Biznes

Chcesz zwiększyć zyski? Spójrz na dane z perspektywy ekonomisty

W czasie gdy Wielka Brytania miała trudności z zarządzaniem długiem państwowym, w 1693 roku, astronom Edmond Halley, dzieląc tamtejszą ludność na grupy wiekowe, opracował model obliczania składek emerytalnych uwzględniający oczekiwaną długość życia danej osoby. Z czasem model ten przyczynił się do tego, że Anglia została jedną z najlepiej prosperujących europejskich gospodarek, a ubezpieczenia na życie stały się jednym z najbardziej rentownych działów światowej gospodarki. Paul Sonderegger, starszy specjalista ds. strategii w zakresie danych w Oracle, wykorzystał historię Sir Edmonda Halleya na konferencji Oracle OpenWorld Europe w Londynie, aby zilustrować pewne istotne wnioski dotyczące wykorzystania danych. Poniżej podajemy niektóre z nich.

Chcesz zwiększyć zyski? Spójrz na dane z perspektywy ekonomisty

Duża część danych firmowych jest na ogół ukryta w aplikacjach czy szafkach na dokumenty i nigdy niewykorzystywana. Dane te są zamknięte w poszczególnych działach biznesowych, nie używa się ich do tworzenia nowych produktów i usług oraz wprowadzania ich na rynek. Mało tego, dział przechowujący dane może nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że mogą one mieć wartość dla innej komórki w firmie. „Jest mało prawdopodobne, że menedżerowie z jednego działu będą sprzedawać zestawy danych innemu działowi” — mówi Paul Sonderegger. „Aby stworzyć gospodarkę danych, muszą one być widoczne i łatwo dostępne”.

Charakterystyczne cechy danych sprawiają, że stały się one nową klasą aktywów. Według Paula Sondereggera najważniejsze jest to, że dane są:

niewyłączne — mogą być używane w tym samym czasie przez wielu ludzi, a ich wartość nie zmniejszy się niezależnie od tego, jak często będą wykorzystywane i przez ile osób. „Jeden zestaw danych może zasilić wiele aplikacji, narzędzi analitycznych i algorytmów” — mówi ekspert Oracle.

Przeczytaj również
Aby przetrwać, blisko połowa firm zainwestuje więcej w outsourcing IT

niezamienne — jednego zestawu danych nie można zastąpić drugim. „Ponieważ Halley był astronomem z wykształcenia, dysponował mnóstwem danych o księżycu. Ale ten zestaw danych nie pomógłby mu stworzyć bazy danych ludności i nie pomógłby Anglii w wojnie 9-letniej” — komentuje Paul Sonderegger.

towarem opartym na doświadczeniu — wartość zestawu danych jest znana dopiero wtedy, gdy jest on wykorzystywany. „Ale to oznacza, że trzeba obniżyć koszty początkowe, aby z nimi eksperymentować. Dane powinny być płynne” — twierdzi specjalista Oracle.

Zwiększenie płynności danych

Przekształcenie danych w płynne aktywa wymaga przeniesienia ich z miejsca ich wytworzenia — np. urządzenia mobilnego lub aplikacji chmurowej — do miejsca, w którym mogą być wykorzystane, takiego jak mechanizm analityczny lub algorytm automatycznego uczenia.

Jednym ze sposobów na przekształcenie danych w płynny składnik aktywów jest zarządzanie nimi w konwergentnej, autonomicznej bazie danych. Takie bazy danych są wielomodelowe, co oznacza, że mogą organizować i przechowywać dane oraz wykonywać operacje na nich w modelu JSON, w formie wykresu lub w modelach relacyjnych. Są również wieloobciążeniowe, czyli mogą obsługiwać różne rodzaje przetwarzania — takie jak transakcje finansowe (np. duże wolumeny danych o zakupach internetowych spływające w czasie rzeczywistym), analizy (np. analiza wszystkich zakupów klienta w ciągu całego kwartału) oraz dane przesyłane strumieniowo (np. odczyty z czujników w czasie rzeczywistym).

Konwergentna baza danych – kluczowy czynnik w rozwoju biznesu

Konwergentne chmurowe bazy danych mogą również obsługiwać wielu klientów. Według eksperta Oracle, dzięki temu, że użytkownicy mogą tworzyć wiele „podłączanych” (ang. pluggable) baz danych w ramach większej, „kontenerowej” bazy danych, zasoby mogą być współużytkowane przez wiele aplikacji lub usług o wiele bardziej wydajnie niż w wypadku, gdyby każda z nich wykorzystywała własną bazę dostosowaną do swojego indywidualnego modelu danych.

Przeczytaj również
Najważniejszą zmianą tego roku jest fakt, że szybko rośnie liczba projektów digitalizacyjnych

„Konwergentna baza danych jest istotna dlatego, że działa z jednym silnikiem oraz obsługuje wiele typów danych, wiele metod dostępu oraz elastyczną alokację zasobów” — mówi Paul Sonderegger. „Dlatego jest jednym z kluczowych czynników pomagających spółkom zwiększyć płynność danych i rozwijać biznes na ich podstawie” – podsumowuje.

Sasha Banks-Louie odpowiada za strategię w zakresie treści w Oracle w obszarze sprzedaży, marketingu i obsługi klienta, jak również start-upów oraz szybko rozwijających się firm.

Tagi

Komentarze

Dodaj także na LinkedIn feed

Powered by WP LinkPress