Cyberbezpieczeństwo

Ubezpieczenia od naruszeń bezpieczeństwa mało powszechne

Z analiz przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii wynika, że statystycznie tylko 2 proc. dużych organizacji korzysta z oferty ubezpieczeń od skutków naruszeń bezpieczeństwa IT. Usługi ubezpieczeniowe tego typu mają być jednym ze sposobów na ograniczenie coraz poważniejszych ryzyk wynikających ze wzrostu cyberprzestępczości.

Ubezpieczenia od naruszeń bezpieczeństwa mało powszechne

W przygotowanym na zlecenie brytyjskiego rządu raporcie czytamy również, że małe i średnie organizacje w ogóle nie korzystają z tego rodzaju ochrony przed skutkami naruszeń bezpieczeństwa ich infrastruktury. Z raportu wynika również, że cyberataki wymierzone w brytyjskie firmy powodują straty gospodarcze liczone w miliardach funtów rocznie. Ubezpieczenia miałyby pomóc w zmniejszeniu strat powiązanych ze skutkami naruszeń bezpieczeństwa – m.in. kar umownych, czy przestojów.

Chociaż większość respondentów deklaruje, że zagrożenia z zakresu bezpieczeństwa IT stanowią dla ich organizacji jedno z najpoważniejszych ryzyk biznesowych, to jednocześnie co drugi ankietowany stwierdził, że nie dysponował wcześniej żadną wiedzą na temat tego rodzaju ubezpieczeń. Badanie ankietowe przeprowadzono w listopadzie ubiegłego roku we współpracy z firmą ubezpieczeniową Marsh. Co ważne, autorzy badania rekomendują m.in. wzmocnienie wymiany informacji o zagrożeniach i wykrytych atakach pomiędzy instytucjami rządowymi, ubezpieczycielami i biznesem.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *