BiznesCDOPolecane tematy

Za wartością biznesową chmury coraz częściej przemawiają aspekty użytkowe

Znaczenie chmury obliczeniowej dla światowej – a więc także i polskiej – gospodarki rośnie. Liczy się nie tylko wymiar elastyczności i kosztów użycia zasobów IT, ale w coraz większym stopniu również nowe możliwości biznesowe. Cloud computing stanowi fundament wielu projektów cyfrowej transformacji biznesu. Co jednak sprawia, że model ten, choć niepozbawiony wad, cieszy się rosnącym zainteresowaniem ze strony użytkowników biznesowych i aprobatą zarządów? Co powoduje, że funkcjonalności zbliżone do możliwości chmury udostępniają dziś nawet dostawcy rozwiązań sprzętowych?

Za wartością biznesową chmury coraz częściej przemawiają aspekty użytkowe

Z tegorocznych analiz Gartnera wynika, że do 2025 roku tradycyjne centra danych zamierza zlikwidować nawet 80% organizacji z całego świata. Co więcej, 10% przedsiębiorstw zrealizowało takie plany w 2019 roku. Taki trend potwierdzają też szacunki dotyczące wydatków na tradycyjne centra danych. Po latach systematycznych spadków, obecnie na infrastrukturę centrów danych przeznaczane jest średnio tylko 17% budżetów IT. Zamiast tego, organizacje coraz częściej decydują się na wykorzystanie zasobów oraz usług oferowanych w modelu chmury obliczeniowej lub w kolokacji. W wielu firmach trwają również analizy, które mają na celu weryfikację strategicznych decyzji związanych z lokalizacją zgromadzonych danych biznesowych. Mają one na uwadze m.in. ocenę możliwości wykorzystania usług chmurowych w kontekście zmieniających się potrzeb biznesowych, ale też w zgodzie z obowiązującymi regulacjami. Tego typu inicjatywy dowodzą, że w wielu zastosowaniach tradycyjne inwestycje w centra danych przegrywają z nowymi modelami zastosowania zasobów IT. Dlaczego tak się dzieje?

Chmura pomaga przetestować nowe modele biznesowe

Przed laty głównym argumentem za użyciem infrastruktury oferowanej w modelu chmury obliczeniowej najczęściej pozostawały aspekty kosztowe. Emocje rozpalały wówczas kwestie, takie jak brak konieczności zakupu sprzętu na własność i związane z tym wysokie bariery pozyskania zasobów IT oraz możliwość uzależnienia wysokości opłat za wykorzystywane rozwiązania od faktycznie przydzielonych zasobów. Później pojawiły się też m.in. bardziej elastyczne możliwości skalowania infrastruktury chmurowej, a co za tym idzie – nowe sposoby optymalizowania kosztów IT. Obecnie również wachlarz rozwiązań oferowanych w formie usługi jest dużo szerszy niż w przeszłości. Dostępne są nowe możliwości integrowania chmury publicznej z infrastrukturą lokalną. Pojawiają się też mechanizmy automatyzujące gospodarowanie takimi zasobami. Na tym nie koniec.

Za wykorzystaniem usług oferowanych w modelu publicznej chmury obliczeniowej – ogólnie lub od konkretnego dostawcy – coraz częściej przemawiają aspekty użytkowe, które w ostatnich latach nabrały ogromnego znaczenia biznesowego. Naturalna dla środowisk chmurowych możliwość dowolnego skalowania infrastruktury i przydzielania zasobów według potrzeb świetnie wpisuje się w wymagania stawiane zespołom IT w obliczu globalizacji i ogromnej dynamiki procesów biznesowych, a także budowania innowacji biznesowych na bazie IT. “Model chmury sprawia, że inicjatywy biznesowe można realizować szybciej niż na bazie tradycyjnej infrastruktury IT i w bardziej elastyczny sposób, również w wymiarze kosztowym. Chmura umożliwia uruchamianie wielu inicjatyw jednocześnie, na krótki okres, aby sprawdzić, które z nich przynoszą oczekiwane efekty, a które nie” – mówi Michał Potoczek, prezes zarządu Operatora Chmury Krajowej. „Oznacza to, że wykorzystanie zasobów IT udostępnianych na zasadzie usług chmurowych ułatwia weryfikację sensowności oraz potencjału pomysłów biznesowych, jak również upraszcza wdrożenie na szeroką skalę tych, które przynoszą oczekiwane efekty. Przy tradycyjnym podejściu do infrastruktury zakup sprzętu często nie tylko utrudnia uruchomienie projektu, ale też podjęcie decyzji o wycofaniu się z niego” – dodaje.

Za wartością biznesową chmury coraz częściej przemawiają aspekty użytkowe

Model chmury sprawia, że inicjatywy biznesowe można realizować szybciej niż na bazie tradycyjnej infrastruktury IT i w bardziej elastyczny sposób, również w wymiarze kosztowym. Chmura umożliwia uruchamianie wielu inicjatyw jednocześnie, na krótki okres, aby sprawdzić, które z nich przynoszą oczekiwane efekty, a które nie.
Michał Potoczek, prezes zarządu Operatora Chmury Krajowej

Możliwość weryfikowania w praktyce sensowności nowych koncepcji biznesowych, które przecież coraz częściej opierają się na technologiach IT, dzięki metodzie ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków oraz kosztów anulowania niesprawdzających się koncepcji i modeli biznesowych otwiera drogę do efektywnego prowadzenia eksperymentów biznesowych, co jest jednoznaczne z ułatwieniem wdrażania innowacji biznesowych. Dodatkowe ułatwienia w tym zakresie wynikają z koncepcji multicloud, której naturalnym elementem jest integrowanie oraz swoboda używania usług oferowanych w ramach wielu konkurencyjnych środowisk chmury publicznej. „Sprawne poruszanie się w gąszczu usług chmurowych wymaga coraz większej wiedzy. Jako Operator Chmury Krajowej, postrzegamy swoją pozycję jako dostawca rozwiązań multicloud. Budujemy własną infrastrukturę i dostarczamy usługi na jej podstawie, tworzymy ekosystem partnerów: dostawców usług chmurowych i aplikacji, których rozwiązania będziemy oferować, ale też mamy rolę doradcy i współpracujemy z partnerami transformacyjnymi, którzy pomogą naszym klientom skutecznie wdrażać i wykorzystać potencjał biznesowych nowoczesnych technologii” – zapewnia Michał Potoczek.

Skalowanie biznesu w miarę potrzeb, a nie możliwości infrastruktury

Wykorzystanie chmury obliczeniowej, czy to w roli jedynego fundamentu dla firmowego środowiska IT, czy też elementu uzupełniającego możliwości zasobów posiadanych na własność, jest sposobem na skalowanie aplikacji biznesowych w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby. Takie podejście sprawdza się zwłaszcza w kontekście systemów i – opierających się na nich – procesów biznesowych, które cechuje wysoka sezonowość. Świetnym przykładem jest handel detaliczny. „Końcówka roku to tradycyjnie święto handlu. Dużo kampanii marketingowych startuje wiele tygodni przed końcówką listopada, a sezon sprzedażowy trwa do końca roku. Obciążenie systemów sprzedażowych w sektorze retail jest w tym czasie kilkakrotnie wyższe niż przez resztę roku” – twierdzi Michał Potoczek. Wiele polskich firm już dostrzegło potencjał biznesowy modelu chmury obliczeniowej i – na bazie tego typu elastycznych oraz skalowalnych usług IT – buduje innowacje biznesowe.

„Z drugiej strony, bardzo liczna jest też grupa organizacji, w których istnieje świadomość znaczących możliwości rozwoju biznesu na podstawie technologii chmurowych, ale brakuje im kompetencji, aby właściwie potencjał chmury wykorzystać” – przyznaje Michał Potoczek. Jego zdaniem, wykorzystanie możliwości biznesowych związanych z zastosowaniem chmury obliczeniowej nierzadko wymaga wprowadzenia zmian organizacyjnych. „Widoczna jest potrzeba edukowania rynku, pokazywania konkretnych korzyści biznesowych wynikających z wdrożenia usług chmurowych w różnych branżach, ale też sposobów na wprowadzenie niezbędnych zmian organizacyjnych, które są konieczne do efektywnego korzystania z chmury” – zaznacza.

Nie ma alternatywy wobec cloud computing

Specyficzne dla modelu cloud computing cechy skwapliwie stosują również operatorzy platform publicznej chmury obliczeniowej. Dysponując globalną infrastrukturą i ogromnymi zasobami IT, są oni w stanie oferować klientom dostęp w formie usługi do najbardziej wymagających systemów. Wystarczy powiedzieć, że coraz większa liczba najbardziej zaawansowanych rozwiązań aplikacyjnych jest dostępna wyłącznie w modelu chmury obliczeniowej. „Jeśli spojrzeć na rynek dostawców oprogramowania, to widać, że część topowych rozwiązań jest dziś dostępna tylko w chmurze. Nie da się ich zainstalować lokalnie lub koszty wejścia w takie rozwiązania są bardzo wysokie” – podkreśla Michał Potoczek. W szczególności dotyczy to – cieszących się także rosnącym zainteresowaniem użytkowników biznesowych – rozwiązań bazujących na szeroko rozumianych algorytmach sztucznej inteligencji. Rozwiązania takie do sprawnego działania wymagają bowiem m.in. znacznej mocy obliczeniowej i zasobów dyskowych niezbędnych do składowania przetwarzanych danych.

Jeśli wziąć pod uwagę, że na świecie coraz częściej mówi się o potrzebie automatyzowania kolejnych operacji biznesowych przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, to można założyć, że dla większości organizacji planujących wdrożenie tego rodzaju rozwiązań nie będzie alternatywy wobec usług chmury obliczeniowej. Jest to o tyle bardziej prawdopodobne, że dostawcy usług cloud computing dynamicznie rozwijają oferty właśnie w obszarze usług związanych z przechowywaniem, przetwarzaniem i analizowaniem danych. Coraz częściej oferują też dostęp do gotowych sieci neuronowych wytrenowanych pod kątem różnego rodzaju zastosowań. Tego rodzaju usługi sprawiają, że sztuczna inteligencja w biznesie staje się dostępna na wyciągnięcie ręki, pod warunkiem, że chodzi o rozwiązania dostępne w publicznych chmurach obliczeniowych.

Co to wszystko oznacza dla polskich firm? Przede wszystkim znaczy to tyle, że usługi oferowane w modelu chmury obliczeniowej stały się istotnym elementem działań, które mają na celu budowanie przewagi konkurencyjnej. Aspekt ten trudno przecenić w obliczu globalizacji i otwartości rynków na produkty oferowane przez dostawców z całego świata. Drugą stroną medalu jest jednak fakt, że korzystając z właściwych rozwiązań i wdrażając odpowiedni model biznesowy, polskie firmy zyskują równe szanse w rywalizacji z konkurentami z odległych zakątków świata. Również z tymi największymi, bo – jak pokazują choćby z coraz większej liczby sektorów gospodarki – nawet start-upy budujące model biznesu na nowinkach technologicznych mogą zagrozić tradycyjnym przedsiębiorstwom o ugruntowanej pozycji w swoich branżach.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *