CIOPolecane tematy

Analiza potrzeb w zakresie wykorzystania data center

Dynamika wzrostu gospodarczego motywuje do poszukiwania nowoczesnych rozwiązań, które budują przewagi konkurencyjne przedsiębiorstw. To mobilizuje kadrę zarządzającą do czerpania z wcześniej niewykorzystanych możliwości i podejmowania całkowicie nowych wyzwań.

Analiza potrzeb w zakresie wykorzystania data center

Firmy chcą i mogą inwestować w rozwój innowacji oraz wsparcie technologiczne. Kluczowa w tym miejscu jest jednak identyfikacja najważniejszych obszarów IT, w których klienci potrzebują wsparcia ze strony dostawców rozwiązań IT i ich lokalnych partnerów.

Według badania PMR Research, obecnie aż 95% firm średnich i dużych w Polsce posiada własne Centrum Przetwarzania Danych. Taka ilość podmiotów zaangażowanych w rynek skłoniła EIP do przeprowadzenia badań potrzeb przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania Data Center. Razem z partnerami – IBM, Cisco Systems oraz CA Technologies – EIP przyczyniło się do powstania raportu, który ma realny wpływ na budowę strategii rozwoju biznesu.

W kryterium doboru uczestników określono, że badanie będzie przeprowadzone wśród przedstawicieli średnich oraz dużych przedsiębiorstw korzystających z własnych centrów danych. Na pytania odpowiedziało 150 osób, z czego wszystkie posiadały uprawnienia decyzyjne. Pytania ankietowe zostały podzielone na trzy obszary:
• Analiza zakresu aktualnie eksploatowanego Data Center.
• Wyzwania i inicjatywy w zarządzaniu infrastrukturą IT.
• Plany inwestycyjne przedsiębiorstw w Polsce w zakresie infrastruktury IT.

Wnioski  z badania pozwoliły firmie EIP lepiej poznać potrzeby polskiego rynku oraz zidentyfikować miejsca, w których dotychczasowe doświadczenia mogą być przydatne. W odpowiedzi EIP postanowiło poszerzyć swoje kompetencje i stworzyć ofertę usług, które profesjonalnie wspierają wewnętrzne działy IT w optymalizacji oraz rozwoju środowiska Centrum Danych. W tym obszarze oferujemy takie usługi, jak: audyt centrum danych, stworzenie projektu koncepcyjnego, projektów branżowych, realizacja projektu budowy centrum danych, jego rozruch i testy, a także dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

Jak wynika z analizy ankiet, część przedsiębiorstw w Polsce planuje – w ciągu 12 miesięcy – skorzystanie z usług kolokacji, outsourcingu (w tym w zakresie zapasowego centrum danych) lub cloud computing oferowanych przez zewnętrznych dostawców.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Modernizacja i rozwój centrów danych”  przygotowanym przez EIP Sp. z o.o., Cisco Systems, CA Technologies i IBM.

Pobierz Raport

Paweł Prasuła jest prezesem zarządu EIP.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *