CyberbezpieczeństwoPolecane tematy

Branża finansowa najbardziej świadoma ryzyk w obszarze bezpieczeństwa IT. Przemysł najmniej.

Analizy przeprowadzone przez Microsoft i EY potwierdzają, że branża finansowa w sposób najbardziej świadomy podchodzi do kwestii bezpieczeństwa IT. Banki i instytucje finansowe przeznaczają coraz większe środki na zabezpieczenie własnych środowisk informatycznych. Na drugim biegunie znajduje się branża przemysłowa.

Branża finansowa najbardziej świadoma ryzyk w obszarze bezpieczeństwa IT. Przemysł najmniej.

Autorzy badania „Security Trends. Bezpieczeństwo w cyfrowej erze” podkreślają, że żaden sektor polskiej gospodarki nie dorównuje branży finansowej poziomem wydatków na technologie, ale także – na rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa IT. Z analiz wynika, że tylko w ciągu minionego roku w instytucjach finansowych istotnie wzrosła świadomość znaczenia inwestycji w obszar bezpieczeństwa na poziomie kierowniczym. W co trzeciej firmie z tego sektora zagadnienia związane z bezpieczeństwem są regularnie poruszane podczas spotkań zarządu.

Plany zwiększenia środków przeznaczanych na inwestycje w rozwiązania pozwalające wzmocnić ochronę IT deklaruje niemal dwie trzecie (64 proc.) ankietowanych przedstawicieli organizacji finansowych. Dla porównania zamiar zwiększenia środków wydatkowanych na bezpieczeństwo IT deklaruje tylko 35 proc. przedstawicieli organizacji z branży handlowej, a także 29 proc. respondentów reprezentujących administrację publiczną.

W branży finansowej najczęściej widoczna jest też ścisła współpraca działów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo z komórkami biznesowymi. Sytuację taką deklaruje połowa ankietowanych przedstawicieli branży finansowej. Jednocześnie, jedynie 8 proc. badanych jest zdania, że zagadnienia związane z bezpieczeństwem są wyłącznie domeną działu IT. Tymczasem tylko w co trzeciej (36 proc.) dużej firmie lub instytucji publicznej polityka bezpieczeństwa tworzona jest w porozumieniu z działami odpowiedzialnymi za bieżącą działalność. Powoduje to, przykładowo, że jedynie co czwarty menedżer ds. bezpieczeństwa w sektorze publicznym uważa swoją współpracę z innymi działami za efektywną. „Mówiąc o cyfrowym bezpieczeństwie musimy pamiętać o jego dwóch aspektach. Z jednej strony mamy bezpieczeństwo klienta – osoby fizycznej czy prawnej, z drugiej mamy bezpieczeństwo instytucji, która przetwarza duże zbiory danych i nie może podlegać atakom” – podkreśla Paweł Jakubik, dyrektor działu usług i konsultingu, członek zarządu polskiego oddziału Microsoft. Według niego rośnie także znaczenie działań mających na celu podnoszenie świadomości potencjalnych zagrożeń.

W branży finansowej spodziewany jest także największy wzrost nakładów w obszarze bezpieczeństwa. Plany zwiększenia środków przeznaczanych na inwestycje w rozwiązania pozwalające wzmocnić ochronę IT deklaruje niemal dwie trzecie (64 proc.) ankietowanych przedstawicieli organizacji finansowych. Wszystko to powoduje, że polski sektor finansowy uznano za 9. branżę w Europie pod względem poziomu cyfryzacji. Według autorów badania pozycja ta jest także związana z dynamicznym i konkurencyjnym charakterem rynku.

Dla porównania zamiar zwiększenia środków wydatkowanych na bezpieczeństwo IT deklaruje tylko 35 proc. przedstawicieli organizacji z branży handlowej, a także 29 proc. respondentów reprezentujących administrację publiczną. Najrzadziej wzrostów nakładów w obszarze bezpieczeństwa IT spodziewają się przedstawiciele przedsiębiorstw produkcyjnych. Plany zwiększenia wydatków na rozwiązania bezpieczeństwa deklaruje tylko 19 proc. ankietowanych przedstawicieli sektora przemysłowego. Autorzy badania podkreślają jednak, że wraz ze wzrostem znaczenia nowych technologii – w tym rozwiązań opartych na koncepcji Internetu Rzeczy – branża produkcyjna będzie musiała radzić sobie z wyzwaniami bezpieczeństwa o nowej skali.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *