczasem według IBM C-suite Study 2013, aż 78% menedżerów na świecie chce do 2017 roku posiąść głęboką wiedzę o swoich klientach. Obecnie deklaruje ją zaledwie 34% badanych.

Pierwsze wnioski z IBM C-Suite Study 2013 – którego pełne wnioski oraz lokalny raport na temat opinii polskich menedżerów ogłoszony będzie na jesieni tego roku – to:

  • 63% dyrektorów generalnych chce w większym stopniu współpracować dla wypracowania większej wartości biznesowej;
  • 71% dyrektorów IT dostrzega ewolucję od komunikacji do społecznej współpracy – szczególnie na mediach społecznościowych;
  • 64% dyrektorów marketingu chce dotrzeć do klientów ze spersonalizowaną ofertą;
  • 77% dyrektorów finansowych wspiera rozwój nowych produktów i usług
  • w firmach;
  • 55% dyrektorów personalnych przewiduje zwiększenie organizacyjnej otwartości;
  • 19% dyrektorów ds. Łańcucha dostaw przewiduje redukcję bazy partnerskiej w ich firmach.

Dodatkowo aż 69% badanych menedżerów przyznało, że jednym z najważniejszych zadań, jakie przed nimi stoją jest stworzenie spójnego doświadczenia we wszystkich punktach kontaktu z klientem. 40% badanych integruje wewnętrzne i zewnętrzne dane, w celu uzyskania szerszej wiedzy. Jednocześnie, jedynie 18% używa obecnie Big Data do identyfikacji i wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług.

IBM C-Suite Study 2013 to pierwsze tego typu kompleksowe badanie przygotowane przez konsultantów IBM Institute for Business Value. W ramach badania, przeprowadzono bezpośrednie rozmowy z ponad 4000 przedstawicielami najwyższej kadry zarządzającej na świecie, na temat kluczowych trendów i wyzwań, jakie stoją przed ich organizacjami” – komentuje Ales Bartunek, Dyrektor Generalny IBM Polska i Kraje Bałtyckie.

IBM od 10 lat przygotowuje badania z serii C-suite (m.in. CEO Study, CFO Study, CIO Study), podczas których konsultanci IBM rozmawiali z ponad 18 000 przedstawicielami kadry kierowniczej w 60 krajach. W 2013 roku zdecydowano się zrealizować po raz pierwszy globalne badanie C-suite, prezentujące jak najważniejsi menedżerowie w firmach (CEO, CFO, CHRO, CIO, CMO i CSCO) pracują razem dla rozwoju swoich organizacji.

Więcej informacji z IBM C-Suite Study 2013 na załączonej infografice.

Tylko 20% firm na świecie posiada możliwości korzystania z Big Data

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *