Infrastrukturacentra danych / data centerRynekPolecane tematy

3 najważniejsze prognozy sieciowe na 2024 rok

Ewolucja Ethernetu, który stanie się budulcem dla sieci wspieranych sztuczną inteligencją to, według ekspertów Cisco, jeden z głównych kierunków rozwoju sieci, który zdominuje najbliższe dwanaście miesięcy. Jakie są pozostałe dwa najważniejsze trendy sieciowe?  

3 najważniejsze prognozy sieciowe na 2024 rok

Prognoza 1: Ewolucja Ethernetu. Będą pojawiać się kolejne innowacje wymyślające na nowo technologię Ethernet, by zapewnić jej większą wydajność i odporność, gdyż staje się ona w istocie budulcem dla sieci wspieranych sztuczną inteligencją.

Klienci chcą rozbudowywać swoje sieci tak, by obsługiwały nowe rodzaje obciążeń i większą ich liczbę. Jednocześnie, oczekują oni pojedynczej architektury, która zmniejszy złożoność operacyjną i koszty – jednej struktury sieciowej do obsługi wszystkiego. Technologią preferowaną do trenowania sztucznej inteligencji i poprawy umiejętności wnioskowania AI okazał się Ethernet, stanowiąc ustandaryzowaną, elastyczną i opłacalną alternatywę dla technologii zastrzeżonych, takich jak InfiniBand.

Aby zrozumieć dlaczego tak się stało, należy przypomnieć ewolucję Ethernetu i rolę, jaką technologia ta odegrała w utorowaniu innych ważnych zmian technologicznych. Tradycyjne obciążenia, takie jak dźwięk, wideo, składowanie danych, obliczenia wysokiej wydajności i wysokowydajne bazy danych sprawiły, że Ethernet musiał stać się „bezstratny” i znacząco poprawić niezawodność i wydajność oraz obniżyć opóźnienia. Dzięki Ethernetowi możliwe jest też oszczędne skalowanie do dużych klastrów centralnych i mniejszych klastrów brzegowych, wskazują eksperci Cisco.

O znaczeniu wszechstronnych rozwiązań przełączeniowych będzie świadczyć ewolucja sieci korporacyjnych wspieranych sztuczną inteligencją w kierunku jednoczesnej obsługi obciążeń tradycyjnych, jak i tych związanych z Al i uczeniem maszynowym. “W związku z nowymi pomysłami na rozwiązywanie problemów związanych z operacjami wejścia/wyjścia branżę czekają cykle rozwoju technologii zastrzeżonych i standardów, czego rezultatem będzie zmiana krajobrazu struktur wewnątrz serwerów i pomiędzy nimi. Przykładowo, szybsze i wydajniejsze przenoszenie danych między modelami i magazynami danych upodobni procesory graficzne do systemów podstawowej pamięci masowej, a w projektowaniu serwerów zatrze granice między strukturami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Cisco wierzy, że w zakresie rozwiązań sieciowych opartych na sztucznej inteligencji pojawi się ostatecznie szeroki zakres zastosowań i potrzeb klientów. Chcąc uwolnić potencjał sztucznej inteligencji, branża musi znaleźć rozwiązania wspierające rozwój sieci AI i ich konfigurację przy użyciu wielu architektur, w tym opartych na telemetrii oraz Ethernet” – uważa Jonathan Davidson, wiceprezes wykonawczy i dyrektor generalny Cisco Networking.

Prognoza 2: Modernizacja infrastruktury sieci i centrów danych pozostanie priorytetem inwestycyjnym przedsiębiorstw, chcących nadążyć za wzrostem obciążeń, zwiększyć wydajność i efektywność operacyjną.

Technologia sieci 100G jest obecnie powszechna, ale nietrudno założyć, że branża wkrótce osiągnie punkt krytyczny, w którym architektury sieciowe będą wymagały większej wydajności aby obsłużyć nowe aplikacje, dane i przepływy pracy, w tym sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Rośnie zapotrzebowanie na wyższą przepustowość sieci, towarzyszące innowacjom w procesorach graficznych i kartach sieciowych, których szybkość sięga już 400G i 800G.

“Potrzeba ta oznacza fundamentalną zmianę w sposobie budowania i funkcjonowania centrów danych. Rozwój architektur 400G/800G typu „leaf-spine” z układami 100G SerDes odpowiada na wzrost zapotrzebowania na większą przepustowość po stronie serwera i klienta. Będziemy też obserwować rosnący nacisk na bezpieczeństwo i wielodostępność w celu segregacji danych pod kątem obciążeń AI. A w celu zapewnienia optymalnego zużycia energii przez infrastrukturę AI klienci – tam, gdzie będzie to możliwe – będą też stosować systemy chłodzenia cieczą” – wskazuje Jonathan Davidson.

Inicjatywy ESG (środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego) są obecnie najważniejszymi priorytetami firm, co wytworzyło dodatkową presję na organizacjach IT, włączając w to zespoły odpowiedzialne za funkcjonowanie sieci, celem wsparcia inicjatyw zrównoważonego IT i centrów danych. Modernizacja infrastruktury sieciowej i centrum danych może być kluczowym krokiem, gdyż wiele najnowszych produktów zostało zaprojektowanych do wydajniejszego działania na poziomie architektury, uważają specjaliści.

Prognoza 3: Rok 2024 podkreśli znaczenie widoczności i pewności sieci. Dynamiczna natura i zmienna wydajność internetu będą wymagać stałego i kompleksowego podejścia w celu planowania i minimalizowania nieuniknionych zakłóceń.

Internet w dzisiejszej gospodarce cyfrowej jest tkanką łączną między klientami, aplikacjami i markami. W miarę jak w organizacjach upowszechniają się rozwiązania chmurowe, SaaS i SD-WAN, firmy borykają się ze złożonością wynikającą z uzależnienia od sieci zewnętrznych, nad którymi nie mają kontroli. Awarie i inne zakłócenia są kwestią tego „kiedy”, a nie „czy”. Łączność, bezpieczeństwo i pewność dostarczania cyfrowych doświadczeń niezależnie od infrastruktury są niezwykle ważne dla łagodzenia wszelkich zakłóceń w działalności biznesowej.

Badania przeprowadzone przez zespół Cisco ThousandEyes Internet Intelligence wskazują dwa nowe trendy, odróżniające się od tendencji z lat wcześniejszych, jeśli chodzi o ich wielkość i zakres. Otóż za wyjątkiem bardzo nielicznych wielogodzinnych awarii, kondycję internetu w 2023 roku można opisać jako większą liczbę przerw, ale o mniejszym zakresie.

“Duży przestój, gdzie zakłócenie działania sieci lub chmury będzie miało kaskadowy wpływ na dziesiątki innych ważnych aplikacji lub usług, można wyjaśnić działaniem siły wyższej. Z drugiej strony mniejsze przerwy oznaczają, że obowiązek wskazania źródła pogorszenia jakości usługi lub zakłóceń mających wpływ na operacje spada na same organizacje” – mówi Jonathan Davidson. “W świecie mniejszych, ograniczonych przestojów pytanie: ‘Czy pierwotna przyczyna leży po mojej stronie, czy u kogoś innego?’ nadal wymaga odpowiedzi, ale z dodatkiem aspektu praktycznego, ponieważ użytkownicy końcowi chcą to wiedzieć, a także zależy od tego ciągłość działania biznesu” – podsumowuje.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *