centra danych / data centerStrategie ESGRynek

Biocyrkularne centrum danych – rusza pilotażowy projekt

Uruchamiają go w okolicach Paryża – operator centrów danych Data4 i Fundacja Uniwersytetu Paris-Saclay. Współpraca dotyczy nowego sposobu ponownego wykorzystania części ciepła wytwarzanego przez centrum danych. To pierwszy tego typu projekt na świecie.

Biocyrkularne centrum danych – rusza pilotażowy projekt

Projekt będzie realizowany w centrum danych Data4 – w kampusie w Marcoussis w regionie Essonne. Pilotaż przełomowej inicjatywy poprowadzi multidyscyplinarny i wszechstronnie wykwalifikowany zespół (specjaliści ds. biomasy, technologii cyfrowych, sztucznej inteligencji, fizyki, chemii, ekonomii, itp.), łączący różnych ekspertów takich jak przedstawiciele startupu Blue Planet Ecosystems czy francuskich zespołów Data4.

Założenia projektu

Nowy projekt badawczo-rozwojowy podjęty przez Data4 wraz z partnerami jest odpowiedzią na strategiczne wyzwanie, jakim jest ponowne wykorzystanie ciepła wytwarzanego przez centra danych. Aby zapobiec utracie ciepła, obecnie badane są różne możliwości jego odzysku, takie jak najbardziej rozpowszechniona opcja ogrzewania gospodarstw domowych w pobliżu kampusów centrów danych. Rozwiązanie to wykorzystuje jednak tylko 20% produkowanego ciepła.

Mając to na uwadze, Data4 poszukuje nowych sposobów ponownego wykorzystania energii cieplnej. Realizowany projekt pilotażowy zakłada odtworzenie naturalnego mechanizmu fotosyntezy poprzez wykorzystanie części wychwyconego CO2 do uprawy alg, a następnie ich recykling jako biomasy w celu opracowania nowych źródeł energii w obiegu zamkniętym oraz ponowne wykorzystanie do wytwarzania bioproduktów dla innych gałęzi przemysłu (kosmetycznego, rolno-spożywczego, itp.).

“Podczas studium wykonalności przeprowadzonego wraz ze start-upem Blue Planet Ecosystems, w ramach katedry Augmented Biomass Fundacji Uniwersytetu Paris-Saclay, wykonaliśmy obliczenia w zakresie wydajności wychwytywania dwutlenku węgla, która, jak wykazano, może być 20 razy większa niż w przypadku drzewa (przy podobnej powierzchni)” – powiedział Patrick Duvaut, wiceprezes Uniwersytetu Paris-Saclay oraz prezes Fundacji Paris-Saclay.

Jak wskazują inicjatorzy, projekt rozszerzonej biomasy odpowiada na dwa główne wyzwania współczesnych czasów: bezpieczeństwa żywnościowego i transformacji energetycznej.

“Wymaga to ścisłej współpracy między wszystkimi podmiotami w regionie Essonne, w tym Data4, w celu opracowania rzeczywistego projektu ekologii przemysłowej, mającego na celu gromadzenia zasobów i zmniejszenie ich zużycia w regionie. Dzięki partnerstwu z Fundacją Uniwersytetu Paris Saclay mamy możliwość czerpania z jednej z najbardziej prestiżowych społeczności naukowych na świecie, aby pracować wspólnie nad rozwojem gospodarki cyrkularnej” – stwierdziła Linda Lescuyer, manager ds. innowacji w Data4 Group.

Biocyrkularne centrum danych – rusza pilotażowy projekt

“Musimy zacząć traktować energię cieplną nie jako „odpad”, ale jako kolejny produkt, który możemy wykorzystać w rozwijaniu gospodarki, z myślą o korzyściach dla obywateli. Aby to osiągnąć, niezbędna jest współpraca międzysektorowa – biznesu, nauki oraz lokalnej administracji. Z wielką uwagą będziemy przyglądać się efektom i wnioskom płynącym z wdrożenia pierwszego na świecie biocyrkularnego centrum danych we Francji, aby móc w przyszłości realizować podobne inwestycje w ramach polskich kampusów Data4” – podsumował Adam Ponichtera, dyrektor polskiego oddziału Data4.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *