BiznesCIO

CIO w roli propagatora wiedzy o biznesowym potencjale informacji

W firmach dość powszechna jest wiedza na temat wartości informacji biznesowych. Do rzadkości należy jednak wiedza na temat ich wykorzystania na szeroką skalę. Analiza firma Canon wskazuje też na braki w efektywności i organizacji systemów zarządzania informacjami.

CIO w roli propagatora wiedzy o biznesowym potencjale informacji

Badania przeprowadzone przez firmę Canon pokazują, że wdrożenie efektywnej strategii zarządzania informacją może przekładać się na zwiększenie efektywności organizacji, współpracy pomiędzy pracownikami oraz usprawnienie procesów obsługi klienta. Z analiz wynika, że statystycznie tylko co drugi pracownik (54%) potrafi w pełni wykorzystać dostępne rozwiązania biznesowe i za ich pośrednictwem spożytkować potencjał dostępnych informacji.

Niemal połowa badanych twierdzi, że na poszukiwanie potrzebnych plików traci przynajmniej 25 minut dziennie.

Co więcej, podobny odsetek ankietowanych twierdzi, że w ich firmach systemy zarządzania informacjami są źle zorganizowane i nieefektywne. W efekcie większość pracowników ma problemy z odszukaniem informacji – niemal połowa badanych twierdzi, że na poszukiwanie potrzebnych plików traci przynajmniej 25 minut dziennie. Jednocześnie pracownicy najchętniej przechowują dokumenty biznesowe na własnych komputerach, co z jednej strony dodatkowo utrudnia budowanie spójnej, ogólnodostępnej bazy wiedzy w organizacji, z drugiej zaś – budzi obawy co do bezpieczeństwa informacji.

Zadaniem CIO jest także upowszechnianie świadomości powiązań pomiędzy stopniem wykorzystania zasobów informacyjnych firmy, a jej rentownością.

Według autorów analizy osoby odpowiedzialne za firmową infrastrukturę IT powinny aktywnie wspierać tworzenie środowisk pracy zespołowej oraz nowych kanałów przepływu danych, a także zapewniać użytkownikom biznesowym narzędzia niezbędne do dynamicznego budowania kontrolowanych przepływów informacji w firmie. Według przedstawicieli firmy Canon zadaniem CIO jest także upowszechnianie świadomości powiązań pomiędzy stopniem wykorzystania zasobów informacyjnych firmy, a jej rentownością.

Badanie ankietowe przeprowadzono w 2014 roku na grupie 3,2 tys. pracowników biurowych małych i średnich firm z regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *