Branża ITRynek

COI chce działać w oparciu o własne zespoły i unieważnia przetarg na „body leasing”

Mowa o wszczętym w październiku 2023 roku postępowaniu na „świadczenie usługi dotyczącej wytwarzania, wdrażania lub utrzymania systemów informatycznych przez wyspecjalizowany zespół informatyczny”, czyli tzw. body leasingu. Wartość tej usługi ówczesna dyrekcja Centralnego Ośrodka Informatyki wyceniła na ponad 585 mln zł brutto.

COI chce działać w oparciu o własne zespoły i unieważnia przetarg na „body leasing”

Centralny Ośrodek Informatyki otworzył oferty w tym przetargu w grudniu 2023 roku. Jak się okazało, o kontrakt starało się 26 wykonawców (reprezentowanych przez 39 podmiotów). Z wybranymi z tego grona przedstawiciele COI mieli podpisać umowę ramową na okres 3 lat.

Przetarg jednak unieważniono, uzasadniając, że wskutek “niezależnych okoliczności” COI musi “przesunąć część planowanych wydatków na realizację niniejszego zamówienia, na inne pozycje rocznego planu finansowego”. Przedstawiciele COI powołali się przy tym na art. 257 pkt. 1 ustawy o PZP, który mówi, że zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli środki na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

O to skąd wzięła się konieczność przesunięcia wydatków na inne cele, zapytaliśmy przedstawicieli nowych władz COI.

„Nowa dyrekcja COI rozpoczęła działalność od stycznia br. Po wstępnej analizie stanu finansów COI (postępowanie na przeprowadzenie audytu COI, w tym finansów, jest w trakcie) zmuszeni zostaliśmy do rewizji niektórych planów dotyczących rozwoju utrzymywanych systemów i poszukiwania oszczędności. W tym kontekście decyzja o skoncentrowaniu się na realizowaniu projektów bardziej w oparciu o własne zasoby wydawała się nam naturalna. Dlatego też dokonaliśmy stosownych przesunięć posiadanych środków tak, aby przede wszystkim zagwarantowane zostało finansowanie usług utrzymania posiadanych i kluczowych dla państwa systemów oraz niezbędny ich rozwój, w oparciu o własne zasoby” – wytłumaczył Radosław Maćkiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki.

Przypomnijmy, że wcześniejsze postępowanie przetargowe dotyczące “body leasingu” dla COI, które otwarto w czerwcu 2023 roku – opiewające na jeszcze wyższą kwotę 650 mln zł – również unieważniono (we wrześniu tego samego roku). Wtedy przyczyną był fakt, że jeden z członków komisji przetargowej w okresie trzech lat przed uruchomieniem przetargu pracował dla jednego z oferentów, co oznaczało konflikt interesów.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *