InfrastrukturaPolecane tematy

Citrix: Wspieramy procesy integracji środowisk on-premise i cloud computing

Executive ViewPoint

Z Krzysztofem Rachwalskim, Country Managerem Citrix w Polsce, rozmawiamy o powodach niskiej dynamiki wdrażania usług cloud computing w Polsce, obawach związanych z bezpieczeństwem danych w chmurze, wykorzystywaniu rozwiązań cloud computing w różnych segmentach gospodarki, nowych koncepcjach tworzenia aplikacji, rozwiązaniach chmurowych firmy Citrix oraz przyszłości i ograniczeniach koncepcji multicloud.

Citrix: Wspieramy procesy integracji środowisk on-premise i cloud computing

Współpracujemy ze wszystkimi operatorami usług cloud computing, zarówno globalnymi, jak i lokalnymi. Nasze produkty mogą być dostępne zarówno w modelu on-premise, jak i z chmury. Widzimy jednak, że wielu klientów stawia na rozwiązania mieszane, hybrydowe. Tutaj najlepiej sprawdzają się takie nasze rozwiązania, jak np. Citrix Workspace zapewniające efektywne i elastyczne środowisko pracy. Dbamy bowiem o to, aby skutecznie zebrać poszczególne elementy rozproszonego środowiska pracy w jedną całość i zapewnić ich komfortowe oraz bezpieczne działanie w celu podniesienia jego ogólnej wydajności.

Jakie są główne oczekiwania klientów względem usług cloud computing?

Podstawą jest elastyczność, skalowalność i bezpieczeństwo. To są trzy główne wymogi stawiane przed chmurą. Pamiętajmy jednak, że chmura nie jest antidotum na wszystkie bolączki. Mówimy bowiem o trochę niezależnych bytach. Dane są przecież przechowywane „gdzieś w chmurze” . A dla klientów bardzo ważne jest, aby były one ulokowane w Polsce. Często jest to – stawiany przed nimi – wymóg prawny. Poza tym, jeżeli komunikujemy się z zewnętrznym data center dostawcy usług cloud computing, to należy zapewnić wydajny, komfortowy, niezachwiany i bezpieczny dostęp.

Czy w takim razie niższa dynamika wdrażania usług chmurowych w Polsce wynika właśnie z tego, że występuje u nas strach związany z tym, gdzie dane rzeczywiście się znajdują?

Jesteśmy przywiązani do tego, gdzie znajdują się nasze dane. Jest w nas mentalny opór przed tym, że nie będziemy mieli nad nimi pełnej kontroli, nie zapewnimy odpowiedniego poziomu zabezpieczeń. Ale jest to też wynik naszego przywiązania do posiadania czegoś na własność, a w przypadku chmury mamy przecież do czynienia z formą usługową.

Na ile obawy polskich firm dotyczące bezpieczeństwa są rzeczywiście uzasadnione?

Od czasu do czasu pojawiają się informacje z Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych o problemach wycieku danych lub braku dostępu do usług w zewnętrznych centrach danych. Takie sytuacje mogą zdarzyć się wszędzie. Wynika to jednak z faktu powszechności wykorzystania chmury na tamtejszych rynkach. Warto też pamiętać, że profesjonalny usługodawca jest w stanie zapewnić nam znacznie wyższe bezpieczeństwo zasobów IT, niż gdybyśmy mieli zadbać o nie sami. Obsługując wiele firm, musi on korzystać z najwyższej klasy zabezpieczeń.

Nie ma dziś innej drogi niż wykorzystanie usług cloud computing i wierzę, iż ten – występujący na Zachodzie – trend wkrótce stanie się naszym udziałem. W moim przekonaniu, tak jak klienci mają tradycyjne podejście wielovendorowe do technologii i zakupów, tak samo będą je mieli w przypadku chmury. Będą więc realizowane strategie hybrid-multicloud, bez konieczności wiązania się z jednym dostawcą. Będzie to sprzyjać elastyczności firm w doborze najlepszych usług oraz większej efektywności kosztowej.

Rola technologii w budowaniu zaangażowania pracowników i optymalizacji efektywności pracy

Citrix: Wspieramy procesy integracji środowisk on-premise i cloud computing
 
Rosnąca złożoność środowisk IT może prowadzić do obniżenia wydajności funkcjonowania organizacji. Czy wiesz jak kształtuje się efektywność pracowników oraz kluczowych procesów w Twojej firmie?
 
Wypełnij ankietę i pobierz spersonalizowany raport. Dowiesz się jakie są główne wyzwania w ramach Twojej organizacji oraz jakie działania optymalizacyjne warto podjąć, a także – porównasz swoją efektywność z konkurencją.   

Jak wygląda korzystanie z chmury w poszczególnych segmentach gospodarki?

W administracji publicznej trudno zaobserwować powszechny ruch w kierunku migracji do chmury, choć w Polsce tego typu inicjatywę rozpoczęło Ministerstwo Cyfryzacji. Z kolei w sektorze finansowym, każda tego typu inwestycja wymaga zgód Komisji Nadzoru Finansowego, co osłabia motywację do wykorzystania cloud computing. Jeżeli chodzi o sektor przemysłowy, to organizacje rozwijają raczej chmury prywatne, aby mieć nad nimi większą kontrolę. Oczywiście, niektórych inicjatyw, np. związanych z Przemysłem 4.0, nie da się zrealizować bez wsparcia chmury publicznej i dostępnej tam mocy obliczeniowej. Dotyczy to również projektów, w których stosuje się algorytmy sztucznej inteligencji. Firmy wykorzystują więc chmurę, ale nadal w dość ograniczonym zakresie. Natomiast mniejsze instytucje – zwłaszcza start-upy – w większości bazują w znaczącym stopniu, jeśli nie w 100%, na cloud computing. Chmura daje im ogromną elastyczność. Pozwala ominąć pułapki związane z niedoinwestowaniem lub przeinwestowaniem na początkowym etapie tworzenia biznesu, oferuje na starcie znaczącą przewagę konkurencyjną.

W jaki sposób chmura obliczeniowa wpływa na wykorzystanie nowych koncepcji tworzenia aplikacji? Czy Citrix dysponuje narzędziami, które proces ten ułatwiają?

Tworzenie i dostarczanie aplikacji mocno się zmieniło. Obecnie chodzi przede wszystkim o czas i elastyczność. Wygrywa bowiem ten, kto jest w stanie usługę dostarczyć szybciej, ale i szybciej potrafi ją zmienić. Stąd inny model przygotowywania aplikacji. Widzimy narastającą tendencję pisania aplikacji w modelu Cloud Native. To oznacza, że są one nie tylko dostosowane do tego, aby sprawnie działać w chmurze, ale napisane tak, by każdy użytkownik mógł korzystać z nich w efektywny i intuicyjny sposób. Citrix ma sprawdzone narzędzia, które w tym pomagają. Dzięki nim wszystkie ewentualne opóźnienia można skrócić do minimum. Pozwalają także zapewnić sprawną komunikację pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska IT.

Jakie rozwiązania wspierające wykorzystanie chmury obliczeniowej oferuje Citrix?

Współpracujemy ze wszystkimi operatorami usług cloud computing, zarówno globalnymi, jak i lokalnymi. Nasze produkty mogą być dostępne w modelu on-premise i z chmury. Widzimy jednak, że wielu klientów stawia na rozwiązania mieszane, hybrydowe. Tutaj najlepiej sprawdzają się nasze rozwiązania, takie jak Citrix Workspace, zapewniające efektywne i elastyczne środowisko pracy. Dbamy bowiem o to, aby skutecznie zebrać poszczególne elementy rozproszonego środowiska pracy w całość i zapewnić ich komfortowe oraz bezpieczne działanie, w celu podniesienia jego ogólnej wydajności.

Ponadto na rynku pracy jest coraz więcej młodych ludzi, którzy mają oczekiwania i doświadczenia wywodzące się z mediów konsumpcyjnych, zwłaszcza social media. Citrix agreguje w swoich rozwiązaniach najlepsze elementy i praktyki działania pochodzące z tego typu narzędzi i przenosi je do środowiska biznesowego. Dzięki temu użytkownicy mogą pracować na bardziej intuicyjnych rozwiązaniach, co zwiększa satysfakcję z pracy oraz ich produktywność. Z naszych badań wynika, że korzystamy w pracy średnio z ok. 40 aplikacji. To naprawdę sporo. Do każdej z nich trzeba się zalogować, autoryzować, wyszukać odpowiednią informację… Zajmuje to nawet 50% naszego czasu. My wyjmujemy z aplikacji – niezależnie od środowiska, w jakim ona działa, także cloud computing – tylko element potrzebny do działania czy podjęcia decyzji i dostarczamy go użytkownikowi na zasadzie powiadomienia. Rozwiązania tego typu wymagają również zapewnienia ciągłej komunikacji, szczególnie np. w środowiskach chmury hybrydowej. Możemy to zagwarantować m.in. w ramach Citrix Cloud.

Jakie problemy – związane z budowaniem i wykorzystywaniem środowiska IT – występują we wspomnianej chmurze hybrydowej?

Kluczowe jest zapewnienie właściwej komunikacji i odpowiedniego sposobu zarządzania takim środowiskiem. Trzeba to robić w sposób spójny i efektywny, łącząc różne platformy, z których każda ma m.in. inny sposób funkcjonowania i zasady dostępu. Pomagamy – już na poziomie opracowywania strategii – w przygotowaniu do wdrożenia takiego rozwiązania oraz w rozpoznaniu potrzeb organizacji. Dzięki temu nasi klienci unikają np. przeszacowania lub niedoszacowania zamawianych w chmurze zasobów IT.

Czy przyszłością rozwiązań chmurowych będą środowiska oparte na multicloud?

Tak, przede wszystkim dlatego, że firmy nie chcą wiązać się z jednym dostawcą usług chmurowych. W dłuższej perspektywie może je to ograniczać. Unikają też vendor lock-in. Widzimy również, że te kraje, które wyprzedzają nas w procesach cyfryzacji, korzystają właśnie ze środowisk multicloud. Dają im one większą swobodę wyboru rozwiązań i usług najbardziej odpowiadających ich aktualnym potrzebom.

Czy są jakieś aspekty, które mogą ograniczać możliwość stosowania multicloud?

Na pewno jest to dostępność specjalistów dedykowanych do każdej z wykorzystywanych platform cloud computing. Należałoby albo utrzymywać własne tego typu zespoły, albo kupować takie usługi na zewnątrz, a to generuje spore koszty. Wykorzystanie usług chmurowych największych graczy ogranicza także to, że nie są oni w pełni obecni operacyjnie w Polsce. Na razie żaden z nich nie ma w naszym kraju własnego data center. Ostatnia kwestia to fakt, że spotykamy się ze zbyt dużą liczbą dostawców oraz oferowanych przez nich możliwości i usług. Ograniczeniem może być zatem również nadmiar i skomplikowanie dostępnych usług oraz pewien natłok poznawczy, występujący przy realizacji w praktyce koncepcji multicloud.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *