MENU

Biznes zależny od jakości, dostępności i użyteczności danych

14 maja 2015CIO

Analizy przeprowadzone na zlecenie firmy Sage potwierdzają, że umiejętne wykorzystanie dostępnych danych wprost przekłada się na dynamikę wzrostu rentowności i pozycję rynkową. Tym samym lepsze zarządzanie i większa dostępność informacji stają się szansą na wzmocnienie biznesu.

biblioteka_ksiazki

Badanie Sage oparto na założeniu, że w typowej firmie średniej wielkości największą rolę w zarządzaniu danymi oraz ich udostępnianiu pracownikom odgrywa rozwiązanie klasy ERP. Z analizy wynika, że firmy które umiejętnie wykorzystują swoje dane są w stanie rozwijać się szybciej od konkurentów i uzyskiwać lepsze wyniki finansowe.
Przykładowo, analiza pozwala sądzić, że firmy, które w bardziej efektywny sposób wykorzystują posiadane informacje rozwijają się szybciej od pozostałych aż o 35 proc. Mogą również oczekiwać o 33 proc. wyższej dynamiki wzrostu zyskowności rok do rok.

Usprawnienie możliwości analitycznych firmy o 20 proc. pozwoli uzyskać o 2,6 proc. wyższe przychody oraz zwiększyć rentowność o 2,2 proc.

Wśród czynników określających zdolność organizacji do wykorzystywania zasobów informacyjnych autorzy analizy wyróżnili: jakość, dostępność oraz użyteczność danych, a także możliwości zastosowania analityki biznesowej. Zdaniem autorów badania każdy z tych parametrów ma pośredni wpływ na wzrost rentowności organizacji. Najbardziej istotne znaczenie mają mieć jednak możliwości analizowania danych. Wprost przekładają się one m.in. na optymalizację zapasów, lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej, skrócenie czasu wprowadzenia nowych usług lub produktów, wzmocnienie zarządzania sprzedażą, a także usprawnienie procesów planowania i prognozowania. Z analizy wynika, że usprawnienie możliwości analitycznych firmy o 20 proc. pozwoli uzyskać o 2,6 proc. wyższe przychody oraz zwiększyć rentowność o 2,2 proc.

Jednocześnie, zdaniem autorów analizy użyteczność danych przekłada się na optymalizację działań nieprodukcyjnych, skracanie czasu trwania operacji biznesowych i lepsze zarządzanie zasobami. Z kolei jakość danych wpływa na poziom obsługi klienta, efektywność sprzedaży, zgodność z przepisami, a także zdolność oceny ryzyka i efektywność procesów raportowania. Dostępność danych ma natomiast znaczenie przy wdrażaniu w organizacji innowacji oraz poszerzaniu dotarcia rynkowego.

W globalnym badaniu Sage wzięli udział przedstawiciele ok. 300 europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw średniej wielkości.

The following two tabs change content below.
Piotr Waszczuk

Piotr Waszczuk

Zastępca redaktora naczelnego ITwiz. O rynku nowych technologii pisze od 12 lat. Autor publikacji, wywiadów, artykułów oraz opracowań dotyczących trendów i wydarzeń rynku IT, a także systemów wspierających biznes oraz nowych technologii. Redaktor prowadzący Raporty ITwiz poświęcone technologii in-memory oraz rozwiązaniom cloud computing. Autor licznych relacji z konferencji branżowych, publikacji analitycznych, materiałów typu case study i tłumaczeń.

Podobne tematy:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

« »