BiznesCIO

CFO z Europy powinni sięgnąć po nowe miary efektywności biznesowej

Niewielu dyrektorów ds. finansów z firm naszego regionu jest w stanie uzyskać dostęp do informacji niezbędnych do pomiaru oraz monitorowania nowych rodzajów kluczowych wskaźników efektywności – jak wartości niematerialne i prawne, doświadczenia klientów, czy postrzeganie marki. Tymczasem są to miary niezbędne do rzetelnej oceny kondycji organizacji w dzisiejszych czasach. To wnioski z badania organizacji CGMA.

CFO z Europy powinni sięgnąć po nowe miary efektywności biznesowej

Według autorów analizy sponsorowanej przez firmę Oracle dyrektorzy finansowi w regionie Europy, Środkowego Wschodu i Azji powinni zmienić sposób badania kondycji swoich przedsiębiorstw w sposób uwzględniający nowe rodzaje wskaźników KPI. Dotyczyć one mają przede wszystkim wartości niematerialnych i prawnych. Aspekty te mają nabierać dodatkowego znaczenia w kontekście zmian związanych z cyfrową transformacją biznesu oraz rozwoju nowoczesnych modeli prowadzenia działalności. Zdaniem przedstawicieli organizacji CGMA (Chartered Global Management Accountant) wartości niematerialne i prawne obecnie odpowiadają za 80% wartości spółek notowanych w indeksie S&P 500.

Oznacza to jednak m.in. konieczność rozszerzenia uprawnień specjalistów ds. finansowych w zakresie dostępu do informacji biznesowych. Z analiz wynika przykładowo, że do danych o nastrojach klientów ma dostęp jedynie 16% respondentów. Podobny odsetek osób odpowiedzialnych za analizę finansową dysponuje danymi dotyczącymi wartości i postrzegania marki, a także jej wpływu na działalność biznesową. Tylko trzech na dziesięciu CFO dysponuje wiedzą na temat jakości procesów biznesowych. Jedynie co dziesiąty uczestnik badania przyznał, że w jego dziale wprowadzone zostały zmiany mające na celu uwzględnienie nowych czynników wpływających na wartość przedsiębiorstwa i umożliwienie analizy niefinansowych miar postępów w realizacji strategicznych celów organizacji.

Tymczasem, jak przyznają ankietowani, głównymi czynnikami mającymi dziś kluczowe znaczenie dla wartości ich firm są kolejno: zadowolenie klienta (75 proc.), jakość procesów biznesowych (62 proc.) i relacje z klientami (62 proc). Z kolei, według autorów badania, dyrektorzy finansowi będą ogrywać coraz większą rolę w procesach budowania wartości biznesowej w oparciu o cyfrowe technologie. Powołując się na analizy IDC, eksperci podkreślają, że do 2018 roku co trzecia firma zaliczana dziś do grona 20 największych przedsiębiorstw w swojej branży będzie musiała sprostać istotnym wyzwaniom wynikającym ze zmieniających się realiów rynkowych. Do takich zmian zaliczane są m.in.: unikalne modele biznesowe, nowe produkty i usługi, nowe podmioty świadczące działalność konkurencyjną, a także – nowe struktury kosztów działalności. Badanie przeprowadzono na grupie 744 dyrektorów ds. finansów reprezentujących firmy z całego świata.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *