BiznesCDOPolecane tematy

4 trendy, które wpłyną na nową rzeczywistość cyfrową i fizyczną

Przygotowane przez Accenture tegoroczne badanie Technology Vision 2023 „Kiedy atomy spotykają bity. Fundamenty nowej rzeczywistości” przedstawia kluczowe trendy technologiczne, które mają zbliżyć do siebie sferę fizyczną i cyfrową, prowadząc do transformacji przedsiębiorstw „tu i teraz”.

4 trendy, które wpłyną na nową rzeczywistość cyfrową i fizyczną

Jak wynika z raportu Accenture, rozwój sztucznej inteligencji oraz innych wschodzących technologii otwiera przed biznesem niespotykane wcześniej możliwości, wynikające z połączenia sfery fizycznej i cyfrowej.

“Najbliższa dekada będzie kształtowana przez mega trendy technologiczne: chmurę, metawersum i sztuczną inteligencję. Te trzy trendy przyczynią się do zbliżenia sfery cyfrowej i fizycznej. Choć oddziaływanie technologii AI to proces długofalowy, liderzy muszą skupić się na działaniu „tu i teraz”. Aby w pełni wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji, firmy muszą inwestować w dane, specjalistów i personalizację modeli AI” – skomentował Paul Daugherty, dyrektor generalny Accenture Technology.

Błyskawiczny rozwój modelu ChatGPT zwrócił uwagę świata na potencjał generatywnej sztucznej inteligencji w zakresie zwiększania ludzkich możliwości. Jak szacuje Accenture, nawet 40% godzin pracy będzie realizowanych w całości lub ze wsparciem językowych modeli AI. Z kolei 98% liderów biznesu uważa, iż modele bazowe AI w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat będą odgrywać istotną rolę w strategiach ich organizacji.

4 kluczowe trendy nowej rzeczywistości

Raport Accenture Technology Vision 2023 przedstawia cztery trendy, które wpłyną na pojawienie się nowej rzeczywistości, łączącej sferę cyfrową i fizyczną:

  • Generatywna sztuczna inteligencja: Niemal wszyscy ankietowani dyrektorzy zarządzający (98%) stwierdzają, iż generatywne modele AI – stosowane w celu zwiększania ludzkich możliwości, rozwijania kreatywności oraz wsparcia w realizacji zadań – będą odgrywać istotną rolę w obszarze innowacyjności przedsiębiorstw, a 95% uważa, że doprowadzą one do przełomu w obszarze analityki biznesowej.
  • Tożsamość cyfrowa: 85% ankietowanych postrzega uwierzytelnianie tożsamości użytkowników sieci i zasobów cyfrowych jako kwestię strategiczną, stanowiącą podstawę funkcjonowania organizacji w cyfrowo-fizycznej przestrzeni.
  • Twoje dane, moje dane, nasze dane: Dane są podstawą, aby uruchomić pełny potencjał technologii AI, dlatego niezbędne jest przeprowadzenie optymalizacji ich przetwarzania. Według 90% kadry zarządzającej, która wzięła udział w badaniu, dane stają się obszarem decydującym w kwestii osiągania przewagi konkurencyjnej na tle branży oraz na tle rynku.
  • Granice naszych możliwości: Synergia nauki i technologii staje się coraz silniejsza i powoduje dynamiczny rozwój w obu dziedzinach. Zdaniem 75% respondentów, proces ten może przyczynić się do wypracowania rozwiązań w kwestii największych globalnych wyzwań.

Raport Technology Vision 2023 „Kiedy atomy spotykają bity. Fundamenty nowej rzeczywistości” opracowała zewnętrzna rada doradcza, składającą się z ponad 20 specjalistów z sektora publicznego i prywatnego, środowisk akademickich i biznesowych, a także funduszy venture capital. Ponadto, Accenture Reaserch przeprowadziło globalną ankietę wśród 4777 dyrektorów i kierowników wyższego szczebla z 25 branż. Ankieta objęła 34 kraje i trwała od grudnia 2022 do stycznia 2023 roku.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *