Rynek

Dążymy do zapewnienia otwartości proponowanych rozwiązań i współpracy z różnymi dostawcami chmury

Z Pawłem Raczyńskim, Dyrektorem Działu Usług Technologicznych w IBM w Polsce i Krajach Bałtyckich rozmawiamy o wydzieleniu w drugiej połowie 2021 roku – ze struktur IBM – nowej firmy usługowej – Kyndryl; zakresie jej działania i pozycji na rynku; strategii IBM związanej z usługami cloud computing, także w kontekście niedawnego przejęcia Nordcloud; ofercie IBM Cloud; a także 30-leciu IBM w Polsce.

Dążymy do zapewnienia otwartości proponowanych rozwiązań i współpracy z różnymi dostawcami chmury
Fot. Dorota Raczyńska

IBM inwestuje ostatnio sporo w rozwój oferty produktów i usług związanych z cloud computing. Jak wygląda strategia firmy w tym zakresie?

W 2020 roku powołaliśmy do życia dwie inicjatywy. Pierwszą była dedykowana chmura publiczna dla sektora finansowego – IBM Cloud for Financial Services, która powstała latem. Z platformy tej korzysta już kilka banków, m.in. Bank of America czy BNP Paribas, a także estoński Luminor Bank. Z kolei jesienią wprowadziliśmy na rynek chmurę publiczną dla rynków telekomunikacyjnych – IBM Cloud for Telecommunications. Podstawą obu platform jest ich otwartość i hybrydowość. Wierzymy, że klienci powinni mieć możliwość korzystania z wielu platform chmury obliczeniowej, uważamy bowiem, że idea wielochmurowości – i oferowana przez nią różnorodność – zwiększa innowacyjność organizacji.

W ramach obu inicjatyw pomagamy klientom budować nowe rozwiązania, jak również przenosić do chmury systemy starszego typu, tzw. legacy oraz korzystać z dobrodziejstw nowoczesnych funkcji, bazujących na mikrousługach, kontenerach i open source. Mamy w swoim DNA zakodowaną naturalną chęć budowania długotrwałych relacji, co przejawia się tym, że stawiamy klienta i jego potrzeby w centrum naszych działań. To buduje wzajemne zaufanie, zaangażowanie oraz otwartość. A są kluczowe składniki udanych projektów.

Z perspektywy działu usług technologicznych widzimy swoją rolę szerzej niż tylko wdrażanie technologii. Mamy świadomość tego jak ważne jest łączenie różnych grup wokół wspólnych celów. Dlatego angażujemy się w działania, które zmieniają nasze życie.

Przykładowo – wspólnie z Cisco – zrealizowaliśmy projekt Webex for Teachers, w ramach którego nasi wolontariusze przeszkolili w całym kraju kilka tysięcy nauczycieli z metod wykorzystania narzędzi prac grupowej w nauce zdalnej. Z kolei we współpracy z wiodącymi organizacjami pozarządowymi – takimi, jak: Centrum Cyfrowe, Centralny Dom Technologii, Szkoła z Klasą, Cyfrowy Dialog oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej – uruchomiliśmy Edzię, czyli inteligentą edu-bot, która korzysta z technologii IBM Watson. Ułatwia ona uzyskanie odpowiedzi na wiele pytań związanych z zasadami uczenia się na odległość, prawa autorskiego i ochrony wizerunku. Projekty, które realizowaliśmy dla klientów w Polsce zostały dostrzeżone przez twórców Digital Economy and Society Index – DESI.

Niedawno ogłoszono dostępność usług IBM Cloud także na rynku polskim…

Lokalnie, w Polsce, stworzyliśmy rozszerzoną chmurę infrastrukturalną, której zadaniem jest zwiększenie elastyczności procesu modernizacji środowiska IT. Naszymi klientami są największe organizacje światowe i polskie, które budowały swoją architekturę informatyczną latami. Architektura ta jest pełna aplikacji, wymagających intensywnych modernizacji i trudno jest tym organizacjom w prosty sposób przejść z rozwiązań utrzymywanych we własnych centrach przetwarzania danych do elastycznych i nowoczesnych rozwiązań chmurowych. Z czego wynika ta trudność? Spowodowana jest ona koniecznością uruchomienia pracochłonnego i drogiego procesu przepisania kodu aplikacji, tak by działała ona w chmurze. Tu z pomocą przychodzimy my z naszą rozszerzoną chmurę infrastrukturalną. Dzięki usłudze realizowanej w formule IaaS, czyli infrastruktura jako usługa, jesteśmy w stanie pomóc klientom przenieść aplikacje działające na lokalnych systemach IBM AIX, IBM I czy Linux do rozszerzonej chmury infrastrukturalną i udostępnić im korzyści, wynikające z użytkowania bezpiecznych i nowoczesnych rozwiązań chmurowych.

Chmura ta ma już swoich klientów. Korzystają z niej m.in. Golden Sand Bank oraz Carrefour Polska. Klienci ci obsługiwani są przez naszych najlepszych specjalistów, którzy świadczą usługi najwyższej jakości. Usługi, o których mówimy, dostarczane są z dwóch centrów danych zlokalizowanych w pobliżu Warszawy i zapewniają klientom spójny zestaw usług chmury hybrydowej IBM, ze szczególnym uwzględnieniem tych firm, które poszukują dodatkowej mocy obliczeniowej, przy jednoczesnym utrzymaniu krytycznych systemów i wrażliwych danych w naszym kraju.

IBM ogłosił też powołanie do życia nowej spółki – Kyndryl, która powstanie m.in. w oparciu o część – kierowanego przez Pana – działu Global Technology Services. Czym się będzie ona zajmować? Czym jej oferta będzie różnić się od oferty IBM?

Na wstępie muszę zaznaczyć, że Dział Usług Technologicznych IBM składa się z dwóch części. Pierwsza odpowiada za dostarczanie usług wsparcia technicznego w zakresie sprzętu i oprogramowania. Druga zaś specjalizuje się w usługach zarządzania infrastrukturą. I to właśnie ona stanie się nową organizacją.

W ofercie Kyndryl, bo tak nazywać się będzie nowa firma, znajdą się m.in. usługi zarządzania infrastrukturą od „poziomu podłogi” w centrum przetwarzania danych, poprzez sieci, serwery, bazy danych, middleware, kontenery, aż do poziomu aplikacjami. To wszystko zostanie dodatkowo rozszerzone o usługi modernizacji rozwiązań IT, zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem informatycznym, zgodnością – zarówno z politykami bezpieczeństwa, jak i branżowymi standardami oraz usługami związanymi z zapewnieniem ciągłości działania.

Kyndryl to marka firmy, która powstanie na bazie działu usług zarządzania infrastrukturą IBM

Co się kryje za nazwą Kyndryl?

Spotkałem się z różnymi interpretacjami słowa kyndryl. Niektóre mnie rozbawiły. Moja córka Hania stwierdziła, że Kyndryl kojarzy jej się z reniferem (ang. reindeer), bo po angielsku brzmi podobnie. Swoją drogą ciekawe skojarzenie, bowiem są to zwierzęta doskonale radzące sobie w trudnych warunkach.

Kyndryl, czyli nazwa nowej organizacji usługowej powstała z kreatywnego połączenia dwóch słów, przekazujących kluczowe wartości nowej firmy. Pierwszy człon nazwy, „kyn”, pochodzi od angielskiego słowa „kinship”, oznaczającego pokrewieństwo i odnosi się do przekonania, że budowanie i pielęgnowanie długotrwałych relacji między ludźmi – pracownikami, klientami i partnerami – jest istotnym elementem kultury nowej organizacji, w której klient jest w centrum zainteresowania. Kultury, opierającej się na wzajemnym zaufaniu, zaangażowaniu oraz otwartości.

Natomiast druga część nazwy, „dryl”, wywodzi się z angielskiego słowa „tendril”, przywodzącego na myśl ideę rozwoju, postępu oraz wspólnego pokonywania trudności w sytuacji dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Kiedy Kyndryl rozpocznie oficjalnie działalność?

Jeszcze w 2021 roku. Obecnie następuje proces wydzielenia tej spółki ze struktur IBM. Kyndryl pozostanie w grupie IBM na podobnych zasadach, na jakich działa obecnie RedHat, czyli jako niezależna spółka. Będziemy osobną firmą z własną strategią koncentrującą się na usługach multicloud, zarządzania infrastrukturą, transformacją cyfrową organizacji, ale też będzie specjalizować się w zaawansowanych usługach wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji. Mamy już na swoim koncie pierwsze produkcyjne wdrożenia w naszym kraju..  Wspólnie z Muzeum Narodowym we Wrocławiu stworzyliśmy pionierską aplikację mobilną – opartą o funkcjonalność IBM Watson Assistant – umożliwiającą zwiedzającym interakcję z obrazem „Raj” Michaela Willmanna. Równie nowatorskie algorytmy AI – oraz chmurę IBM Cloud – wykorzystuje Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach w projekcie NOSPR AI. Umożliwia rozmowę na żywo o muzyce klasycznej ze sztuczną inteligencją i przybliża doświadczenie obcowania z orkiestrą symfoniczną w wirtualnej przestrzeni . Oba projekty są unikatowe w skali naszego kraju.

Jaka będzie strategia działania Kyndryl?

Celem jest otwartość i współpraca z różnymi dostawcami chmury, nie tylko IBM. Globalnie współpracujemy już z Microsoft, Amazon Web Services i Google Cloud. Strategia rozwoju Kyndryl oparać się będzie o współpracę z wieloma partnerami, budowanie otwartych ekosystemów oraz agnostycyzm technologiczny, czyli wsparcie różnorodnych technologii.

Jakie są powody wydzielenia Kyndryl ze struktur IBM?

Chcemy jeszcze bardziej skupić się na potrzebach naszych klientów, szybciej i zwinniej na nie reagować. COVID-19 stał się zarówno katalizatorem negatywnych, jak i pozytywnych działań. Odblokował m.in. wiele – planowanych pierwotnie na wiele lat – projektów transformacyjnych. Klienci oczekują wdrażania projektów tu i teraz, elastycznie i z położeniem najwyższego nacisku na bezpieczeństwo.

Jaka będzie pozycja rynkowa nowej firmy? Z kim będzie konkurować?

Globalnie Kyndryl będzie firmą o obrotach przekraczających 19 mld USD i zatrudniającą ponad 90 000 osób w 115 krajach, którzy pracują dla ponad 4500 klientów. Co ważne, portfel naszych zamówień wynosi już 60 mld USD, z czego 45% stanowią usługi chmurowe. Będziemy trzecim, pod względem wielkości oddziałem nowej firmy na świecie, biorąc pod uwagę obszar naszego działania, czyli Polskę i kraje bałtyckie. Firmą Kyndryl kieruje Martin Schroeter.

W 2020 roku IBM kupił także firmę Nordcloud. Zakup tej firmy ma pozwolić na zwiększenie sprzedaży usług IBM związanych z budowaniem hybrydowych środowisk chmury obliczeniowej…

Nordcloud został zakupiony przez IBM i pozostanie w strukturach firmy. Będzie funkcjonował niezależnie od Kyndryl. Dzięki temu jednak staniemy się klastrem niezależnych firm z uzupełniającą się ofertą.

Powstanie firmy Kyndryl zbiega się z 30-leciem IBM w Polsce…

Zgadza się. Polski oddział IBM powstał w 1991 roku i nasza historia tutaj przypada na niezwykle dynamiczny okres rozwoju polskiej gospodarki i społeczeństwa. Mieliśmy szansę pracować przy wielu projektach wspierającymi rozwój Polski, takimi jak informatyzacja systemu ubezpieczeń społecznych, polskich i międzynarodowych banków, firm telekomunikacyjnych i kluczowych instytucji publicznych. Te 30 lat to również dynamiczny rozwój naszej organizacji usługowej. Już w 2000 roku powstało jedno z pierwszych w Polsce centrów przetwarzania danych, wykorzystywanych na potrzeby świadczenia usług outsourcingowych. W 2009 roku IBM otworzyliśmy Centrum Usług IT we Wrocławiu, które obecnie ma już swoją filię w Katowicach. Od 2003 roku w Krakowie działa nasze Centrum Usług Finansowych, a od 2005 roku również Laboratorium Oprogramowania. Patrząc w przyszłość – do tej rodziny dołączy nową firma o nazwie Kyndryl.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *