InfrastrukturaCIOPolecane tematy

Analiza wyzwań i korzyści kluczowym etapem wdrożenia strategii multicloud

Standaryzacja typowa dla wielu środowisk publicznej chmury obliczeniowej w niektórych przypadkach może stanowić utrudnienie dla efektywnego wykorzystania usług wybranego dostawcy we wszystkich oczekiwanych zastosowaniach. Jest to jeden z powodów rosnącego zainteresowania modelem multicloud, który zakłada integracją usług opartych na usługach wielu dostawców chmury obliczeniowej w ramach jednego środowiska IT. Jakie wyzwania i jakie korzyści stwarza takie podejście?

Analiza wyzwań i korzyści kluczowym etapem wdrożenia strategii multicloud

Proces budowy środowiska multicloud, a także jego architektura to często kwestia zmienna w czasie, a jednocześnie indywidualna dla każdej organizacji. Prace mające na celu wdrożenie takiego podejścia warto zacząć – podobnie jak w przypadku wszystkich projektów IT – należy zacząć od szczegółowej analizy potrzeb, oczekiwań oraz obecnego stanu infrastruktury IT. Ocenie poddać należy m.in. dostępne na rynku i oferowane przez wybranych dostawców usługi sięgające wielu warstw infrastruktury, w tym usługi typu PaaS, IaaS oraz SaaS, ale nie tylko – uwzględnić należy też możliwości oraz ograniczenia posiadanych już rozwiązań IT i wykorzystywanych dotąd usług, również chmurowych. “Należy unikać podejmowania pochopnych decyzji, a zamiast tego zbudować taki plan działania, który zapewni, że infrastruktura chmury jest odpowiednia do celów firmy i pozwoli jej osiągnąć właściwą przewagę nad konkurencją” – dodaje Piotr Fąderski. Jego zdaniem należy też zwrócić uwagę na potencjalne wyzwania towarzyszące wdrożeniu strategii jednoczesnego wykorzystania wielu chmur obliczeniowych.

Na pierwszym miejscu wśród największych korzyści wynikających z integracji różnych usług chmurowych wskazywana jest elastyczność środowiska IT. Przykładowo, eksperci firmy Citrix podkreślają, że wykorzystanie podejścia zakładającego jednoczesne wykorzystanie usług chmury publicznej opartych na zróżnicowanych platformach cloud pozwala na wdrażanie i użytkowanie zasobów IT tak, aby odpowiadały zmiennym w czasie wymaganiom organizacji. Dzięki temu cała firma jest w stanie lepiej radzić sobie ze zmianami rynkowymi dotyczącymi popytu i podaży oferowanych produktów lub usług. “Strategia działania oparta o zasoby dostępne z wielu chmur może również pomóc w przeniesieniu niektórych aplikacji i magazynów danych do zewnętrznego dostawcy usług, przy jednoczesnym zachowaniu kluczowych systemów w istniejącym, firmowym centrum danych. Podejście, oparte na hybrydowej chmurze, może obniżyć koszty operacyjne, a także zapotrzebowanie na duże inwestycje kapitałowe, które często są powiązane ze wzrostem wymagań organizacji” – podkreśla Piotr Fąderski, dyrektor Citrix Systems odpowiedzialny za współpracę z kanałem partnerskim na rynki wschodzące.

Co ciekawe, strategia multicloud może stanowić ważny etap w całkowitej migracji usług IT do środowisk chmury publicznej, a jednocześnie – daje możliwość zabezpieczenia organizacji przed nadmiernym przywiązaniem do jednego dostawcy usług cloud computing.

Jednym z nich jest wysoka złożoność procesów zarządzania środowiskiem IT działającym w modelu multicloud. Zamiast zarządzać jedynie wewnętrznymi zasobami, organizacja będzie musiała radzić sobie z wieloma zewnętrznymi podmiotami. Na to nakładają się też kwestie techniczne związane m.in. z wydajnością infrastruktury sieciowej. “Mogą zaistnieć również wyzwania wokół sieci, która jest niezbędna do połączenia rozwiązań działających w wybranych platformach chmurowych z wewnętrznymi zasobami IT. Powolne lub zawodne połączenia będą miały znaczący i szkodliwy wpływ na wydajność aplikacji i będą powodować problemy dla użytkowników. Organizacja powinna starannie ocenić łącza sieciowe oferowane przez dostawców usług w chmurze i zapewnić alternatywę, jeśli będzie ona konieczna” – uważa Piotr Fąderski. Niezbędna jest też wnikliwa analiza usług oferowanych przez poszczególnych dostawców – ocenie powinny podlegać m.in. kwestie związane z dopasowaniem oferowanych usług do potrzeb biznesowych, ich bezpieczeństwem, wydajnością oraz bieżącym zarządzaniem.

Kluczowym wyzwaniem jest także utrzymanie zgodności z przepisami i odpowiedniego zarządzania w kontekście ogólnego bezpieczeństwa zasobów organizacji. Kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia w kontekście europejskich przepisów o ochronie danych osobowych, w tym regulacjami w zakresie powiadamiania o naruszeniach danych. Zapewnienie zgodności z unijnymi regulacjami w kontekście modelu multicloud oznacza konieczność zapewnienia ścisłego nadzoru na danymi, także w tranzycie i niezależnie od tego gdzie są one przechowywane lub przetwarzane. Eksperci podkreślają jednak, że odpowiednio przeprowadzona analiza daje jednak możliwość przygotowania efektywnego fundamentu technologiczno-organizacyjnego pod wdrożenie modelu multicloud – i jest elementem niezbędnym, aby zapewnić organizacji oczekiwane korzyści, minimalizując jednocześnie potencjalne zagrożenia.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *