Branża ITRynek

XXII Forum Teleinformatyki: „Państwo w cyberprzestrzeni – od izolacji do współdziałania”

Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji otworzy 29 września tegoroczne Forum Teleinformatyki prezentacją „Cyfrowa Polska – sprawna i bezpieczna”. Dwudniowe obrady to: 7 sesji tematycznych, nocny panel ekspercki i zamykający Forum, kocioł dyskusyjny.

XXII Forum Teleinformatyki: „Państwo w cyberprzestrzeni – od izolacji do współdziałania”

Tematem przewodnim Forum jest „Państwo w cyberprzestrzeni – od izolacji do współdziałania” i poświęcone będzie konieczności bezpiecznego otwarcia i współdziałania systemów informatycznych administracji publicznej z zasobami i usługami dostępnymi w cyberprzestrzeni. ITwiz jest patronem medialnym Forum.

Forum rozpocznie sesja zatytułowana „PAŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI – OCZEKIWANIA I BARIERY”, w której prelegenci w autorski sposób odniosą się zarówno do przyczyn, jak i kierunków nieuniknionego synergicznego współdziałania systemów informatycznych państwa z cyberprzestrzenią.

W drugiej sesji pt. „INFRASTRUKTURA INFORMACYJNA PAŃSTWA – STAN, WYZWANIA, PERSPEKTYWY KLUCZOWYCH PROJEKTÓW” zaprezentowane zostaną systemy, które w istotny sposób wpłynęły na sposób funkcjonowania państwa. Wystąpienia wygłaszane będą wspólnie przez zleceniodawcę i wykonawcę projektu.

Trzecia sesja „INFORMACYJNE SYSTEMY UBEZPIECZENIOWE: USŁUGI, ARCHITEKTURY, WYMIANA DANYCH, BEZPIECZEŃSTWO” koncentrować będzie się na problematyce oszustw (z ang. frauds) w sektorze ubezpieczeniowym, w tym zwłaszcza na rozwiązaniach informatycznych  wspierających procesy wykrywania i analizy tego rodzaju nadużyć.. Patronem sesji jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Sesja czwarta „CYBERBEZPIECZEŃSTWO – STRUKTURY, TECHNOLOGIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ” będzie ważnym głosem w debacie dotyczącej nie tylko kształtu krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, ale również niezbędnych rozwiązań metodycznych i technologicznych, które będą zawarte w zapowiedzianej przez rząd „Strategii Cyberbezpieczeństwa dla Rzeczypospolitej Polskiej”. Jej uchwalenie i publikacja zapowiedziane są na koniec III kwartału.

Pierwszy dzień Forum zakończy tradycyjny, wieczór klubowy „Noc architektów”, którego tematem będzie „INTERNET RZECZY – CZYLI CZAS NA PODZIAŁ WŁADZY”. Uczestnicy wieczoru będą dyskutowali „czy jeszcze wszechwładnie rządzimy światem?” W odpowiedzi na apel PIIT, w Nocy Architektów otwarty zostanie kącik słownictwa informatycznego.

W drugim dniu Forum odbędą się trzy sesje równoległe: „FORUM MŁODYCH MISTRZÓW” – Ekonomiczne Aspekty Informatyzacji Państwa”, „FORUM NOWYCH IDEI – Synergia Telekomunikacji I Informatyki – Warunkiem Cyfrowej Modernizacji Funkcjonowania Państwa” i „FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI TERENOWEJ” – Usługi I Dobre Praktyki Do Wzięcia: Złoto Samorządów – Otwarte Dane”.

Zwieńczeniem programu Forum będzie tradycyjnie Kocioł Dyskusyjny „JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY INFORMACYJNEJ A MODERNIZACJA FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA. STRUKTURY, METODY I KRYTERIA KOORDYNACJI W ZARZĄDZANIU INFRASTRUKTURĄ INFORMACYJNĄ PAŃSTWA.”

Szczegółowa agenda dostępna jest na stronie XXII Forum Teleinformatyki.

Na Forum, już po raz piętnasty wręczona zostanie Nagroda im. Marka Cara – przyznawana osobom za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Lista laureatów z poprzednich lat http://www.forumti.pl/?Sel=51

Forum Teleinformatyki jest jedną z najbardziej prestiżowych, najstarszych i największych imprez w branży informatycznej. Od 22 lat Forum porusza najbardziej aktualne tematy towarzyszące rozwojowi wykorzystania informatyki w administracji i gospodarce naszego kraju, a jednocześnie wytycza kierunki rozwoju polskiego rynku teleinformatycznego.

Forum adresowane jest do środowisk zainteresowanych i zaangażowanych w modernizację funkcjonowania państwa, w tym do kadry specjalistów administracji publicznej, firm informatycznych, naukowców oraz innych podmiotów gospodarczych i społecznych. W ubiegłorocznym Forum uczestniczyło 440 osób, podobnej liczby należy spodziewać się także w tym roku. Forum odbędzie się w dniach 29-30 września 2016 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS Warszawa-Miedzeszyn.

Aktualne informacje o tegorocznym Forum oraz materiały z poprzednich edycji dostępne są na stronie: www.forumti.pl

Retransmisja z otwarcia ubiegłorocznego Forum na stronie bankier.tv.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *