CyberbezpieczeństwoPolecane tematy

nformatycy w wojsku – Wojska Obrony Terytorialnej tworzą nowy zespół

Praca w wojsku dla informatyka ochotnika – Powstający w ramach WOT Zespół Działań Cyberprzestrzennych (ZDC)  ma tworzyć docelowo 100 żołnierzy, którzy chcą kontynuować karierę zawodową na rynku cywilnym, a jednocześnie są gotowi do podjęcia służby na rzecz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Obecnie zespół ten funkcjonuje przy dowództwie WOT w podwarszawskim Zegrzu. Rozpoczęła się też budowa struktur regionalnych przy brygadach Obrony Terytorialnej.

nformatycy w wojsku – Wojska Obrony Terytorialnej tworzą nowy zespół

Zespół Działań Cyberzprzestrzennych to stosunkowo nowy element w strukturze WOT. Jego formowanie rozpoczęto oficjalnie w czerwcu 2019 roku. Idea jaka przyświecała pomysłowi utworzenia komponentu, to wykorzystanie potencjału żołnierzy OT – ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Jak informuje WOT, 90% obsady zespołu stanowić mają ochotnicy pełniący terytorialną służbę wojskową, pozostali będą żołnierzami zawodowymi.

Eksperci i młode talenty

Cyberkomponent WOT ma być zbudowany na zasadzie łączenia ekspertów z młodymi talentami. Do grupy ekspertów trafią osoby doświadczone, które na co dzień pracują np. w firmach informatycznych i chciałyby pomagać w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa. Z kolei do młodych talentów trafić mają osoby osiągające nieprzeciętne wyniki, absolwenci olimpiad, najlepsi uczniowie techników informatycznych, którzy wyszukiwani będą przez wojskowych „head hunterów”. Dzięki służbie w Zespole Działań Cyberzprzestrzennych Wojsk Obrony Terytorialnej, będą one mogły liczyć na stypendia, dofinansowanie studiów, szkolenia, a także rozwój i zdobywanie doświadczenie u boku ekspertów. Jak zaznacza dowództwo WOT, w rekrutacji do zespołu mniejsze znaczenie będzie miała sprawność fizyczna, a w niektórych, uzasadnionych przypadkach, selekcja fizyczna może zostać nawet całkowicie pominięta.

Przeczytaj również
Który dział biznesowy skorzysta najbardziej na wdrożeniu chmury obliczeniowej?

Jak informują przedstawiciele WOT, Zespół Działań Cyberzprzestrzennych tworzyć mają specjaliści poszerzający swoją wiedzę i kompetencje w trzech głównych obszarach: rozpoznania i obrony cyberprzestrzeni, analizy powłamaniowej oraz utwardzania systemów. Z punktu widzenia całości systemu cyberbezpieczeństwa, WOT będzie tzw. “force providerem”. Oznacza to, że będzie odpowiadał za organizację, wyposażenie i wyszkolenie sił zgodnie ze standardami określonymi przez Wojska Obrony Cyberprzestrzeni – dowództwo tej formacji ma zostać powołane do końca 2022 roku, a wojska osiągnąć gotowość do działania do końca 2024 roku.

Szkolenia na wzór amerykański

Szkolenie cyberkomponentu WOT podzielono na trzy etapy. W pierwszym roku szkolenia indywidualnego członkowie zespołu będą poddani weryfikacji przez służby, a szkolenie będzie dotyczyło sieci komputerowych, inspekcji oraz ogólnych informacji na temat cyberbezpieczeństwa. W drugim roku prowadzone będą kursy specjalistyczne, a w trzecim zaawansowane wojskowe szkolenia specjalistyczne, również za granicą.

Standardy szkoleń mają być zbliżone do rozwiązań funkcjonujących w komponencie cyber Gwardii Narodowej USA, która odpowiada za 40% potencjału do obrony cyberprzestrzeni. Pierwsze szkolenia wyrównawcze ochotników już się rozpoczęły. W skład zespołu wchodzą informatycy, którzy posiadają wiedzę z zakresu walki z zagrożeniami w sieci. Jak informuje dziennik „Rzeczpospolita” jest ich już kilkudziesięciu. „Większość ochotników to wykwalifikowani pracownicy sektora IT i cyber, zatrudnieni np. w bankach. Jest też kilku nauczycieli akademickich oraz studentów informatyki. Wykorzystujemy sprzęt przydzielony przez Narodowe Centrum Badań Cyberprzestrzeni (NCBC) oraz z własnych zakupów. Budujemy specjalistyczne laboratoria na środowisku wirtualizacji cyberrange” – powiedział w rozmowie z „RP” ppłk Marek Pietrzak.

Przeczytaj również
Jak zabezpieczyć ciągłość działania organizacji
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *