Sztuczna inteligencjaRynek

W Ośrodku Przetwarzania Informacji otworzono AI Lab

To nowa jednostka instytutu, której zadaniem jest tworzenie i udoskonalanie neuronowych modeli językowych oraz prowadzenie badań nad sztuczną inteligencją. Eksperci AI Labu prowadzą już badania nad wysokiej jakości modelami uczenia maszynowego. Są oni zaangażowani między innymi w utworzenie modelu PLLuM, który ma być polską konkurencją dla niezwykle popularnego modelu GPT będącego filarem usługi ChatGPT.

W Ośrodku Przetwarzania Informacji otworzono AI Lab

AI Lab to również miejsce, w którym będą tworzone rozwiązania mające zastosowanie w różnych branżach przemysłowych. Dodatkowo, jak poinformowano, eksperci OPI będą publikować rezultaty swoich badań w czasopismach naukowych oraz prezentować je w trakcie prestiżowych, międzynarodowych konferencji, poinformowano.

Utworzenie AI Labu wpisuje się w długofalową strategię OPI, który jest jednym z głównych ośrodków rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. Badania instytutu w tym zakresie prowadzą do nowych odkryć i rozwoju nowoczesnych rozwiązań, co przyczynia się do postępu w różnych dziedzinach nauki i przemysłu.

Jak wynika z “Atlasu sztucznej inteligencji”, który dostępny jest dla wszystkich na portalu RAD-on, w Polsce mamy już ponad 100 ośrodków zajmujących się badaniami nad sztuczną inteligencję. W latach 2013-2015 opublikowano około 5,3 tysiąca artykułów lub monografii naukowych z zakresu sztucznej inteligencji. Z kolei w latach 2010-2018 studenci kierunków informatycznych obronili prawie 1,9 tysiąca prac dyplomowych związanych z AI.

“To co jeszcze kilka lat temu wydawało się odległą przyszłością, dzisiaj już nikogo nie dziwi. Rozmawiamy z botami na infolinii, nasze zakupy wspierane są rekomendacjami opracowanymi przez algorytmy czy też nasz lekarz korzysta z metod diagnostycznych wspieranych przez narzędzia informatyczne. Rozwój sztucznej inteligencji jest niezbędny dla gospodarki każdego państwa. Konieczna jest jednak współpraca nauki i przemysłu oraz dzielenie się know-how. Dlatego w OPI utworzyliśmy AI Lab, chcemy inicjować rozwój nowych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Pragniemy dzielić się wynikami naszych badań i wspierać polską gospodarkę, aby była konkurencyjna i nowoczesna” – skomentował dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Neuronowe modele języka i nie tylko

OPI jest też jedną z niewielu polskich instytucji, które są bardzo zaangażowane w badania nad rozwojem polskich neuronowych modeli języka (NLMs). W latach 2020-2023 w instytucie opublikowano wiele modeli opartych na sieciach neuronowych typu Transformer, takich jak m.in. RoBERTa, Bart i GPT-2, które są dedykowane językowi polskiemu. Warto podkreślić, że Polish RoBERTa jest, według rankingu KLEJ, najlepszym modelem reprezentacyjnym dla języka polskiego.

“Nasze modele udostępniamy za darmo na stronie internetowej OPI. Dodatkowo w listopadzie 2023 roku opracowaliśmy też najlepsze obecnie neuronowe modele wyszukiwania informacji, które są dedykowane dla języka polskiego (według PIRB benchmark) oraz dodatkowo najlepsze neuronowe enkodery polskich tekstów ogólnego przeznaczenia (według MTEB benchmark)” – wskazał dr inż. Marek Kozłowski, kierownik AI Lab w OPI.

Warto również podkreślić, że chociaż AI Lab istnieje zaledwie kilka miesięcy został już członkiem ważnego konsorcjum, które pracuje nad modelem PLLuM – polskim odpowiednikiem modeli GPT stojących za sukcesem ChatGPT. Nowa jednostka OPI współpracuje także z Centrum TASK i Politechniką Gdańską, w celu badania i opracowywania nowoczesnych neuronowych modeli języka i ich zastosowań (w tym nowatorskich modeli wyszukiwania informacji, ogólnego zastosowania enkoderów, a także dużych, polskich generatywnych modeli językowych).

AI Lab stawia także na współpracę z partnerami biznesowymi. Eksperci z zakresu AI w OPI przygotowali m.in. innowacyjne systemy oparte na sztucznej inteligencji dla UOKiK i Vive Textile Recycling.

Więcej informacji znaleźć można na stronie: https://opi.org.pl/laboratoria/ai-lab/

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *