AplikacjeCIOPolecane tematy

Bezpieczeństwo, efektywność pracy zdalnej i automatyzacja to główne wyzwania działów IT w polskich firmach

Bezpieczeństwo i efektywność narzędzi do pracy w modelu hybrydowym, zapewnienie użytkownikom końcowym jak najlepszych doświadczeń podczas korzystania z narzędzi biznesowych oraz wspieranie innowacji biznesowych m.in. w oparciu o technologie dostępne w modelu chmury obliczeniowej to kluczowe, niezbędne do osiągnięcia sukcesu biznesowego w dzisiejszych realiach zadania związane z wykorzystaniem nowych technologii. Takie wnioski płyną z najnowszego badania Cisco.

Bezpieczeństwo, efektywność pracy zdalnej i automatyzacja to główne wyzwania działów IT w polskich firmach

Miniony rok nie tylko przyspieszył cyfrową transformację wielu organizacji i całych branż, ale znacząco wzmocnił też pozycję menedżerów IT w organizacjach IT. Globalne zmiany społeczne i gospodarcze towarzyszące walce z pandemią COVID-19 wymusiły digitalizację wielu procesów biznesowych i wykorzystanie na szeroką skalę rozwiązań wspierających zdalną pracę zespołową. Pojawiły się także nowe zagrożenia i związane z nimi potrzeby w obszarze cyberbezpieczeństwa.

W efekcie, w wielu organizacjach w ubiegłym roku wdrożono szereg nowych rozwiązań i koncepcji wykorzystania technologii IT. W 2021 roku w wielu organizacjach niezbędne stało się natomiast przeorientowanie strategii IT tak, aby zagwarantować efektywność pracy rozproszonych zespołów, a jednocześnie – zmaksymalizować zwrot z ubiegłorocznych inwestycji technologicznych. “Obecnie to osoby odpowiedzialne za IT stoją na czele działań mających na celu zapewnienie swoim organizacjom jak najlepszego funkcjonowania w 2021 roku. Nawet jeśli po drodze pojawiają się wątpliwości i nowe wyzwania, dyrektorzy ds. informatyki i decydenci IT przyznają, że muszą przyspieszyć cyfrową sprawność swoich zespołów, aby zachowały one elastyczność i miały możliwość wyboru w zakresie korzystania z usług zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych środowiskach” – podkreśla Liz Centoni, dyrektor ds. strategii i dyrektor generalna ds. aplikacji w Cisco.

W globalnym badaniu Cisco Accelerating Digital Agility Research wzięło udział ponad 23 tys. osób odpowiedzialnych za podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących firmowych środowisk IT w firmach z całego świata, w tym ponad tysiąc osób z Polski. Co ciekawe, w odpowiedzi na potrzeby określone mianem kluczowych dla powodzenia projektów cyfrowej transformacji biznesu, gros uczestników badania Cisco deklaruje plany inwestycji w aplikacje chmurowe oraz rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa sieci (po 56%), a także technologie pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ramach usług cloud computing (51%). Niemal połowa (45%) respondentów przewiduje także rozwój środowisk typu multicloud.

Transformacja cyberbezpieczeństwa

Zdaniem większości (89%) dyrektorów ds. informatyki i menedżerów IT utrzymanie bezpieczeństwa, kontroli i zarządzania urządzeniami użytkowników, sieciami, chmurami i aplikacjami jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa oraz efektywności pracy realizowanej w modelu zdalnym lub hybrydowym. Aż 84% ankietowanych dyrektorów ds. IT oraz menedżerów podejmujących decyzje w zakresie inwestycji z obszaru nowych technologii w kolejnych miesiącach kluczowe znaczenie mieć będzie zapewnienie bezpieczeństwa coraz bardziej rozproszonej infrastruktury informatycznej obsługującej pracowników zdalnych. Nie mniejsze znaczenie ma też zapewnienie bezproblemowego, zdalnego dostępu do aplikacji biznesowych. Utrzymanie bezpieczeństwa aplikacji i infrastruktury staje się niezbędne także w kontekście możliwości spełnienia wymagań regulacyjnych bez spowalniania działalności organizacji. Takiego zdania jest 88% polskich menedżerów i dyrektorów ds. IT.

Analizy Cisco pokazują ponadto, że w odpowiedzi na nowe potrzeby w zakresie bezpieczeństwa IT istotnie wzrosło zainteresowanie rozwiązaniami typu SASE (Secure Access Service Edge). Posiadanie tego typu technologii, opartych na połączeniu funkcjonalności VPN i SD-WAN z natywnymi, chmurowymi rozwiązaniami bezpieczeństwa deklaruje aż 61% przedstawicieli firmy z Polski. Dla porównania warto dodać, że średnia globalna wynosi 70%. Głównymi przyczynami wdrożenia rozwiązań opartych na koncepcji SASE jest chęć wykorzystania nowych, wymagających zabezpieczenia, aplikacji chmurowych, spełnienie najlepszych praktyk branżowych, a także – nowe potrzeby związane z funkcjonowaniem organizacji w modelu zdalnym i hybrydowym. Plany wdrożenia narzędzi SASE deklaruje też połowa (51%) osób, reprezentujących te firmy z naszego kraju, które takimi rozwiązaniami jeszcze nie dysponują.

Nowe priorytety inwestycyjne w obszarze IT

Zdaniem większości uczestników badania Cisco priorytetem w zakresie strategii inwestycyjnej w obszarze IT, obok bezpieczeństwa, mieć będą rozwiązania oraz usługi pozwalające zapewnić pracownikom i klientom jak najlepsze doświadczenia w kontaktach z organizacjami biznesowymi. Tego typu potrzeby będą nie tylko napędzać inwestycje w usługi oferowane w modelu chmury obliczeniowej, ale też wymuszą wdrożenie rozwiązań pozwalających zapewnić wysoką, spójną wydajność oraz dostępność kluczowych elementów środowiska IT. Takiego zdania jest 85% uczestników badania Cisco reprezentujących firmy i organizacje z naszego kraju. Podobny odsetek respondentów twierdzi, że w ich organizacjach zapewnienie możliwości sprawnej obsługi coraz bardziej dynamicznego środowiska aplikacyjnego oznacza konieczność uelastycznienia infrastruktury IT.

W ślad za nowymi potrzebami biznesu zmienia się zarówno podejście do używania technologii IT wyrastających na fundament wielu procesów biznesowych. I tak, jak pokazują analizy Cisco, z rozwiązań dostępnych w modelu usługowym korzysta już dwie trzecie (65%) polskich organizacji. Elastyczny model konsumpcji różnego rodzaju rozwiązań IT – także w modelu on-premise – wykorzystywać ma aż 78% firm z Polski. Oczekiwane po takim podejściu korzyści biznesowe dotyczą m.in. możliwości zapewnienia lepszych wrażeń użytkowników, efektywności i spójności operacyjnej, a także dostępności nowych rozwiązań.

Co znaczące, większość (85%) CIO jest zdania, że nowe technologie będą mieć kluczowe znaczenie dla możliwości utrzymania i zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, ale też realizacji różnego rodzaju inicjatyw społecznych. Jednocześnie, niemal połowa (48%) ankietowanych twierdzi, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamierza podnosić kwalifikacje obecnych pracowników, a także inwestować w kompetencje w nowych obszarach (45%). Co ciekawe, aż 47% reprezentujących polskie firmy uczestników badania planuje na 2021 rok działania wynikające z troski o zdrowie psychiczne pracowników.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *