Architektura IT

Dell Technologies zaprezentowała autonomiczną infrastrukturę Dell EMC PowerOne

Ułatwi ona przedsiębiorstwom wdrażanie rozwiązań IT, ich użytkowanie oraz zarządzanie. PowerOne stanowi kombinację systemu obliczeniowego PowerEdge, pamięci masowej PowerMax, urządzenia sieciowego PowerSwitch oraz systemu wirtualizacji VMware. Wszystkie te elementy zostały zaprojektowane z wbudowanymi inteligentnymi funkcjami, które automatyzują tysiące czynności wykonywanych ręcznie przez cały cykl życia tego wielofunkcyjnego systemu.

Dell Technologies zaprezentowała autonomiczną infrastrukturę Dell EMC PowerOne
Centralnym elementem operacji infrastruktury PowerOne jest wbudowany mechanizm automatyzacji. Infrastruktura ta pozwala użytkownikom skupić się na głównej dziedzinie swojej działalności niezależnie od tego, czy polega ona na wdrażaniu obciążeńi aplikacji, czy tworzeniu nowych produktów i usług. Można to porównać do asystenta pasa ruchu, nawigacji i innych funkcji autonomicznych pojazdów, dzięki którym wykonują one większość operacji samodzielnie, podczas gdy pasażer musi tylko poinformować samochód o docelowym punkcie podróży.

Wykorzystując zaawansowane funkcje automatyzacji dostępne w infrastrukturze PowerOne, administratorzy mogą określić pożądany wynik biznesowy, po czym system przeprowadza odpowiednie obliczenia i wybiera najlepszy sposób osiągnięcia celu. „Infrastruktura PowerOne automatyzuje procesy IT, dzięki czemu klienci mogą przeznaczać mniej czasu i uwagi na zarządzanie technologią, a więcej na korzystanie z niej. Jeśli mamy na uwadze przyszłość technologii, PowerOne stanowi ogromny skok naprzód. Pomaga klientom w pełnym wykorzystaniu potencjału danych, a działom IT ułatwia wprowadzanie innowacji i szybsze osiąganie celów biznesowych” ― powiedział Jeff Boudreau, prezes departamentu Infrastructure Solutions Group, Dell Technologies.

Mechanizm automatyzacji wykorzystuje architekturę mikrousług Kubernetes oraz rozwiązanie Ansible usprawniające przepływ pracy. Automatyzuje konfigurowanie i udostępnianie komponentów oraz pozwala utworzyć zarządzane przez klienta centrum przetwarzania danych w formie usług.

Wykorzystując zaawansowane funkcje automatyzacji dostępne w infrastrukturze PowerOne, administratorzy mogą określić pożądany wynik biznesowy, po czym system przeprowadza odpowiednie obliczenia i wybiera najlepszy sposób osiągnięcia celu. Mechanizm automatyzacji wykorzystuje architekturę mikrousług Kubernetes oraz rozwiązanie Ansible usprawniające przepływ pracy. Automatyzuje konfigurowanie i udostępnianie komponentów oraz pozwala utworzyć zarządzane przez klienta centrum przetwarzania danych w formie usług.

W infrastrukturze PowerOne dostępny jest jeden interfejs API na poziomie systemu. Zapewnia on użytkownikom kontrolę nad tworzeniem zbiorów zasobów dostosowanych do celów biznesowych firmy. Interfejs API można powiązać z istniejącymi narzędziami, takimi jak portale usługowe, co pozwala na zastąpienie ręcznych procesów IT procesami programowalnymi. Wykorzystanie rozwiązaniainfrastruktury w formie kodu (Infrastructure as Code) sprawia, że użytkownik nie musi logować się do poszczególnych systemów zarządzania komponentami. Za pomocą infrastruktury PowerOne firma może łatwo tworzyć klastry VMware gotowe do obsługi obciążeń.

Zalety autonomicznej infrastruktury PowerOne:

  • Launch Assist przyspiesza instalację i konfigurację infrastruktury za pomocą wbudowanych przepływów pracy, opartych na rozwiązaniu VMware Validated Designs i najlepszych praktykach firmy Dell EMC. PowerOne pomaga zaoszczędzić czas dzięki zautomatyzowanej instalacji i konfiguracji sprzętu oraz klastrów VMware.
  • Lifecycle Assist pomaga zmniejszyć ryzyko związane z używaniem infrastruktury. Upraszcza bieżące operacje i zarządzanie cyklem życia infrastruktury oraz automatyzuje aktualizację i weryfikację systemów modułowych. Zapewnia prawidłowe ustawienia sprzętu i wbudowanego oprogramowania.
  • Expansion Assist dopasowuje infrastrukturę do potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa poprzez dodawanie, usuwanie lub ponowne przydzielanie mocy obliczeniowej i zasobów. Wykorzystuje w tym celu funkcje automatycznego konfigurowania i skalowania. W ten sposób ułatwia klientom dostosowanie operacji IT do wymagań biznesowych.

Infrastruktura Dell EMC PowerOne jest zaprojektowana do udostępniania usług, a ponadto zapewnia bezpieczeństwo i odporność wymagane przez nowe aplikacje o znaczeniu krytycznym, takie jak sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence) i uczenie maszynowe (Machine Learning). Można ją również łatwo zintegrować z narzędziami do zarządzania chmurą, np. VMware vRealize.

Dell EMC PowerOne składa się z następujących komponentów:

  • PowerOne Controller: wbudowane urządzenie jest silnikiem automatyzacji. Wykorzystuje architekturę mikrousług Kubernetes i rozwiązanie Ansible, które usprawniają przepływy pracy, aby zautomatyzować konfigurowanie i udostępnianie komponentów oraz zarządzanie cyklem ich życia.
  • PowerEdge MX: dzięki unikatowej konstrukcji modułowy serwer może obsługiwać technologie wielu generacji (również tych, które pojawią się w przyszłości), takie jak mikroprocesory, nowe typy pamięci masowych i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie łączności. PowerOne automatyzuje kinetyczną infrastrukturę. W miarę potrzeby przypisuje zasoby do zadań, aby umożliwić dynamiczne procesy obliczeniowe, które można skalować w zależności od potrzeb.
  • PowerSwitch: przełączniki firmy Dell EMC są stosowane w największych na świecie środowiskach IT oraz umożliwiają użytkownikom wybór systemów operacyjnych, które najlepiej spełniają ich wymagania. Infrastruktura PowerOne upraszcza procesy poprzez wyodrębnienie i zautomatyzowanie przełączników sprzętowych, co z kolei umożliwia automatyczne konfigurowanie i udostępnianie sieci wirtualnej na potrzeby obciążeń w środowiskach VMware.
  • PowerMax: to najszybsza na świecie macierz pamięci masowej, która zapewnia dużą wydajność bez komplikowania procesów. Łączy efektywną architekturę, proste operacje i sprawdzone innowacje. W celu jeszcze większego uproszczenia i przyspieszenia operacji, infrastruktura PowerOne automatyzuje cały proces konfigurowania pamięci masowej i dzielenia jej na strefy. Dynamicznie rozszerza nowe grupy klastrów, jeśli wykryje nowe zasoby.
  • PowerProtect: infrastruktura PowerOne może również wykorzystywać pełny zakres rozwiązań PowerProtect do ochrony danych, z uwzględnieniem wymagań wynikających z ciągłego wzrostu i zmian oraz zarządzania. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczną pamięć masową w chmurze, zintegrowane urządzenia oraz rozwiązania sterowane programowo.

Aby pomóc firmom w jeszcze szybszym osiąganiu korzyści związanych ze środowiskiem produkcyjnym, Dell Technologies oferuje usługi ProConsult (doradztwo i pomoc w zakresie migracji), ProDeploy (pomoc specjalistów, którzy przyspieszają wdrażanie nowych rozwiązań w siedzibie klienta) oraz ProSupport Plus (bieżące wsparcie i kontakt we wszystkich sprawach w jednym miejscu).

Infrastruktura Dell EMC PowerOne jest zaprojektowana do udostępniania usług, a ponadto zapewnia bezpieczeństwo i odporność wymagane przez nowe aplikacje o znaczeniu krytycznym, takie jak sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence) i uczenie maszynowe (Machine Learning). Można ją również łatwo zintegrować z narzędziami do zarządzania chmurą, np. VMware vRealize.

Infrastruktura Dell EMC PowerOne dołącza do rodziny rozwiązań chmurowych Dell Technologies. Pomaga klientom w migracji do chmury hybrydowej. Umożliwia też połączenie potencjału infrastruktury Dell EMC z oprogramowaniem chmury VMware. Upraszcza to zarządzanie środowiskiem wielochmurowym, zapewniajac spójność infrastruktury i operacji w chmurach prywatnych i publicznych oraz lokalizacjach brzegowych.

Autonomiczna infrastruktura PowerOne jest dostępna za pośrednictwem nowego modelu Dell Technologies on Demand, który umożliwia klientom i partnerom handlowym działanie w sposób najlepiej do nich dobrany. Model zapewnia z jednej strony elastyczność chmury hybrydowej, a z drugiej poziom kontroli, wydajność i bezpieczeństwo typowe dla infrastruktury lokalnej. Klienci płacą wyłącznie za wykorzystane zasoby tylko wtedy, gdy ich używają (jak w przypadku usług). Ułatwia to przedsiębiorstwom planowanie, budżetowanie i wdrażanie rozwiązań IT oraz zarządzanie całym ich cyklem życia.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *