CDOPolecane tematy

7 trendów i technologii, które w 2018 roku najbardziej wpłynęły na rozwój biznesu

Z zestawienia opracowanego przez ekspertów Deloitte wynika, że w mijającym roku znacząco wzrosło znaczenie technologii pozwalających na automatyzowanie wybranych aspektów działalności biznesowej. Marginalna pozostaje natomiast faktyczna skala wdrożeń rozwiązań wykorzystujących technologię Blockchain.

7 trendów i technologii, które w 2018 roku najbardziej wpłynęły na rozwój biznesu

Według analityków Deloitte w ciągu ostatnich 12 miesięcy kluczowe znaczenie biznesowe miały przede wszystkim: robotyzacja, automatyzacja, transformacja roli działów IT oraz rozwiązania w chmurze. Zainteresowanie tego rodzaju rozwiązaniami wzrosło zarówno w skali świata, jak i w firmach działających na rynku polskim. Na wysokim poziomie utrzymuje się też skala wdrożeń rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa. Eksperci wskazują jednocześnie na rozczarowującą skalą biznesowego wykorzystania technologii Blockchain – choć o potencjalne rozwiązań wykorzystujących łańcuch bloków wciąż jest głośno, to – zdaniem autorów analizy – rzeczywista adopcja w produkcyjnych zastosowaniach jest marginalna. Poniżej prezentujemy 7 trendów i technologii, które w 2018 roku najbardziej wpłynęły na rozwój biznesu:

1. Cyfrowa transformacja

Jak pokazują analizy Deloitte, aż 83 proc. ankietowanych szefów IT z polskich firm deklaruje, że w ich organizacjach funkcjonują jasno zdefiniowane strategie cyfrowe. Ich priorytetem jest dopasowanie do potrzeb klientów oraz rozwój innowacyjności. “W dobie transformacji cyfrowej technologia jest podstawą prowadzenia działalności biznesowej, motorem zmian, rozwoju i generowania przychodów. Najistotniejszym czynnikiem sukcesu jest konsekwentne podążanie za innowacyjnością, a nie jedynie myśl o zwiększaniu efektywności. Poszukiwanie strategicznej spójności wdrażanych rozwiązań z perspektywy całej organizacji, może przynieść sukces i realną zmianę” – mówi Daniel Martyniuk, Partner, Lider doradztwa technologicznego, Deloitte. Według niego coraz więcej firm zaczyna zmieniać swoje dotychczasowe modele zarządzania organizacją, wprowadza nowe metody uczenia się, tworzy interdyscyplinarne zespoły, ale też – zaczyna uwzględniać ryzyka i wyciągać wnioski płynące z niepowodzeń. “Tylko taka gruntowna zmiana sposobu myślenia i działania może doprowadzić organizacje do elastycznego sposobu działania, z wykorzystaniem takich metod jak Agile” – dodaje Daniel Martyniuk.

2. Większa skala wykorzystania interfejsów API

Rosnące zainteresowanie cyfrową transformacją procesów, a nawet całych modeli biznesowych przekłada się też na konieczność szybszego przetwarzania informacji, a także agregowania coraz większej ilości danych pochodzących z rosnącej ilości źródeł. W tego typu potrzeby wpisują się – i znajdują coraz szersze zainteresowanie – różnego rodzaju predefiniowane interfejsy programistyczne pozwalające łatwiej sięgać do nowych źródeł danych lub zasilać informacjami kolejne aplikacje biznesowe. “Publiczne i prywatne API pozwala zaoferować więcej przy jednoczesnej redukcji kosztów. Dzięki temu usługi o nieosiągalnej dotychczas kompleksowości udostępniane są zarówno wewnętrznym systemom, jak i rozwiązaniom w chmurze czy mobilnym” – twierdzi Wojciech Sygnowski, Partner, Lider obszaru integracji systemów, Deloitte.

3. Skala wykorzystania chmury obliczeniowej coraz większa

Mijający rok, według ekspertów Deloitte, przyniósł zwiększenie skali wykorzystania rozwiązań oferowanych w modelu chmury obliczeniowej. Powiększyła się też podać nowych rodzajów usług. Systematycznie wzrasta również zainteresowanie podejściem zakładającym jednoczesne wykorzystanie usług oferowanych w ramach różnych platform chmurowych. “O modelu cloud nie mówi się już w kontekście „czy”, ale „kiedy”. Wydaje się, że powszechna adopcja rozwiązań w chmurze jest nieunikniona i dotyczy kilku różnych obszarów” – mówi Jakub Garszyński, Dyrektor działu zarządzania ryzykiem, Lider usług Cloud, Deloitte. Według niego w pierwszej kolejności nastąpi upowszechnienie usług chmurowych w obszarach z zakresu digital workplace, w tym w zastosowaniach związanych z edycją i wymianą dokumentów, komunikacją tekstową, głosową, wideo, a także współdzieleniem zasobów organizacji. Postępować ma też migracja systemów i aplikacji z firmowej infrastruktury IT do środowisk typu cloud computing. Z obserwacji Deloiite wynika również, że wzrasta grono firm, które decydują się na budowanie nowych rozwiązań i systemów w podejściu cloud native – w oparciu o gotowe komponenty, platformy i technologie udostępniane przez dostawców usług chmurowych. Takie podejście ma pozwalając na ograniczenie czasu realizacji projektów wdrożeniowych, ich kosztów oraz ryzyka niepowodzenia.

4. Bezpieczeństwo i zgodność z regulacjami

W 2018 roku zaobserwowano szereg istotnych dla firm zmian w obszarze wymogów prawnych i regulacyjnych. “Najważniejszym z nich jest przyjęta w Polsce ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Od maja dzięki rozporządzeniu RODO funkcjonujemy również w nowym reżimie ochrony danych osobowych, a sektor finansowy rozpoczął wdrażanie dyrektywy PSD2” – podkreśla Marcin Ludwiszewski, Dyrektor, Lider ds. cyberbezpieczeństwa w Deloitte. W obliczu kolejnych, coraz bardziej złożonych zagrożeń w obszarze IT naturalny jest też wzrost skali wykorzystania nowych technologii z obszaru bezpieczeństwa IT. “Firmy coraz liczniej zaczęły korzystać z umów współpracy z dostawcami usług cyberbezpieczeństwa w formie managed service, czyli powierzenia bieżącego nadzoru i reakcji na incydenty wyspecjalizowanym podmiotom, posiadającym niezbędną wiedzę, infrastrukturę oraz szybki dostęp do informacji o atakach i podatnościach systemów” – dodaje Marcin Ludwiszewski.

5. Coraz częściej spotykany DevOps

Z przeprowadzonych w 2018 roku analiz wynika, że już niemal połowa badanych dyrektorów IT z Polski (47 proc.) uważa podejście DevOps za sposób na lepsze dopasowanie technologii i biznesu w organizacji. Co ważne, podejście to często jest łączone z kwestiami bezpieczeństwa w ramach koncepcji DevSecOps. “Podczas mijającego roku byliśmy świadkami istnego wybuchu inicjatyw związanych z implementacją filozofii DevOps w dużych organizacjach. Ta metodyka przestała być domeną akademicką i stała się niemal koniecznością w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku. Nie wszystkie wspomniane próby zakończyły się jednak powodzeniem. Badania rynkowe przeprowadzone przez serwis puppet.com potwierdzają hipotezę, że programy typu „top down”, bez wcześniejszej budowy kompetencji i akumulacji doświadczeń w ramach indywidualnych zespołów, nie dają optymalnych rezultatów” – mówi Alan Pilawa, Menedżer w zespole doradztwa technologicznego, Deloitte. Jego zdaniem, te same badania pokazują zasadniczy rozdźwięk pomiędzy wyobrażeniem menedżerów wyższego szczebla o skali automatyzacji w swoich organizacjach, a realnymi doświadczeniami poszczególnych zespołów – cele związane ze zwiększeniem zwinności organizacji są często nieosiągalne bez fundamentalnych zmian w samej architekturze IT. W efekcie rośnie m.in. zainteresowanie koncepcją mikroserwisów.

6. Robotyka i automatyzacja

Badania Deloiite wskazują na wzrost świadomości użytkowników biznesowych w obszarze możliwości wykorzystania automatyki, robotyki oraz rozwiązań kognitywnych na potrzeby poprawy efektywności biznesu. Jednocześnie, możliwości wykorzystania mechanizmów automatyzujących powtarzalne czynności oceniane są dziś nie tylko z perspektywy potencjalnych oszczędności, ale też – możliwości budowania innowacji biznesowych. “Zauważyliśmy , że firmy coraz częściej rozszerzają pracę robotów o rozwiązania kognitywne, które zwiększają możliwości automatyzacji tych procesów, które dotychczas były nieosiągalne dla samych robotów. W 2018 roku znacząco wzrosła grupa organizacji, które rozwinęły wykorzystanie robotów, natomiast wciąż mało jest firm, które mają ponad 50 procesów wspieranych przez roboty” – podkreśla Paweł Zarudzki, Dyrektor w zespole Robotic & Cognitive Automation w Deloitte. Dodaje przy tym, że szeroka skala wykorzystania automatyzacji procesów biznesowych rodzi nowe wyzwania w zakresie zarządzania maszynami.

7. Blockchain w biznesie ciągle mało powszechny

Zdaniem ekspertów Deloitte, pomimo znaczącego potencjału, jakim dysponuje technologia Blockchain skala jej wykorzystania w realnych scenariuszach biznesowych ciągle pozostaje ograniczona. “Co prawda kolejne instytucje, w tym kilka wiodących polskich banków, wprowadzają rozwiązania oparte o blockchain, jednak droga do upowszechnienia się tej technologii pozostaje jeszcze długa i wyboista. Pomimo, że analitycy i firmy działające na tym rynku na każdym kroku podkreślają różnicę pomiędzy blockchain, czyli technologią a kryptowalutami, jako jedną z aplikacji, to zamieszanie na rynku tych ostatnich nie pomaga w budowaniu zaufania do rozwiązań opartych na łańcuchu bloków” – uważa Jakub Garszyński.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *