Biznes

Chcesz zwiększyć zyski? Spójrz na dane z perspektywy ekonomisty

W czasie gdy Wielka Brytania miała trudności z zarządzaniem długiem państwowym, w 1693 roku, astronom Edmond Halley, dzieląc tamtejszą ludność na grupy wiekowe, opracował model obliczania składek emerytalnych uwzględniający oczekiwaną długość życia danej osoby. Z czasem model ten przyczynił się do tego, że Anglia została jedną z najlepiej prosperujących europejskich gospodarek, a ubezpieczenia na życie stały się jednym z najbardziej rentownych działów światowej gospodarki. Paul Sonderegger, starszy specjalista ds. strategii w zakresie danych w Oracle, wykorzystał historię Sir Edmonda Halleya na konferencji Oracle OpenWorld Europe w Londynie, aby zilustrować pewne istotne wnioski dotyczące wykorzystania danych. Poniżej podajemy niektóre z nich.

Chcesz zwiększyć zyski? Spójrz na dane z perspektywy ekonomisty

Duża część danych firmowych jest na ogół ukryta w aplikacjach czy szafkach na dokumenty i nigdy niewykorzystywana. Dane te są zamknięte w poszczególnych działach biznesowych, nie używa się ich do tworzenia nowych produktów i usług oraz wprowadzania ich na rynek. Mało tego, dział przechowujący dane może nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że mogą one mieć wartość dla innej komórki w firmie. „Jest mało prawdopodobne, że menedżerowie z jednego działu będą sprzedawać zestawy danych innemu działowi” — mówi Paul Sonderegger. „Aby stworzyć gospodarkę danych, muszą one być widoczne i łatwo dostępne”.

Charakterystyczne cechy danych sprawiają, że stały się one nową klasą aktywów. Według Paula Sondereggera najważniejsze jest to, że dane są:

niewyłączne — mogą być używane w tym samym czasie przez wielu ludzi, a ich wartość nie zmniejszy się niezależnie od tego, jak często będą wykorzystywane i przez ile osób. „Jeden zestaw danych może zasilić wiele aplikacji, narzędzi analitycznych i algorytmów” — mówi ekspert Oracle.

niezamienne — jednego zestawu danych nie można zastąpić drugim. „Ponieważ Halley był astronomem z wykształcenia, dysponował mnóstwem danych o księżycu. Ale ten zestaw danych nie pomógłby mu stworzyć bazy danych ludności i nie pomógłby Anglii w wojnie 9-letniej” — komentuje Paul Sonderegger.

towarem opartym na doświadczeniu — wartość zestawu danych jest znana dopiero wtedy, gdy jest on wykorzystywany. „Ale to oznacza, że trzeba obniżyć koszty początkowe, aby z nimi eksperymentować. Dane powinny być płynne” — twierdzi specjalista Oracle.

Zwiększenie płynności danych

Przekształcenie danych w płynne aktywa wymaga przeniesienia ich z miejsca ich wytworzenia — np. urządzenia mobilnego lub aplikacji chmurowej — do miejsca, w którym mogą być wykorzystane, takiego jak mechanizm analityczny lub algorytm automatycznego uczenia.

Jednym ze sposobów na przekształcenie danych w płynny składnik aktywów jest zarządzanie nimi w konwergentnej, autonomicznej bazie danych. Takie bazy danych są wielomodelowe, co oznacza, że mogą organizować i przechowywać dane oraz wykonywać operacje na nich w modelu JSON, w formie wykresu lub w modelach relacyjnych. Są również wieloobciążeniowe, czyli mogą obsługiwać różne rodzaje przetwarzania — takie jak transakcje finansowe (np. duże wolumeny danych o zakupach internetowych spływające w czasie rzeczywistym), analizy (np. analiza wszystkich zakupów klienta w ciągu całego kwartału) oraz dane przesyłane strumieniowo (np. odczyty z czujników w czasie rzeczywistym).

Konwergentna baza danych – kluczowy czynnik w rozwoju biznesu

Konwergentne chmurowe bazy danych mogą również obsługiwać wielu klientów. Według eksperta Oracle, dzięki temu, że użytkownicy mogą tworzyć wiele „podłączanych” (ang. pluggable) baz danych w ramach większej, „kontenerowej” bazy danych, zasoby mogą być współużytkowane przez wiele aplikacji lub usług o wiele bardziej wydajnie niż w wypadku, gdyby każda z nich wykorzystywała własną bazę dostosowaną do swojego indywidualnego modelu danych.

„Konwergentna baza danych jest istotna dlatego, że działa z jednym silnikiem oraz obsługuje wiele typów danych, wiele metod dostępu oraz elastyczną alokację zasobów” — mówi Paul Sonderegger. „Dlatego jest jednym z kluczowych czynników pomagających spółkom zwiększyć płynność danych i rozwijać biznes na ich podstawie” – podsumowuje.

Sasha Banks-Louie odpowiada za strategię w zakresie treści w Oracle w obszarze sprzedaży, marketingu i obsługi klienta, jak również start-upów oraz szybko rozwijających się firm.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *