RynekPolecane tematy

140 tys. osób zatrudnionych w firmach świadczących usługi IT w Polsce

Jak wynika z Raportu ABSL „Rynek usług IT w Polsce”, znacząca większość przedsiębiorstw (aż 91%) deklaruje zwiększenie liczby pracowników jeszcze w tym roku. Urosną też wydatki na usługi IT, które według prognoz mają sięgnąć blisko 4 mld USD do 2018 roku. Liczba firm świadczących usługi IT działających w Polsce też dynamicznie rośnie. Według GUS, w latach 2009-2013 zwiększyła się ona o ponad połowę – z 40,2 tys. do 60,7 tysiąca. Wzrost o ponad 60% odnotowały w tym okresie cztery miasta – Wrocław, Kraków, Lublin i Rzeszów.

140 tys. osób zatrudnionych w firmach świadczących usługi IT w Polsce

W dużych przedsiębiorstwach w usługach IT zatrudnionych jest 55 tys. pracowników. Ogółem w firmach świadczących usługi IT pracuje w Polsce już ponad 140 tys. osób. Dwie trzecie pracowników dużych firm jest zatrudnionych w przedsiębiorstwach zagranicznych, co świadczy o dużym zainteresowaniu Polską ze strony globalnych, prestiżowych inwestorów” – komentuje Grzegorz Śniadała, ABSL IT Club lider, Global Business Services IT-Global Data Management, Procter & Gamble

Wśród czołowych firm świadczących usługi IT na rzecz klientów zewnętrznych i wewnętrznych znajdują się takie marki, jak Accenture Services, Atos, Capgemini, Credit Suisse, Eripcol, Fujitsu, IBM, Luxoft, P&G, REC Global oraz Sii,

Branża ekspertów

Jak wynika z raportu ABSL, w 90% badanych firm w ciągu 3 ostatnich lat zwiększył się zakres świadczonych usług IT. Na tym jednak nie koniec. „W 95% firm świadczących usługi IT zwiększył się poziom zaawansowania procesów, w tym w 80% z nich – znacząco. Jest to element całościowej ewolucji sektora nowych technologii w Polsce, który ściąga coraz bardziej specjalistyczne projekty biznesowe prowadzone na rzecz globalnych i uznanych marek” – komentuje Janusz Górecki, Head of Research, ABSL.

Zdecydowana większość realizuje co najmniej kilka procesów biznesowych, a 93% planuje rozszerzać zakres swojej działalności w kolejnych 2 latach. Według raportu ABSL, zdecydowanie najwięcej miejsc pracy w badanych firmach (46%) zostało wygenerowanych w usługach związanych z zarządzaniem cyklem życia aplikacji (Application Lifecycle Management). Kolejnym z obszarów charakteryzujących się najwyższą liczbą pracowników jest zarządzanie infrastrukturą (Infrastructure Management) z 20% udziałem w strukturze zatrudnienia i usługi wspomagające (Enabling Services), którymi zajmuje się 11% pracowników badanych firm.

Sektor IT dynamicznie przechodzi od prostych projektów w stronę procesów opartych na wiedzy i wymagających specjalistycznych kompetencji. Jest to możliwe tylko dzięki zatrudnianiu świetnie wykształconych konsultantów IT” – mówi Piotr Czupryn, IT Operations Manager, Kemira Gdańsk.

Firmy działające w Polsce świadczą usługi IT na rzecz klientów zewnętrznych i wewnętrznych z wielu różnych części świata. Zdecydowana większość koncentruje się na obsłudze podmiotów działających w Europie Zachodniej (80%). Projekty dla polskich klientów biznesowych i instytucjonalnych realizuje 74% badanych przedsiębiorstw. Ponad połowa firm pracuje jeszcze na rzecz klientów z Ameryki Północnej i Europy Środkowo-Wschodniej (z wykluczeniem Polski). W przypadku firm z rodzimym kapitałem można mówić o dominacji usług dla klientów z Polski (88%). Większość z nich pracuje jednak również na rzecz Europy Zachodniej (64%), a udział klientów z Ameryki Północnej i Europy Środkowo- Wschodniej (z wykluczeniem Polski) wynosi po 40%.

Kompetencje w cenie

Szeroka gama zagranicznych odbiorców usług IT świadczonych z Polski  wymaga zatrudnienia osób wykazujących się znajomością języków obcych. Jak pokazuje raport ABSL, w naszym kraju do obsługi tego typu procesów wykorzystywanych jest aż 25 języków. Ponadto, eksperci branżowi podkreślają konieczność doskonalenia dostępnych na rynku IT technologii i podnoszenia jakości tych rozwiązań. Firmy poszukują więc coraz częściej pracowników specjalizujących się w wąskich dziedzinach, które cieszą się coraz większą popularnością, w tym w zakresie programowania SAP, testowania oprogramowania, zarządzania Big Data dla różnych sektorów czy w obszarze rozwiązań dla usług mobilnych.

Efektywne wykorzystywanie technologii będzie zależeć od ścisłej specjalizacji pracowników oraz stopnia przyswojenia przez nich kompetencji miękkich, takich jak: umiejętność pracy w zespołach, komunikatywność, czy zarządzanie czasem w ramach realizowanych projektów. Bardzo istotna jest również „intuicja biznesowa”, pozwalająca na dokonywanie optymalnych wyborów biznesowych, w zależności od specyfiki danego projektu” – tłumaczy Aleksandra Kujawa, Business Unit Manager, Antal International.

Jak przewidują eksperci, Polska w najbliższych latach będzie odnotowywać umiarkowany rozwój rynku usług IT. Według IDC wydatki na usługi IT w Polsce będą rosły w średniorocznym tempie 4,6%, aby już za 3 lata osiągnąć poziom 3,9 mld USD. „To rezultat ścisłej kontroli budżetów IT w firmach, ale też rosnącej popularności współpracy z outsourcerami. Ponadto, rośnie konkurencja między dostawcami usług IT, a różnice pomiędzy konkretnymi produktami zacierają się. To z kolei wymusza obniżkę cen” – tłumaczy Piotr Czupryn.

Przyszły rozwój sektora zdefiniują te firmy, które zdołają „okiełznać” główne rynkowe trendy: cloud, mobility, Big Data/analytics, social technology, Internet of Things, drukowanie 3D, automatyzację/robotyzację i cybersecurity. Prognozy dotyczące rozwoju tej branży w naszym kraju są jednak bardzo optymistyczne.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *