InfrastrukturaRynek

Atman wybuduje nowe centrum danych

Firma kupiła już teren o powierzchni 5,5 hektara, położony w Duchnicach k. Ożarowa Mazowieckiego. Otwarcie kampusu Centrum Danych Atman Warszawa-3 o docelowej mocy IT 43 MW zaplano­wano na IV kwartał 2024 roku.

Atman wybuduje nowe centrum danych

Nowy kampus (WAW-3) składał się będzie z 3 budynków mieszczących łącznie 36 pomieszczeń serwe­rowych – to blisko 19 000 mkw. powierzchni kolokacyjnej. Klienci będą mieli do dyspozycji 43 MW mocy przeznaczonej wy­łącznie do zasilania sprzętu IT. Całkowita moc WAW-3 przekraczać będzie natomiast 58 MW.

Projekt kampusu przewiduje oddzielne strefy bezpieczeństwa dla każdego budynku kolokacyjnego oraz pełną infrastrukturę logi­styczną, w tym parkingi, drogi dojazdowe dla samochodów ciężarowych, doki przeładunko­we i magazyny.

Jak poinformowali przedstawiciele spółki, na początek operacyjnego działania WAW-3 przygotowany zostanie 1 z 3 budynków oraz indywi­dualnie wyposażone data halls pod wymagania klientów wynajmujących całe pomieszczenia serwerowe. Tempo oddawania do użytku kolejnych firma uzależnia od intensywności za­interesowania klientów usług kolokacyjnych.

“Zakończenie przez Atman procesu zakupu terenu pod budowę kolejnego centrum danych jest konsekwencją naszej długofalowej strategii inwestycyjnej. W szerszej perspektywie to także wkład w rozwój rodzimego rynku data center, atrakcyjnego dla klientów o różnej skali i konkurencyjnego w stosunku do dojrzałych rynków zachodnich. Ta strategia służy wypeł­nianiu naszej misji: zapewniania stałego dostępu do danych. Potrafimy ją skutecznie realizo­wać, oddając do użytku kolejne obiekty kolokacyjne i świadcząc w nich usługi o bezkom­promisowej jakości” – skomentował Sławomir Koszołko, prezes zarządu Atman sp. z o.o.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *