CyberbezpieczeństwoCIOPolecane tematy

Veeam: nieplanowane przestoje w dostępie do aplikacji kosztują do 16 mln USD rocznie

Z piątej edycji dorocznego raportu Veeam wynika, że 84% decydentów IT (82% rok wcześniej), przyznaje, że w ich organizacji występuje tzw. „deficyt dostępności”. Oznacza on różnicę między tym, co może zapewnić dział IT, a tym, czego domagają się użytkownicy. Przedsiębiorstwa tracą z powodu tej rozbieżności nawet 16 mld USD rocznie, a koszt ten wynika m.in. z utraconych możliwości i przychodów oraz obniżonej produktywności. 

Veeam: nieplanowane przestoje w dostępie do aplikacji kosztują do 16 mln USD rocznie

Koszt przestojów w dostępności IT wzrósł aż o 6 mln USD w ciągu 12 miesięcy, choć niemal wszyscy respondenci twierdzą, że wdrożyli skuteczniejsze środki ograniczania incydentów tego typu. Na poprawę sytuacji nie wpłynął także fakt, że badani klasyfikują obecnie 48% wszystkich obciążeń roboczych, jako „krytyczne dla funkcjonowania firmy” (odsetek ten ma wzrosnąć do 53% w 2017 r.).

Globalna liczba użytkowników sieci osiągnęła w zeszłym roku rekordowy poziom (3,4 miliarda, czyli 42 proc. mieszkańców Ziemi), a prognozy mówią o niemal 21 miliardach urządzeń podłączonych do sieci do końca 2020 roku. Z tego względu zapewnienie całodobowego dostępu do danych i aplikacji jest dziś sprawą najwyższej wagi. Wydaje się jednak, że do wielu przedsiębiorstw przekaz ten wciąż nie dotarł wystarczająco dosadnie, pomimo, że 66% respondentów przyznaje się do zainwestowania znacznych środków w modernizację centrum danych, specjalnie po to, aby zwiększyć poziom dostępności.

Oprócz ubytku finansowego, niedostępność usług IT negatywnie wpływa na zaufanie klientów (co przyznaje 68% ankietowanych) i wizerunek marki (62%). Najnowszy raport Veeam ujawnia niepokojącą rozbieżność pomiędzy wymaganiami użytkowników, a zdolnością działów IT do zapewnienia nieprzerwanego, całodobowego funkcjonowania przedsiębiorstw. Zarówno liczba przestojów, jak i czas ich trwania zwiększyły się w porównaniu do wyników analizy opublikowanej rok wcześniej. Nowe badanie Veeam pokazuje więc, że – pomimo licznych, głośnych incydentów z minionego roku – przedsiębiorstwa nadal nie zwracają wystarczającej uwagi na potrzeby użytkowników.

Ciągła dostępność jest dziś sprawą najwyższej wagi. Jednak w ciągu 12 miesięcy od naszego poprzedniego badania, roczna liczba nieplanowanych przestojów zwiększyła się z 13 do 15 rocznie. W dodatku trwają one dłużej, a powrót do prawidłowego funkcjonowania zajmuje znacznie więcej czasu. “W dzisiejszej gospodarce, w której szybkość i niezawodność mają priorytetowe znacznie, jest to nie do przyjęcia. Jeśli ten trend się utrzyma, obawiam się o przyszłość firm, które wzięły udział w sondażu” – mówi Ratmir Timashev, dyrektor generalny Veeam.

Kiedy rozmawiasz z ponad 1000 decydentów z obszaru IT, spodziewasz się, że niektórzy z nich wciąż mogą mieć problemy ze spełnieniem wymogu nieprzerwanej działalności przedsiębiorstwa. Mimo tego wyniki badania są alarmujące” – stwierdził Ratmir Timashev, dyrektor generalny Veeam. Współczesne firmy stają się organizacjami napędzanymi przez oprogramowanie, więc działy IT nie mogą już świadczyć usług, które są jedynie akceptowalne. Ciągła dostępność jest dziś sprawą najwyższej wagi. Jednak w ciągu 12 miesięcy od naszego poprzedniego badania, roczna liczba nieplanowanych przestojów zwiększyła się z 13 do 15 rocznie. W dodatku trwają one dłużej, a powrót do prawidłowego funkcjonowania zajmuje znacznie więcej czasu. “W dzisiejszej gospodarce, w której szybkość i niezawodność mają priorytetowe znacznie, jest to nie do przyjęcia. Jeśli ten trend się utrzyma, obawiam się o przyszłość firm, które wzięły udział w sondażu” – dodaje. Najważniejsze wnioski płynące z opracowania Veeam Availability Report 2016 to:

Dostępność ma kluczowe znaczenie… a mimo tego przedsiębiorstwa wciąż nie są w stanie jej zapewnić

Użytkownicy domagają się bezzwłocznego wsparcia (63%) oraz całodobowego dostępu do usług IT, ułatwiającego prowadzenie międzynarodowej działalności (59%). Podczas modernizacji centrów danych dwiema najbardziej poszukiwanymi funkcjami są szybkie przywracanie (59%) i zapobieganie utracie danych (57%); jednakże koszty i niewystarczające umiejętności hamują wdrożenia. W ciągu ostatnich dwóch lat organizacje w pewnym stopniu zwiększyły wymagania w zakresie poziomu świadczenia usług (zapisanego w umowach SLA). Uczyniły to, aby zminimalizować przestoje aplikacji (96% organizacji zwiększyło wymagania) albo zagwarantować dostęp do danych (94%), ale tzw. „deficyt dostępności” nie zniknął. Respondenci twierdzą jednak, że w celu rozwiązania tego problemu ich organizacje już modernizują albo zamierzają wkrótce zmodernizować swoje centra danych – wirtualizacja (85%) i backup (80%) są jednymi z najczęściej wymienianych obszarów, których unowocześnienie może przynieść pozytywne skutki.

Zagrożone dane

Poziom wymogów zapisanych w umowach SLA, dotyczący wskaźnika czasu przywracania RTO (Recovery Time Objective) określono na 1 godzinę i 36 minut, ale respondenci przyznają, że w rzeczywistości procedura ta zajmuje 3 godziny. Podobnie poziom SLA dla wskaźnika punktu przywracania RPO (Recovery Point Objective) wynosi 2 godziny i 54 minuty, podczas gdy w rzeczywistości są to 4 godziny i 12 minut. Respondenci twierdzą, że ich organizacje średnio doświadczają 15 nieplanowanych przestojów rocznie. Dla porównania, w poprzedniej edycji raportu było to 13 przestojów. Ponadto nieplanowane przestoje aplikacji o znaczeniu krytycznym wydłużyły się z 84 do 174 minut , a czas przerw w dostępie do aplikacji niekrytycznych zwiększył się z 4 do 5 godzin i 48 minut. Tylko niespełna 50% respondentów testuje kopie zapasowe w comiesięcznych lub krótszych odstępach czasu. Długie przerwy między testami zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia problemów w razie konieczności przywrócenia danych. Wówczas bywa już za późno. A spośród tych, którzy przeprowadzają testy, jedynie 26% analizuje więcej niż 5% swoich kopii.

Dotkliwe konsekwencje finansowe i wizerunkowe

Szacowany średni koszt przestojów w przedsiębiorstwie może sięgać 16 mln USD rocznie. Oznacza to wzrost o 6 mln USD w porównaniu z wynikami badania opublikowanego rok wcześniej. Średni koszt godziny przestoju aplikacji o znaczeniu krytycznym wynosi niemal 80 tys. USD. Średni koszt utraty danych, spowodowanej godzinnym przestojem aplikacji o znaczeniu krytycznym, wynosi blisko 90 tys. USD. Jeśli chodzi o aplikacje niekrytyczne, w obu przypadkach średni koszt przekracza 50 tys. USD za godzinę. Utrata zaufania klientów (68%), szkody wizerunkowe (62%) i utrata zaufania pracowników (51%), to trzy najczęściej wymieniane skutki „niefinansowe”, jakie wynikają z oferowania niedostatecznego poziomu dostępności.

Średni koszt godziny przestoju aplikacji o znaczeniu krytycznym wynosi niemal 80 tys. USD. Średni koszt utraty danych, spowodowanej godzinnym przestojem aplikacji o znaczeniu krytycznym, wynosi blisko 90 tys. USD. Jeśli chodzi o aplikacje niekrytyczne, w obu przypadkach średni koszt przekracza 50 tys. USD za godzinę.

Choć może się wydawać, że wyniki naszego badania roztaczają katastroficzną wizję, to są też powody do optymizmu” — stwierdza Ratmir Timashev. “Niemal 75% przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę, że posiada obszary, które wymagają ulepszeń, i zamierza je wdrożyć w ciągu 6-12 miesięcy. Czasem niełatwo znaleźć fundusze na inwestycję w infrastrukturę, ale panuje zgoda, że jest to konieczne. Widzimy, że przedsiębiorstwa zaczynają uświadamiać sobie znaczenie rozwiązań do zapewniania dostępności oraz rolę, jaką może odegrać chmura i usługi  oparte o cloud computing, takie jak DRaaS – usługi usuwania skutków awarii w chmurze. Przedsiębiorstwa rozumieją, że muszą działać bez przerw i być zawsze dostępne, a ja jestem przekonany, że użytkownicy już wkrótce się tego doczekają” – podsumowuje.

Pełna wersja raportu Veeam Availability Report do pobrania na stronie Veeam.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *