CIO

5 zasad efektywnego zarządzania danymi

Nowe potrzeby biznesowe, zmiany sposobu korzystania z rozwiązań IT, wzrost liczby aplikacji używanych w typowej firmie oraz chęć wykorzystania w jak największym stopniu dostępnych danych biznesowych to tylko niektóre z czynników wpływających na zwiększenie złożoności środowisk informacyjnych w firmach. Zarządzanie danymi staje się trudniejsze także w kontekście rosnących zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji. Jak zatem zadbać o sprawny przepływ, bezpieczeństwo i przydatność danych?

5 zasad efektywnego zarządzania danymi

Wartość danych, jako fundamentu nowoczesnych procesów biznesowych lub całych modeli prowadzenia działalności rośnie. Za sprawą kolejnych generacji – często punktowo wyspecjalizowanych – aplikacji biznesowych, mediów społecznościowych, modelu chmury obliczeniowej, czy Internetu Rzeczy przybywa też źródeł danych. Z kolei dzięki wykorzystaniu nowoczesnej analityki, czy przetwarzania strumieniowego, wzrasta użyteczność dostępnych już informacji. Jednocześnie, w obliczu rosnącej złożoności i dynamiki procesów biznesowych, efektywne wykorzystanie danych wymaga systematycznej eliminacji barier w kanałach dostępu do funkcji i danych biznesowych.

O dobrych praktykach w zakresie zarządzania danymi, a także o budowaniu efektywnej strategii organizacji w tym zakresie mówił N. Robert Hammer, prezes i dyrektor generalny firmy Commvault podczas sesji otwierającej tegoroczną konferencję Commvault GO. „Nasza branża i jej klienci na całym świecie osiągnęli punkt krytyczny. Muszą stawić czoła złożonym problemom wynikającym z gwałtownego wzrostu ilości danych oraz pojawiania się coraz to nowych typów aplikacji i infrastruktur informatycznych” ― twierdzi N. Robert Hammer. Według niego efektywne zarządzanie danymi wymaga:

1. Poznania posiadanych danych, ich lokalizacji, bezpieczeństwa i dostępności
“Współczesne przedsiębiorstwa muszą kontrolować miejsca przechowywania danych, ich bezpieczeństwo i dostępność dla celów szybkiego odtwarzania, disaster recovery, developmentu i testowania, a także tworzenia raportów oraz przeprowadzania analiz biznesowych” – podkreśla N. Robert Hammer. Jego zdaniem, dzięki dynamicznemu i skalowalnemu indeksowaniu firma może gromadzić, modyfikować i organizować wszystkie generowane informacje.

2. Przeprowadzenia integracji i federacji danych
Istotnym utrudnieniem dla wykorzystania pełni potencjału dostępnych dla organizacji danych biznesowych jest ich rozproszenie w ramach wielu odrębnych zbiorów – silosów, często skupionych wokół poszczególnych pionów biznesowych. “Federacja danych umożliwia bezproblemowe zabezpieczanie, odzyskiwanie, przenoszenie, wyszukiwanie i udostępnianie aplikacji oraz danych znajdujących się w różnych infrastrukturach, a także uzyskiwanie do nich dostępu i ich używanie bez konieczności przenoszenia” – uważa prezes i dyrektor generalny Commvault.

3. Zwiększenia dostępności i mobilności danych
“Efektywne korzystanie z technologii mobilnych wymaga zdolności do tworzenia kopii zapasowych danych z urządzeń mobilnych oraz zdalnego usuwania ważnych informacji z tych urządzeń, jeśli zajdzie taka potrzeba” – mówi N. Robert Hammer. Według niego przemyślana strategia agregacji danych powinna obejmować fizyczne środowiska IT, platformy zwirtualizowane i chmurowe oraz urządzenia mobilne.

4. Zachowania zgodności z zasadami ładu korporacyjnego
W obliczu wzrostu wymagań wynikających z regulacji prawnych przydatne staje się zastosowanie reguł federacji danych w ramach jednej funkcji ładu korporacyjnego. Takie podejście ma przekładać się na wymierne ułatwienia w zakresie bieżącego zarządzania danymi.

5. Umiejętnej ochrony
“W dzisiejszym świecie pełnym hakerów, wirusów, szkodliwego oprogramowania oraz innych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych firmy muszą być zdolne do skutecznego zabezpieczenia swoich danych. Strategia bezpiecznego zarządzania danymi wymaga uwierzytelnienia osób chcących uzyskać dostęp do danych, potwierdzania uprawnień dostępu do odpowiednich danych oraz zapewnienia, że dane są zabezpieczone, zaszyfrowane i chronione hasłem” – zapewnia N. Robert Hammer.

Centralizacja informacji na temat danych ma stawać się też źródłem cennej wiedzy, której wykorzystanie może przekładać się na wymierne korzyści biznesowe. Jednocześnie, zdaniem przedstawicieli firmy Commvault zbudowanie efektywnego środowiska zarządzania danymi wymaga wdrożenia zintegrowanej platformy, która pozwoli na ujednolicenie kontroli nad całym środowiskiem danych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *