BiznesRynek

Bank BNP Paribas na półmetku realizacji założeń strategii IT

Dokładnie dwa lata temu Bank BNP Paribas rozpoczął wdrażanie strategii GObeyond. Jednym z jej istotnych elementów jest strategia obszaru IT – IT@Scale. Inwestycje technologiczne przełożyły się na gruntowną przebudowę architektury odziedziczonej po fuzjach oraz dopasowanie jej do współczesnych i przyszłych wyzwań. Jak twierdzą przedstawiciele banku, znajduje się on w połowie realizacji złożeń tej strategii.

Bank BNP Paribas na półmetku realizacji założeń strategii IT

Bank BNP Paribas postawił na zwiększanie bezpieczeństwa i stabilności systemów bankowych, usprawnienie i automatyzację procesów, wdrożenie najnowszych rozwiązań w zakresie analityki danych, poprawę wydajności i szybkości działania aplikacji, między innymi dzięki rozwiązaniom chmurowym. Stawia również na intensywny rozwój otwartej bankowości z myślą o zapewnieniu swoim klientom jak najlepszych doświadczeń w kontakcie z bankiem oraz elastyczności w dopasowywaniu się do zmieniających się potrzeb.

“Mamy świadomość, że dla naszych klientów produkt bankowy nie jest celem samym w sobie, ale drogą do osiągnięcia celów biznesowych i prywatnych. W tym kontekście przebudowujemy procesy, modele danych i architekturę IT. W efekcie bank będzie działał bardziej efektywnie, natomiast nasza oferta produktowa będzie mogła być lepiej dopasowana do oczekiwań i potrzeb” – skomentował Magdalena Nowicka, wiceprezeska zarządu odpowiedzialna za obszar Nowych Technologii i Cyberbezpieczeństwa w Banku BNP Paribas.

Warto pamiętać, że zmiany technologiczne nie dotyczą tylko centralnych funkcji IT. Z perspektywy klienta widoczne są przede wszystkich w ewoluujących aplikacjach i systemach dostępnych w e-bankowości, nad których rozwojem pracują cross-funkcyjne zespoły na styku biznesu i IT. I tak, w ostatnich dwóch latach gruntowej transformacji uległa choćby aplikacja dla klientów korporacyjnych GOonline Biznes.

“Bank rozwinął też znacząco bankowość internetową i mobilną dla Klientów indywidualnych. Ważną innowacją jest również aplikacja GOdealer, umożliwiająca szybkie i atrakcyjne cenowo transakcje walutowe” – dodała Joanna Ostrowska-Szajnfeld, dyrektorka zarządzająca obszarem Strategii, Architektury i Organizacji IT w Banku BNP Paribas.

Cyberbezpieczeństwo 

Podstawą wszystkich działań w ramach strategii IT jest bezpieczeństwo danych i aktywów. Dlatego, jak zapewniają przedstawiciele banku, zespół cyberbezpieczeństwa monitoruje rosnący poziom zagrożeń i stale podnosi poziom zabezpieczeń. Jednym z ciekawszych wdrożeń z ostatniego roku są mechanizmy biometrii behawioralnej, zaimplementowane w aplikacjach służących do bankowania on-line i mobilnego. Mowa o algorytmach analizujących zachowania użytkownika w GOmobile i GOonline, np. jego ruchy myszą czy tempo pisania na klawiaturze. Dzięki nim tworzy się unikalny profil użytkownika aplikacji, co w wysokim stopniu zabezpiecza przed nieuprawnionym dostępem.

Spłacony dług technologiczny

Już na etapie pisania strategii eksperci banku mieli świadomość tzw. długu technologicznego, który spowalniał jego rozwój. Po latach fuzji, Bank BNP Paribas wymagał uporządkowania portfolio rozwiązań oraz transformacji części platform technologicznych. W ramach dotychczas podjętych działań najważniejsze było wdrożenie innowacyjnego konceptu do zarządzania architekturą w środowisku agile – Architecture as a Product (AaaP). Dzięki nowemu podejściu udało się wypracować standardy, produkty oraz usługi, które wspierają organizację w tworzeniu optymalnego środowiska aplikacji i pozwalają na eliminację przestarzałych lub dublujących się komponentów. W ubiegłym roku bank rozpoczął przebudowę części systemów w myśl tej koncepcji.

Core banking 

Jednym z filarów strategii jest również głęboka transformacja ekosystemu core banking, czyli głównego systemu, odpowiadającego za zasadniczą działalność banku, tj. obsługę transakcji. To w tym obszarze bank miał największe możliwości udoskonalenia doświadczeń klientów i rozwoju narzędzi związanych z otwartą bankowością. Istotnym osiągnięciem ostatnich dwóch lat jest wdrożenie pierwszego zakresu funkcjonalności tzw. Payment Factory, czyli przebudowa całego rozwiązania płatnościowego banku. Dzięki niej grupa wcześniej wykorzystywanych aplikacji zastępowana jest jednym, nowoczesnym, wysokodostępnym rozwiązaniem, bazującym na architekturze mikroserwisowej. To również najpoważniejszy element wdrażania globalnego standardu elektronicznej wymiany danych między instytucjami finansowymi ISO20022, który banki powinny zacząć stosować do 2025 roku.

W 2023 roku w banku uruchomiono również platformę Customer360 – centralne źródło danych klientów (prospektów, kontrahentów i innych podmiotów będących w relacji z bankiem) i ich produktów, którą poszczególne linie biznesowe zaczynają wykorzystać w swoich procesach. Platforma ta agreguje dane z różnych źródeł i systemów, tworząc pełne profile klientów, co usprawnia procesy obsługi i pozwala na bardziej spersonalizowane działania oraz kampanie.

W stronę chmury

Ważnym obszarem strategii IT było też zwiększenie wykorzystania rozwiązań chmurowych – zarówno chmury publicznej, jak i prywatnej. Takie podejście zapewnia większą skalowalność, czyli dostosowanie zasobów IT do aktualnych potrzeb, a także zwiększa dostęp do najnowszych usług i technologii. Od 2022 roku bank zainwestował znaczne środki w lokalną infrastrukturę budując stabilną podstawę pod budowę chmury prywatnej. Przygotowane zostały również tzw. „landing zones” u wybranych dostawców chmury publicznej, pozwalające korzystać z dostępnych tam zasobów i serwisów w sposób zgodny z regulacjami, którym podlega sektor bankowy.

W najbliższych latach jednym z największych projektów będzie uruchomienie narzędzia klasy ERP w modelu SaaS, gdzie dane będą przetwarzane w chmurze publicznej. Jak wskazują specjaliści BNP Paribas, będzie to pierwsze na polskim rynku wdrożenie systemu ERP w takim modelu.

Rewolucja w obszarze danych

Jedną z ważniejszych inicjatyw banku jest ciągłe usprawnianie zarządzania danymi, tak aby pracownicy mogli podejmować lepsze decyzje biznesowe w oparciu o aktualne i dobrej jakości dane. Pomagać ma w tym platforma klasy Data Mesh, wpisująca się w strategię Agile@Scale. Jednostki biznesowe banku biorą odpowiedzialność za zarządzanie danymi w swoim obszarze, traktując je jak produkty. Mają również możliwość łatwego dzielenia się nimi z innymi obszarami, przez co nowe, bardziej szczegółowe dane są szybko dostępne dla wielu procesów biznesowych.

Dobrej jakości dane są podstawą podejmowanych przez pracowników decyzji, stanowią również wkład do zaawansowanych analiz i rekomendacji, również tych tworzonych z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji. To kolejny obszar, w którym bank może pochwalić się sukcesami – m.in. końcową fazą testów, która umożliwi uruchomienie produkcyjnie chatbotów wspierających procesy biznesowe oraz co-pilota IT, pomagającego programistom w generowaniu kodu, testów, czy redukcji długu technologicznego poprzez przepisywanie starego kodu na nowoczesne języki programowania.

“W obszarze generatywnej AI pracujemy zarówno nad rozwiązaniami open source, osadzonymi w naszym laboratorium AI, jak i chmurowymi, udostępnianymi wyłącznie poprzez płatny interfejs API. Krytyczne są dla nas zachowanie prywatności i bezpieczeństwa informacji, również z tego względu widzimy w banku zastosowania dla obu grup rozwiązań” – stwierdził Dariusz Flisiak, IT Tribe Leader obszaru zarządzania danymi i funkcji centralnych w Banku BNP Paribas.

Poszerzanie puli talentów w obszarze IT

Fundamentem transformacji technologicznej w tak dużej organizacji jak bank, jest silny i zaangażowany zespół. Dlatego dwa lata temu powołano inicjatywę Engineering Culture. “Jej cel to wsparcie innowacji, komunikacji i rozwoju pracowników – w jej ramach uruchomiliśmy kilka autorskich programów rozwojowych, dostępnych nie tylko dla pracowników IT, ale całego banku” – powiedziała Małgorzata Jacygrad, dyrektorka Biur Strategii IT w Banku BNP Paribas.

Bank uruchomił już 3 edycje programu reskillingowego I can do IT, w ramach którego wspiera pracowników w zdobyciu kwalifikacji do pracy w obszarze IT (np. jako Tester, Specjalista Service Desku czy Analityk IT). Inny przykład poszerzania puli talentów z obszaru IT to program UniversITy. Pracownicy związani z technologią dzielą się w nim swoją wiedzą z innymi, wzmacniając ich kompetencje cyfrowe i przybliżając rozwiązania, które wdraża bank. Z takich szkoleń skorzystało już niemal 4000 osób. W banku regularnie organizowane są też wydarzenia poświęcone nowym technologiom i trendom na rynku, takie jak GoTech Week i TechTalk, podsumowują przedstawiciele BNP Paribas.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *