Biznes

9 kierunków kształcących specjalistów od data science w Polsce

W nowym roku akademickim coraz więcej uczelni wyższych w Polsce oferuje kierunki studiów, których absolwenci będą posiadali odpowiednie kwalifikacje do pracy w nowej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie data science.

9 kierunków kształcących specjalistów od data science w Polsce

Specjaliści data science to nowy rodzaj analityków danych, którzy nie tylko świetnie radzą sobie z technologią, ale również charakteryzują się zdolnościami rozwiązywania istotnych kwestii biznesowych. To matematycy, informatycy i badacze trendów w jednym. Ponieważ posiadają unikalne umiejętności wsparcia zarówno zagadnień biznesowych, jak i technologicznych, są dziś bardzo poszukiwani na rynku pracy i dobrze wynagradzani.

Jeszcze 10 lat temu nie było zapotrzebowania na specjalistów z zakresu data science. Gwałtowny wzrost popularności tej specjalizacji odzwierciedla zmiany rynkowe i dynamiczny rozwój cyfrowej gospodarki, a wraz z tym zmianę podejścia przedsiębiorstw do tematu zarządzania danymi w dobie Big Data. Firmy przekonały się, że konieczne jest uwzględnianie w codziennej działalności wszelkich dostępnych danych – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych. Stanowią one źródło przewagi konkurencyjnej, pod warunkiem, że organizacja potrafi je sprawnie pozyskać, zanalizować i wyciągnąć z nich wartościową wiedzę biznesową. I do tego właśnie potrzebuje specjalistów data science.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku, wiodące polskie uczelnie oferują dedykowane kursy  oraz studia magisterskie i podyplomowe, które obejmują zajęcia z zaawansowanej analityki, statystyki, technologii Big Data, uczenia maszynowego oraz innych zagadnień związanych z dziedziną data science. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,  to przykłady uczelni, które oferują programy nauczania w tym zakresie. Współpracują w tym zakresie z SAS Institute. Wybrane kierunki studiów dla specjalistów data science w Polsce to:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Metody statystyczne w biznesie – wszystkie zajęcia mają charakter warsztatów. Tematyka kursów w ramach studiów jest niezależna od wykorzystywanego oprogramowania statystycznego.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Analizy Statystyczne i Data Mining w biznesie – integralną część studiów stanowią zajęcia w laboratorium komputerowym oraz warsztaty zastosowań biznesowych. W ramach zajęć słuchacze mają możliwość samodzielnego wykorzystania przedstawionych metod w problemach biznesowych.

Akademia analityka – analizy statystyczne i data mining w biznesie – studia skierowane są do pracowników zajmujących się zaawansowaną analityką w firmach komercyjnych, bankach, instytucjach nadzorczych czy administracji publicznej oraz pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych pragnących poszerzyć swój warsztat naukowo-badawczy. To oferta również dla absolwentów uczelni, którzy posiadają wykształcenie matematyczne, informatyczne, statystyczne, a którzy chcą dokształcić się w zakresie nowoczesnej analityki w zastosowaniach biznesowych.

Inżynieria Danych – Big Data – wiedza specjalistyczna i umiejętności praktyczne nabywane w ramach tych studiów są niezbędne do identyfikowania, pozyskiwania, składowania i analizy danych o dużym wolumenie oraz do rozwiązywania związanych z tym problemów.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Systemy Informacyjne i Analiza Danych – studia adresowane są do osób zarówno początkujących, jak i zaawansowanych, do każdego kto w pracy zawodowej lub prywatnie chce wykorzystywać w sposób profesjonalny i efektywny bazy danych oraz metody przetwarzania i analizy danych.

Biostatystyka i Analiza Danych w Ochronie Zdrowia Publicznego – pierwszy w Polsce kierunek studiów podyplomowych kompleksowo przygotowujących do pracy w charakterze biostatystyka, analityka danych biomedycznych posiadającego też kompetencje w zakresie programowania, przetwarzania i zarządzania danymi oraz bioinformatyki.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi SAS – wykładowcami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zajęcia prowadzone są także przez analityków praktyków pracujących zawodowo z narzędziami SAS, głównie w sektorze bankowym i sektorze usług.

BI z wykorzystaniem narzędzi SAS – celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z kompleksowym podejściem do sfery przetwarzania analitycznego w przedsiębiorstwach w zakresie technologii Business Intelligence, metod raportowania i prezentacji danych, integracji i monitorowania systemów informatycznych, analiz wielowymiarowych, odkrywania wiedzy oraz dobrych praktyk związanych z wdrożeniem, zarządzaniem oraz wykorzystywaniem biznesowym tych rozwiązań.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Studia z SAS – uczestnik studiów – oprócz dyplomu ukończenia studiów – ma również możliwość uzyskania certyfikatu stanowiącego dowód posiadania wysokich umiejętności analitycznych. Certyfikat ten jest przyznawany wszystkim osobom, które zdadzą przewidziane programem studiów egzaminy i zaliczenia.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *