Biznes

67% prawników uważa, że regulacje dotyczące danych są największą przeszkodą we wdrażaniu modeli biznesowych opartych na danych

Europejskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw (ECLA) przeprowadziło ankietę wśród ponad 400 szefów działów prawnych w Europie, której celem było ustalenie, czy są oni przygotowani na poważne zmiany w przepisach dotyczących danych i sfery cyfrowej oraz na nowe możliwości: budowania sukcesu ich firm oraz podkreślenia własnej roli we wspieraniu innowacji. 

67% prawników uważa, że regulacje dotyczące danych są największą przeszkodą we wdrażaniu modeli biznesowych opartych na danych

Raport „Modele biznesowe oparte na danych – rola zespołów prawnych w osiąganiu sukcesu” powstał na zlecenie międzynarodowej kancelarii prawnej Osborne Clarke, która zaangażowała się w opracowanie jego koncepcji i treści.

„Wśród prawników w przedsiębiorstwach rośnie świadomość, że potrzebne są kompetencje w obszarze danych, które wykraczają poza ich ochronę. Zdają sobie oni sprawę z nadchodzących rewolucyjnych zmian w tym zakresie. Może się okazać, że zarządy nie docenią powagi sytuacji, zaś wewnętrzne zespoły prawne będą musiały się bardzo postarać, żeby wytłumaczyć im zasadność swoich obaw i przekonać decydentów, że trzeba podjąć działania. Wygranym okażą się te firmy, które zaufają swoim zespołom prawnym i powierzą im główną rolę w planowaniu i wdrażaniu modeli biznesowych opartych na danych. Wewnętrzne działy prawne dysponują szerszym obrazem i są doskonale przygotowane do kierowania zmianami w zakresie danych tak, aby wykorzystać ich potencjał” – skomentował Nick Johnson, szef zespołu digitalizacji w Osborne Clarke.

Największym wyzwaniem ramy prawne i regulacje

Transformacja działalności i rynków w dobie innowacji cyfrowych (przyspieszona przez pandemię Covid-19) spowodowała, że wewnętrzne zespoły prawne przejęły kluczową rolę w zakresie działań rozwojowych i zarządzania zmianami. Wobec rosnącej złożoności danych i ich coraz szerszego zakresu prawnicy potrzebują nowych umiejętności, podkreślają twórcy raportu. Respondenci mają ambicję wdrażania nowych modeli biznesowych opartych na danych, co nie zmienia faktu, że istnieją poważne przeszkody w tym procesie.

I tak, 67% ankietowanych prawników z Europy twierdzi, że to ramy prawne i regulacyjne dotyczące danych stanowią największą przeszkodę we wdrażaniu modeli biznesowych opartych na danych w ich organizacjach. 63% wskazuje z kolei, że przepisy są zbyt mylące, a tylko 11% jest zdania, że są dobrze skonstruowane.

 • 61% europejskich podmiotów oferuje produkty/usługi oparte na danych,
 • 64% europejskich podmiotów ponownie wykorzystuje swoje dane wewnętrzne, które pierwotnie nie były przeznaczone do użycia w danym modelu biznesowym,
 • 82% europejskich podmiotów korzysta z danych dostarczonych przez klientów,
 • 42,5% europejskich podmiotów opracowuje (lub planuje opracować) produkty/usługi oparte na danych wspólnie z komercyjnymi partnerami.

Najczęściej wymieniane przeszkody we wdrażaniu modeli biznesowych opartych na danych:

 • Wyzwania prawne i regulacyjne: wskazane przez 67% podmiotów.
 • 68% respondentów uważa europejskie ramy prawne/regulacyjne za zbyt skomplikowane (nawet przed nadchodzącą rewolucją w zakresie przepisów UE dotyczących danych i cyfryzacji), a 63% uważa je za niejasne.
 • Zaledwie 11% podmiotów uznało, że ich działalność jest dobrze przygotowana na wyzwania prawne związane z modelami biznesowymi opartymi na danych, a tylko u 26% podmiotów zarządy dysponują wiedzą na temat takich modeli.
 • Cyberbezpieczeństwo stanowi przeszkodę dla 38% podmiotów. To efekt szerszego wykorzystania przepływów danych, w tym rozwoju cyfrowych łańcuchów dostaw.

“Nie ma wątpliwości, że biznes oparty na danych to nasza teraźniejszość i przyszłość. Ale wraz ze zrozumieniem, jak cennym aktywem są dane, pojawiła się pokusa ich nielegalnego zdobywania i wykorzystania. Dlatego tak ważnym czynnikiem jest dbałość o cyberbezpieczeństwo firm. Najlepsze praktyki korporacyjne pokazują, że strategia cyberbezpieczeństwa nie jest zadaniem wyłącznie działów IT, ale również działy prawne spółek mają w jej wdrażaniu bardzo znaczącą rolę” – uważa Olgierd Świerzewski, partner współzarządzający i szef praktyki digitalizacji Osborne Clarke w Polsce, a także jeden ze współautorów raportu.

Strategia dotycząca danych

Dane stają się coraz bardziej wartościowym zasobem. Zaczynają stanowić podstawę sporej części działalności, procesów decyzyjnych, produktów i usług. Dlatego posiadanie stosownej strategii staje się koniecznością, uważają autorzy raportu.

 • Tylko 36% ankietowanych podmiotów wdrożyło strategię dotyczącą danych.
 • Tylko 47% dostrzega etyczne i wizerunkowe aspekty wykorzystania danych.
 • Co prawda 40% ankietowanych podmiotów ma zapisy w umowach wykraczające poza czystą ochronę danych, ale zaledwie 16% uznaje, że to zespół prawny wdrożył strategię dotyczącą danych (spośród podmiotów, które taką mają).

Strategia dotycząca danych i zarządzanie danymi to obszary, w których dział prawny może mieć dużo do powiedzenia, wskazują autorzy analizy, dodając że dysponuje on potencjałem skupienia wokół siebie poszczególnych interesariuszy w celu opracowania ogólnofirmowych zasad. Może też przekonać decydentów, że nie jest to obszar leżący w kompetencjach działów IT.

Rosnące znaczenie kwestii ESG (Environmental Social and Governance) oznacza, że strategia dotycząca danych musi być powiązana ze strategią dekarbonizacji oraz wdrożeniem bardziej ekologicznych procesów zakupów IT. Należy monitorować nowe proekologiczne przepisy dotyczące projektowania i dostarczania technologii. W świetle powyższego szefowie działów prawnych w przedsiębiorstwach mogą wnieść spory wkład w działalność przedsiębiorstwa: zarządzając ryzykiem oraz identyfikując możliwości biznesowe i rynkowe, podsumowują twórcy raportu.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *