Sztuczna inteligencjaRynek

Do czego Polacy wykorzystują narzędzia oparte na AI, a dlaczego duża grupa wciąż ich jeszcze nie używa?

Według niedawnego badania Payback Opinion Poll, ponad połowa (52%) Polaków jeszcze nigdy nie korzystała z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji takich jak Chat GPT. Co ciekawe, 12% uczestników ankiety nawet nie wie, czy kiedykolwiek miało okazję używać tego typu rozwiązań. Z kolei respondentów posiadających doświadczenie z AI, zapytano o to, do czego wykorzystują narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Najwięcej (16,4%) korzysta z nich jak z wyszukiwarki, do znalezienia odpowiedzi. 

Do czego Polacy wykorzystują narzędzia oparte na AI, a dlaczego duża grupa wciąż ich jeszcze nie używa?

Jak wynika ze wspomnianego badania, najpopularniejszym narzędziem wykorzystującym sztuczną inteligencję okazał się być Chat GPT – korzysta z niego 27% Polaków. Dużą popularnością cieszyły się również narzędzia umożliwiające generowanie grafik (12%), a mniej popularne okazały się narzędzia służące do generowania dźwięku (4%).

Jeśli chodzi o to do czego ankietowani wykorzystują narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, to najpopularniejszymi odpowiedziami były generowanie pomysłów oraz wykorzystywanie AI jako substytutu dla wyszukiwarek. Poza tym duża część respondentów wskazała, że wykorzystuje wsparcie sztucznej inteligencji do pracy i nauki.

Do czego Polacy wykorzystują narzędzia oparte na AI, a dlaczego duża grupa wciąż ich jeszcze nie używa?
Źródło: Payback Opinion Poll

Wciąż jednak spora grupa Polaków nie korzysta z narzędzi opartych na AI. Dlaczego? Najczęstszymi odpowiedziami było stwierdzenie, że tego typu rozwiązania nie są im po prostu im potrzebne. Poza tym ankietowani zwracali uwagę na brak zaufania do sztucznej inteligencji oraz brak wiedzy dotyczącej wykorzystania takich narzędzi.

Do czego Polacy wykorzystują narzędzia oparte na AI, a dlaczego duża grupa wciąż ich jeszcze nie używa?
Źródło: Payback Opinion Poll

Nieco ponad 60% Polaków uważa, że potrafią zdefiniować, czym są algorytmy sztucznej inteligencji. Jednocześnie 36% uczestników ankiety stwierdziło, że nie czuje się wystarczająco poinformowana o obecnym poziomie rozwoju sztucznej inteligencji, a aż 43% miało problem z określeniem czy ich poziom wiedzy jest dla nich wystarczający.

Respondenci zostali również zapytani o ocenę, czy obecne sposoby wykorzystania sztucznej inteligencji są etyczne. Zdecydowana większość miała problem z odpowiedzią, wskazując opcję trudno powiedzieć (56%). Drugą najczęściej wskazywaną była ocena negatywna (25%). Pozytywnie etykę obecnego wykorzystania AI ocenia natomiast mniej niż co 5 Polak (18%).

AI ma wpływ na codzienne życie i budzi obawy

Jak się okazuje, blisko 53% Polaków uważa, że sztuczna inteligencja ma wpływ na codzienne życie. Przeciwną opinię posiada 22%. Stosunkowo duża, bo aż 26%, grupa nie miała zdania.

W ramach badania respondenci zostali zapytani również o to, czy są zadowoleni z rozwoju sztucznej inteligencji oraz, czy są zaniepokojeni postępami w tej dziedzinie. W przypadku pierwszego z nich blisko połowa Polaków nie ma zdania. Wśród pozostałych respondentów wygrała grupa osób zadowolonych z rozwoju AI (27%), jednak przewaga nad osobami niezadowolonym (23%) była nieznaczna.

Wyraźniejszy wyniki przyniosło pytanie o zaniepokojenie rozwojem AI, które odczuwa 43% Polaków, wobec zaledwie 24% odpowiedzi przeciwnych. Pozostałe 33% respondentów wybrało opcję trudno powiedzieć.

Respondenci zostali też poproszeni o wskazanie, jakie zagrożenia ich zdaniem wynikają z rozwoju sztucznej inteligencji. Zaledwie 5% badanych stwierdziło, że nie widzi żadnego zagrożenia. Wśród najpopularniejszych obaw znalazły się z kolei kwestie cyberprzestępczości i problemów z prywatnością, które wskazały blisko połowa respondentów.

Do czego Polacy wykorzystują narzędzia oparte na AI, a dlaczego duża grupa wciąż ich jeszcze nie używa?
Źródło: Payback Opinion Poll

“Analizując wyniki badania, można wskazać, że dużym wyzwaniem dla firm oferujących AI będzie edukacja konsumentów. Wiele osób nie jest pewna, czy posiada wystarczającą wiedzę na temat rozwoju tej technologii, a odpowiedzi „nie wiem” i „trudno powiedzieć” regularnie uzyskiwały wysoki poziom wskazań. Jednocześnie widoczne są mocne obawy dotyczące zarówno etyki, jak i możliwych negatywnych konsekwencji wynikających z implementacji sztucznej inteligencji. Chcąc kontynuować rozwój i wdrażanie AI, należy przygotować odpowiednie działania komunikacyjne zawierające odpowiedzi na wszystkie znaki zapytania oraz obawy konsumentów” – podsumował Artur Wyszyński, Menadżer ds. wdrożeń oraz rozwoju struktur IT w Payback.

Badanie przeprowadzono w lutym 2024 roku. Wzięło w nim udział ponad 400 osób.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *