Branża ITPracaSztuczna inteligencja

Powstało konsorcjum, które zbada wpływ AI na pracowników branży ICT

Organizację AI-Enabled Information and Communication Technology Workforce Consortium, powołały czołowe firmy branży technologicznej – Accenture, Cisco, Eightfold, Google, IBM, Indeed, Intel, Microsoft oraz SAP. Konsorcjum skupić się ma na zapewnianiu możliwości podnoszenia umiejętności i przekwalifikowania w tych zawodach, które mogą być szczególnie narażone na konsekwencje rozwoju sztucznej inteligencji.

Powstało konsorcjum, które zbada wpływ AI na pracowników branży ICT
Założyciele konsorcjum Źródło: Cisco

Celem konsorcjum jest ocena, w jaki sposób sztuczna inteligencja zmienia miejsca pracy oraz umiejętności niezbędne pracownikom, aby odnosili sukcesy. Zwieńczeniem pierwszej fazy prac będzie raport zawierający przydatne informacje dla liderów biznesu i pracowników. Ustalenia zawarte w raporcie będą miały na celu przedstawienie praktycznych spostrzeżeń i zaleceń pracodawcom, którzy szukają sposobów na przekwalifikowanie i podniesienie kwalifikacji swoich pracowników w ramach przygotowań do wdrażania środowisk obsługujących sztuczną inteligencję.

“Misją naszego konsorcjum jest dostarczenie organizacjom wiedzy na temat wpływu sztucznej inteligencji na siłę roboczą i wyposażenie pracowników w odpowiednie umiejętności. Z niecierpliwością czekamy na zaangażowanie innych interesariuszy – w tym rządów, organizacji pozarządowych i społeczności akademickiej – w ten ważny pierwszy krok w kierunku zapewnienia, że rewolucja AI nie pozostawi nikogo w tyle” – powiedziała Francine Katsoudas, wiceprezes i dyrektor ds. ludzi, polityki i celów w Cisco.

Zaplanowane działania AI-Enabled ICT Workforce Consortium są odpowiedzią na krytyczne dla biznesu – i stale rosnące – zapotrzebowanie na pracowników wykwalifikowanych w różnych aspektach technologii AI, dysponujących m.in. umiejętnością wdrażania aplikacji AI w procesach biznesowych. Konsorcjum wykorzysta doświadczenie członków i doradców do rekomendowania oraz rozszerzania programów podnoszenia kompetencji, które są inkluzywne i korzystne dla wielu interesariuszy – studentów, osób zmieniających ścieżkę kariery, obecnych pracowników IT, pracodawców i edukatorów.

W pierwszej fazie prac oceniony zostanie wpływ sztucznej inteligencji na 56 specjalności w branży ICT. Role te obejmują 80% spośród 45 wiodących zawodów w sektorze ICT, na które w okresie od lutego 2023 roku do lutego 2024 roku opublikowano najwięcej ofert pracy w Stanach Zjednoczonych i pięciu największych krajach europejskich pod względem liczby pracowników ICT według Indeed Hiring Lab (Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Holandia). Łączna liczba pracowników sektora ICT w tych krajach sięga 10 mln osób.

Firmy należące do konsorcjum zobowiązują się do opracowania ścieżek dla pracowników szczególnie w tych obszarach, które będą w coraz większym stopniu integrować technologię sztucznej AI. W tym celu organizacja ustanowiła długofalowe cele w zakresie rozwoju umiejętności i programów szkoleniowych, aby pozytywnie wpłynąć na ponad 95 milionów osób na całym świecie w ciągu najbliższych 10 lat. Do wspomnianych celów należą:

  • Cisco – przeszkolenie 25 mln osób w zakresie cyberbezpieczeństwa i umiejętności cyfrowych do 2032 roku.
  • IBM – przeszkolenie 30 mln osób w zakresie umiejętności cyfrowych, w tym 2 mln w zakresie sztucznej inteligencji, do 2030 roku.
  • Intel – zapewnienie ponad 30 mln osób umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji na potrzeby obecnych i przyszłych miejsc pracy do 2030 roku.
  • Microsoft – przeszkolenie i certyfikacja 10 mln osób z niedostatecznie rozwiniętych społeczności w zakresie poszukiwanych umiejętności cyfrowych, aby zapewnić im miejsca pracy i możliwości utrzymania w gospodarce cyfrowej, do 2025 roku.
  • SAP – podniesienie umiejętności i dostosowywanie do obecnej sytuacji branżowej 2 mln osób na całym świecie do 2025 roku.
  • Google – przeznaczenie 25 mln euro na wsparcie szkoleń i umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji dla mieszkańców całej Europy.
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *