CyberbezpieczeństwoPolecane tematy

nformatycy w wojsku – Wojska Obrony Terytorialnej tworzą nowy zespół

Praca w wojsku dla informatyka ochotnika – Powstający w ramach WOT Zespół Działań Cyberprzestrzennych (ZDC)  ma tworzyć docelowo 100 żołnierzy, którzy chcą kontynuować karierę zawodową na rynku cywilnym, a jednocześnie są gotowi do podjęcia służby na rzecz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Obecnie zespół ten funkcjonuje przy dowództwie WOT w podwarszawskim Zegrzu. Rozpoczęła się też budowa struktur regionalnych przy brygadach Obrony Terytorialnej.

nformatycy w wojsku – Wojska Obrony Terytorialnej tworzą nowy zespół

Zespół Działań Cyberzprzestrzennych to stosunkowo nowy element w strukturze WOT. Jego formowanie rozpoczęto oficjalnie w czerwcu 2019 roku. Idea jaka przyświecała pomysłowi utworzenia komponentu, to wykorzystanie potencjału żołnierzy OT – ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Jak informuje WOT, 90% obsady zespołu stanowić mają ochotnicy pełniący terytorialną służbę wojskową, pozostali będą żołnierzami zawodowymi.

Eksperci i młode talenty

Cyberkomponent WOT ma być zbudowany na zasadzie łączenia ekspertów z młodymi talentami. Do grupy ekspertów trafią osoby doświadczone, które na co dzień pracują np. w firmach informatycznych i chciałyby pomagać w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa. Z kolei do młodych talentów trafić mają osoby osiągające nieprzeciętne wyniki, absolwenci olimpiad, najlepsi uczniowie techników informatycznych, którzy wyszukiwani będą przez wojskowych „head hunterów”. Dzięki służbie w Zespole Działań Cyberzprzestrzennych Wojsk Obrony Terytorialnej, będą one mogły liczyć na stypendia, dofinansowanie studiów, szkolenia, a także rozwój i zdobywanie doświadczenie u boku ekspertów. Jak zaznacza dowództwo WOT, w rekrutacji do zespołu mniejsze znaczenie będzie miała sprawność fizyczna, a w niektórych, uzasadnionych przypadkach, selekcja fizyczna może zostać nawet całkowicie pominięta.

Jak informują przedstawiciele WOT, Zespół Działań Cyberzprzestrzennych tworzyć mają specjaliści poszerzający swoją wiedzę i kompetencje w trzech głównych obszarach: rozpoznania i obrony cyberprzestrzeni, analizy powłamaniowej oraz utwardzania systemów. Z punktu widzenia całości systemu cyberbezpieczeństwa, WOT będzie tzw. “force providerem”. Oznacza to, że będzie odpowiadał za organizację, wyposażenie i wyszkolenie sił zgodnie ze standardami określonymi przez Wojska Obrony Cyberprzestrzeni – dowództwo tej formacji ma zostać powołane do końca 2022 roku, a wojska osiągnąć gotowość do działania do końca 2024 roku.

Szkolenia na wzór amerykański

Szkolenie cyberkomponentu WOT podzielono na trzy etapy. W pierwszym roku szkolenia indywidualnego członkowie zespołu będą poddani weryfikacji przez służby, a szkolenie będzie dotyczyło sieci komputerowych, inspekcji oraz ogólnych informacji na temat cyberbezpieczeństwa. W drugim roku prowadzone będą kursy specjalistyczne, a w trzecim zaawansowane wojskowe szkolenia specjalistyczne, również za granicą.

Standardy szkoleń mają być zbliżone do rozwiązań funkcjonujących w komponencie cyber Gwardii Narodowej USA, która odpowiada za 40% potencjału do obrony cyberprzestrzeni. Pierwsze szkolenia wyrównawcze ochotników już się rozpoczęły. W skład zespołu wchodzą informatycy, którzy posiadają wiedzę z zakresu walki z zagrożeniami w sieci. Jak informuje dziennik „Rzeczpospolita” jest ich już kilkudziesięciu. „Większość ochotników to wykwalifikowani pracownicy sektora IT i cyber, zatrudnieni np. w bankach. Jest też kilku nauczycieli akademickich oraz studentów informatyki. Wykorzystujemy sprzęt przydzielony przez Narodowe Centrum Badań Cyberprzestrzeni (NCBC) oraz z własnych zakupów. Budujemy specjalistyczne laboratoria na środowisku wirtualizacji cyberrange” – powiedział w rozmowie z „RP” ppłk Marek Pietrzak.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *