Sztuczna inteligencjaRynekPolecane tematy

ChatGPT ma poważnego konkurenta – to nowa wersja Claude firmy Anthropic

Podczas gdy Sam Altman, dyrektor generalny OpenAI, przechodził z macierzystej firmy do Microsoft, a następnie w zaskakujący sposób do niej wracał, bezpośredni konkurent OpenAI, spółka Anthropic, wprowadziła na rynek nowy model językowy Claude 2.1. Z polem kontekstu rozszerzonym do 200 tys. tokenów i dwukrotnie niższym wskaźnikiem halucynacji, narzędzie to ma duży potencjał, aby zrewolucjonizować chatboty oparte na Generatywnej AI.

ChatGPT ma poważnego konkurenta – to nowa wersja Claude firmy Anthropic

Wspomniane rozszerzenie okna kontekstowego do 200 tys. tokenów oznacza podwojenie ilości informacji w stosunku do poprzedniej wersji chatbota Claude, a przekłada się na przetwarzanie około 150 000 słów lub ponad 500 stron materiału. Przypomnijmy, że najnowsza wersja ChatGPT – model GPT-4 Turbo – posiada okno kontekstowe o pojemności 128 tys. tokenów (ponad 300 stron tekstu).

Jak wskazują przedstawiciele Anthropic, użytkownicy mogą teraz “przesyłać dokumentację techniczną, taką jak całe bazy kodów, sprawozdania finansowe, takie jak S-1, a nawet długie dzieła literackie, takie jak Iliada czy Odyseja”. Nowa wersja Claude może m.in. podsumowywać, przeprowadzać Q&A, prognozować trendy czy porównywać wiele dokumentów.

Chatbot Claude 2.1 poczynił również znaczne postępy w zakresie uczciwości w przetwarzaniu informacji. Jak poinformowano, w jego nowej wersji odnotowano 2-krotnym spadek liczby fałszywych stwierdzeń w porównaniu z poprzednim modelem Claude 2.0. Umożliwia to przedsiębiorstwom tworzenie wysokowydajnych aplikacji AI, które rozwiązują konkretne problemy biznesowe i wdrażają AI w swoich operacjach z większym zaufaniem i niezawodnością, zapewniają przedstawiciele Anthropic.

Nowy model Claude odznacza się również znaczącą poprawą w zakresie rozumienia i podsumowywania, szczególnie w przypadku długich, złożonych dokumentów, które wymagają wysokiego stopnia dokładności, takich jak dokumenty prawne, raporty finansowe i specyfikacje techniczne. Według ocen przedstawionych przez specjalistów Anthropic, Claude 2.1 wykazał 30% redukcję błędnych odpowiedzi i 3-4-krotnie niższy wskaźnik błędnego stwierdzenia, że dokument potwierdza określone twierdzenie.

Twórcy Claude 2.1 dodali również nową funkcję beta, która pozwala chatbotowi na integrację z istniejącymi procesami, produktami i interfejsami API użytkowników. Ta rozszerzona interoperacyjność ma na celu uczynienie Claude bardziej użytecznym w codziennych operacjach. I tak, zgodnie z zapewnieniami ekspertów Anthropic, narzędzie to może teraz orkiestrować funkcje lub interfejsy API zdefiniowane przez deweloperów, przeszukiwać źródła internetowe i pobierać informacje z prywatnych baz wiedzy. Użytkownicy mogą zdefiniować zestaw narzędzi do wykorzystania przez Claude i określić żądanie. Następnie model zdecyduje, które narzędzie jest wymagane do wykonania zadania i wykona daną akcję w ich imieniu.

Claude 2.1 jest dostępny za darmo, po zalogowaniu się na stronie internetowej Anthropic. Podobnie jak OpenAI w przypadku ChatGPT, także Anthropic oferuje subskrypcję Claude Pro dla użytkowników biznesowych, która odblokowuje dodatkowe funkcje narzędzia za 20 dolarów miesięcznie.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *