Rynek

Autodiagnostyka COVID-19 – internetowy test sprawdzający ewentualne zarażenie wirusem

EBKF, polski producent oprogramowania i elektroniki do monitoringu, stworzył eksperymentalny, intuicyjny formularz do samodiagnozowania ewentualnego zakażenia wirusem COVID-19.

Autodiagnostyka COVID-19 – internetowy test sprawdzający ewentualne zarażenie wirusem

Internetowy test oceniający ryzyko zarażenia koronawirusem to reakcja na wszechobecny chaos informacyjny związany z pandemią. Jak informują przedstawiciele EBKF, jego celem jest próba pomocy osobom, które nie potrafią ocenić stanu występujących objawów czy też znajdowania się, bądź nie, w grupie ryzyka zakażeniem koronawirusem. Twórcy algorytmu chcieli w ten sposób odciążyć instytucje biorące udział w diagnozowaniu wirusa, wpłynąć na zmniejszenie kolejek na infoliniach oraz uspokoić nastroje społeczeństwa poprzez wyposażenie go w narzędzie do autodiagnostyki.

Coronadiag.pl – jak to działa?

Zespół pracujący nad rozwiązaniem zebrał dostępne informacje na temat najczęstszych objawów występujących podczas zarażenia COVID-19 z rzetelnych, naukowych źródeł (raport WHO i komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego) i „spiął” je w intuicyjny test. Jest on oparty o bardzo prosty mechanizm przypisywania wartości liczbowej poszczególnym odpowiedziom na pytania. Podzielony został na trzy główne obszary kryteriów: epidemiologiczne, kliniczne oraz informacje o pacjencie oraz chorobach towarzyszących. Do każdej kategorii przypisane są pytania, a do poszczególnych pytań wagi ustalone na podstawie: częstości występowania objawów charakterystycznych dla COVID-19, zagrożeniu jakie sprawiają dla zdrowia i życia pacjenta oraz wpływu danego czynnika na ryzyko zarażenia się wirusem.

Jak wskazują twórcy testu, kryteria epidemiologiczne służą do analizy ryzyka wynikającego z możliwego kontaktu z osobą o potwierdzonym statusie zarażenia oraz z kontaktu z osobami potencjalnie zakażonymi lub przebywającymi niedawno za granicą kraju. Kryteria kliniczne oceniają aktualny stanu zdrowia pacjenta oraz powiązanego z nim ryzyka bycia zarażonym chorobą COVID-19. Podzielono je według najczęstszych objawów wyszczególnionych w raporcie WHO “Report of the WHO-China joint mission on coronavirus disease 2019 (COVID-19). World Health Organization.2020” na podstawie badań przeprowadzonych w Chinach z liczbą badanych n = 55923. Z kolei w kategorii informującej o pacjencie i chorobach towarzyszących zawarto pytania mające na celu sprawdzenie, czy pacjent należy do szczególnej grupy ryzyka choroby COVID-19.

Każde pytanie ma przydzieloną wagę na podstawie potencjalnego wpływu na zagrożenie życia pacjenta. Odpowiedź twierdząca na każde z pytań w tych kryteriach dodaje ustaloną liczbę punktów do wyniku całkowitego “punktów ryzyka” pod warunkiem, że pacjent zebrał wystarczającą liczbę “punktów ryzyka” w kryteriach klinicznych (powyżej 10 punktów). Ma to na celu zapobiegnięciu sytuacji, w której osoba bez żadnych objawów COVID-19 uzyskałaby fałszywie wysoki wynik ze względu na choroby towarzyszące.

W planach m.in. aplikacja mobilna

Pomysłodawcy formularza chcą dalej rozwijać narzędzie w kierunku odciążania służby w diagnostyce lekkich przypadków a nawet w klasyfikowaniu osób do przeprowadzania testów. W najbliższych planach mają zastosowanie oceniania ryzyka na podstawie danych geolokalizacyjnych, przygotowanie aplikacji mobilnych, integracji rozwiązania z istniejącymi już państwowymi narzędziami, a także stworzenie baz danych dotyczących autodiagnoz.

Test jest bezpłatny i można go wypróbować w wersji beta na stronie https://coronadiag.pl. pamiętając, że jego wynik nie jest diagnozą lekarską, a ma charakter wyłącznie informacyjny oraz edukacyjny. Póki co jest to również narzędzie niezweryfikowane przez żadną instytucję Państwową ani naukową. Twórcy testu, szukający wsparcia naukowego, proszą o ewentualny kontakt w tej sprawie pod adresem: office@ebkf.eu

Na koniec dodajmy, że nie jest to pierwsze rozwiązanie takiego typu na polskim rynku. Podobny formularz do samodiagnozy COVID-19 opracowała polska firma technologiczno-medyczna Infermedica Sp. z o.o., która współpracuje m.in. z PZU Zdrowie.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *