CDOCIOPolecane tematy

Accenture Technology Vision 2019: nadchodzi postcyfrowa era

Wkraczamy w erę postcyfrową, w której cyfryzacja nie wystarczy już do odniesienia sukcesu. Kluczowa będzie umiejętność dostarczenia klientom spersonalizowanych ofert w odpowiednim miejscu i czasie – wynika z raportu Accenture Technology Vision 2019.

Accenture Technology Vision 2019: nadchodzi postcyfrowa era

Technology Vision to corocznie publikowany raport, przygotowywany przez Accenture, prognozujący kluczowe trendy technologiczne, które przyciągną najwięcej inwestycji w ciągu najbliższych trzech lat. Przygotowując tegoroczną edycję, Accenture przeprowadziło ankiety wśród ponad 6600 przedstawicieli kadry zarządzającej z 27 krajów, w tym po raz pierwszy z Polski. Aż 94% respondentów globalnie (a w Polsce nawet 97%) wskazało, że tempo wdrażania innowacji w ich firmach w ciągu ostatnich 3 lat wzrosło.

Liderzy poszukują obecnie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób wyróżnić się na rynku, na którym wszystkie organizacje posiadają podobne kompetencje cyfrowe?Według autorów raportu, innowacyjność organizacji w erze postcyfrowej będzie przejawiała się przede wszystkim w tym, jak kształtuje ona świat wokół ludzi i czy jest w stanie dotrzeć w odpowiednim momencie ze swoimi produktami i usługami do właściwych osób.

Przykładem jest SpeedFactory – współpraca Adidasa z Siemensem. Celem tego przedsięwzięcia jest dostarczanie klientom butów sportowych dopasowanych do ich indywidualnych preferencji w jak najkrótszym czasie, decelowo w ciągu kilku godzin.

Z kolei firmy ubezpieczeniowe na rynku polskim eksperymentują z rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji, by maksymalnie skrócić i uprościć proces likwidacji szkód komunikacyjnych. Dzięki zastosowaniu tej technologii będzie możliwa pełna automatyzacja procesu – od zgłoszenia szkody przez identyfikację uszkodzeń i przygotowanie kosztorysów po propozycję ugody. Usługa będzie dostępna w trybie 24/7.

Accenture Technology Vision 2019: nadchodzi postcyfrowa era

Według badania przeprowadzonego przez Accenture na potrzeby raportu Technology Vision 2019, sztuczna inteligencja jest technologią, która będzie najczęściej wykorzystywana w projektach transformacyjnych w najbliższym czasie. Aż 63% firm na świecie i 60% w Polsce zamierza w ciągu najbliższego roku inwestować w rozwiązania oparte na AI” – mówi Jacek Borek, dyrektor zarządzający Accenture Technology w Polsce.

Accenture Technology Vision 2019: nadchodzi postcyfrowa era

Na kolejnych miejscach znalazły się analityka i IoT oraz blockchain, rozszerzona rzeczywistość i robotyzacja. Nadrzędnym celem tych inwestycji będzie stworzenie dodatkowej wartości dla klientówi zapewnienie im spersonalizowanych doświadczeń on-demand” – dodaje. Raport Accenture Technology Vision 2019 wskazuje pięć trendów, które zdominują inwestycje technologiczne przedsiębiorstw w nadchodzących 3 latach.

1. DARQ POWER: Moc połączonych technologii DLT + AI + XR+ Quantum Computing

Te cztery technologie są katalizatorami zmian, które umożliwią przedsiębiorstwom kształtowanie na nowo całych branż. Blockchain (Distributed Ladgers) umożliwia współpracę na dużą skalę pomiędzy podmiotami, które się nie znają oraz dokonywanie transakcji bez pośrednictwa zaufanych stron trzecich. Sztuczna Inteligencja (AI) wykorzystywana jest w celu optymalizacji procesów i jako wsparcie w podejmowaniu decyzji. Rozszerzona Rzeczywistość (XR) tworzy zupełnie nowe sposoby, dzięki którym ludzie mogą doświadczać produktów i usług oraz angażować się w relacje z firmami. Natomiast obliczenia kwantowe umożliwiają wprowadzenie nowatorskich rozwiązań najtrudniejszych problemów obliczeniowych.

Accenture Technology Vision 2019: nadchodzi postcyfrowa era

2. CYFROWY KLIENT: Budowanie relacji w oparciu o personalizację i zaufanie

Poznanie indywidualnych potrzeb klienta jest dziś łatwiejsze dzięki jego interakcjom z użyciem nowych technologii. 83% menadżerów zarówno w Polsce, jak i na świecie uważa, że zrozumienie, z jakich technologii i w jakim zakresie korzystają ich klienci, pomoże im wyjść naprzeciw niezaspokojonym dotąd potrzebom i zwiększyć lojalność klientów. Budowaniu spersonalizowanych ofert musi towarzyszyć zaufanie i odpowiedzialność.

Accenture Technology Vision 2019: nadchodzi postcyfrowa era

3. CZŁOWIEK+ W PRACY: Nowe pokolenia pracowników i nowe miejsca pracy

Każdy pracownik, oprócz wiedzy i kompetencji zawodowych, posiada dziś nowe możliwości dostępne dzięki technologii. Wykorzystanie tego potencjału będzie wymagało od firm nowego podejścia do szkoleń i organizacji pracy pracowników. Zmiany będą oddziaływać na coraz więcej obszarów biznesowych i grup zawodowych – w większości firm (ok. 70% badanych) konieczność zmiany roli i kwalifikacji dotknie minimum 40% załogi.

Accenture Technology Vision 2019: nadchodzi postcyfrowa era

4. BEZPIECZNE EKOSYSTEMY: Bezpieczeństwo wszystkich partnerów kluczem do zabezpieczenia firmy

Ekosystemy budują przewagę konkurencyjną firm, ale wystawiają je także na większe cyberryzyko. Bezpieczeństwo w świecie nastawionym na współpracę i wymianę doświadczeń musi obejmować wszystkich uczestników ekosystemu. Według badania Accenture, tylko 29% kadry zarządzającej (39% w Polsce) wie, że ich partnerzy w ramach ekosystemów robią wszystko, aby spełniać najbardziej rygorystyczne normy w zakresie bezpieczeństwa. Pozostali opierają się na zaufaniu lub… nadziei.

Accenture Technology Vision 2019: nadchodzi postcyfrowa era

5. RYNEK CHWILI: Identyfikowanie i spełnianie potrzeb klienta tu i teraz

Wykorzystanie najnowszych technologii w połączeniu z wiedzą o cyfrowych zachowaniach konsumentów otwiera przed firmami zupełnie nowe możliwości. 85% przebadanych menadżerów w Polsce i na świecie uważa, że kluczową przewagę zdobędą te firmy, które będę w stanie zaoferować klientom produkty lub usługi indywidualnie dobrane do ich potrzeb, a jednocześnie dostępne od ręki.

Accenture Technology Vision 2019: nadchodzi postcyfrowa era

Postcyfrowy świat nie oznacza, że cyfryzacja się skończyła. Wręcz przeciwnie. Nasz raport Technology Vision wskazuje, w jaki sposób organizacje muszą wykorzystywać nowe, potężne technologie, aby wprowadzać innowacje w swoich modelach biznesowych i personalizować doświadczenia swoich klientów. Jednocześnie liderzy muszą zdawać sobie sprawę z tego, że wartości ludzkie, takie jak zaufanie i odpowiedzialność, to nie tylko hasła, ale krytyczne czynniki warunkujące ich sukces” – podsumowuje Jacek Borek.

Raport Accenture Technology Vision jest opracowywany corocznie przez Accenture Labs i Accenture Research. Powstał w oparciu o: opinie TechVision External Advisory Board – ponad 20 doświadczonych ekspertów z sektora publicznego i prywatnego, środowisk akademickich oraz funduszy venture capital; wywiady z luminarzami technologii, ekspertami branżowymi oraz z blisko 100 liderami biznesowymi Accenture; globalne badanie online z udziałem przedstawicieli kadry zarządzającej największych firm z 27 krajów. W badaniu wzięło udział 6672 menadżerów firm o dochodach przekraczających 250 mln USD, reprezentujących 20 branż. Więcej informacji na temat tegorocznego raportu można znaleźć na stronie: www.accenture.com/technologyvision.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *