Branża ITCyberbezpieczeństwo

Dell Technologies opublikował wyniki ankiety Global Data Protection Index 2020 Snapshot

81% decydentów IT uważa, że ich rozwiązania do ochrony danych nie będą w stanie zaspokoić wszystkich przyszłych potrzeb biznesowych, zwłaszcza gdy organizacje zarządzają obecnie prawie 40% większą ilością danych niż rok wcześniej – wynika z ankiety Global Data Protection Index 2020 Snapshot opublikowanej przez Dell Technologies. Liczba cyberataków i innych zakłóceń wzrasta, co skutkuje utratą danych kosztującą organizacje ponad 1 milion dolarów.

Dell Technologies opublikował wyniki ankiety Global Data Protection Index 2020 Snapshot

Badanie podaje, że organizacje zarządzają obecnie 13,53 petabajtów (PB) danych, co stanowi wzrost o 40% w porównaniu ze średnią wartością 9,70 PB w 2018 r. i przyrost aż o 831% w porównaniu ze średnią wartością 1,45 PB w 2016 r. Największym zagrożeniem dla tych danych wydaje się rosnąca liczba zakłóceń — od cyberataków do przestojów i utraty danych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy większość organizacji (82% w 2019 r. w porównaniu z 76% w 2018 r.) miało do czynienia z jakimś zakłóceniem w swojej działalności, a 68% obawia się, że będzie mieć z nim styczność w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Firmy korzystające z usług wielu dostawców bardziej narażone na ataki

Jak wskazują eksperci Dell Technologies, niepokojący jest fakt, iż organizacje korzystające z usług więcej niż jednego dostawcy rozwiązań do ochrony danych, są prawie dwa razy bardziej narażone na incydenty, które uniemożliwią im dostęp do danych. Dotyczy to 39% firm korzystających z rozwiązań większej liczby dostawców i 20% przedsiębiorstw korzystających z usług tylko jednego dostawcy. Mimo to korzystanie z produktów wielu dostawców jest coraz bardziej popularne — 80% organizacji zdecydowało się na wdrożenie rozwiązań do ochrony danych pochodzących od więcej niż jednego producenta, co stanowi wzrost o 20% od 2016 r.

Co więcej, jak czytamy w raporcie, koszty zakłóceń rosną w zatrważającym tempie. W 2019 r. średni koszt przestoju wzrósł o 54% w porównaniu z poprzednim rokiem. W efekcie szacowany łączny koszt przestojów wyniósł średnio 810 018 dolarów rocznie, w porównaniu z 526 845 dolarów w 2018 r. Wzrósł również średni koszt utraty danych — z 995 613 dolarów w 2018 r. do 1 013 075 dolarów w 2019 r. Z badania wynika, że koszty te są znacznie większe dla organizacji korzystających z rozwiązań do ochrony danych pochodzących od różnych producentów — mają oni do czynienia z prawie dwa razy wyższymi kosztami przestojów i prawie pięć razy wyższymi kosztami utraty danych niż organizacje używające rozwiązań tylko jednego producenta.

Problemy z zabezpieczeniem nowych technologii

Wraz z sukcesywnym pojawianiem się nowych technologii, organizacje uczą się je wdrażać i wykorzystywać do poprawy swoich wyników biznesowych. Badanie pokazało, że prawie wszystkie firmy dokonują pewnych inwestycji w nowe technologie, z których najpopularniejsze to: aplikacje cloud native (58%), sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML) (53%), aplikacje typu „oprogramowanie jako usługa” (SaaS) (51%), sieci 5G i infrastruktura brzegu sieci (49%) oraz Internet rzeczy (IoT) i punkty końcowe (36%).

Co ciekawe, mimo potencjalnych korzyści z tych technologii, prawie trzy czwarte (71%) ankietowanych jest zdania, że zwiększają one złożoność ochrony danych, podczas gdy 61% twierdzi, że stanowią wręcz zagrożenie dla ich ochrony. Ponadto ponad połowa organizacji korzystających z nowych technologii ma problemy ze znalezieniem odpowiednich rozwiązań do ochrony tych technologii, a w szczególności dla: sieci 5G i infrastruktury brzegu sieci (67%), platform AI i ML (64%), aplikacji cloud native (60%), IoT i punktów końcowych (59%) oraz rozwiązań do zrobotyzowanej automatyzacji procesów (56%).

Z badania wynika, że obawy dotyczące odpowiedniej ochrony danych rosną jeszcze bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę przyszłe wyzwania biznesowe. 81% respondentów uważa, że dotychczasowe rozwiązania do ochrony danych używane przez ich organizacje nie będą w stanie sprostać wszystkim przyszłym wyzwaniom biznesowym. Ma na to wpływ kilka niepokojących trendów, w tym brak pewności w następujących obszarach:

·  skutecznego i niezawodnego odtwarzania danych w wypadku cyberataku (69%),

·  pełnego odtwarzania danych w wypadku ich utraty (64%),

·  zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami w zakresie ochrony danych (62%),

·  spełniania poziomów usług w zakresie tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania po awarii (62%).

Istotne zapewnianie ochrony aplikacji cloud native przez dostawców

Wdrażając nowe aplikacje biznesowe, przedsiębiorstwa korzystają z różnych podejść chmurowych i chcą chronić nowe obciążenia takie jak, kontenery, aplikacje cloud native oraz SaaS. Wyniki ankiety pokazują, że organizacje wolą wdrażać nowe aplikacje w modelu chmury publicznej/SaaS (43%), hybrydowej (42%) i prywatnej (39). Jako najważniejsze powody tego stanu rzeczy respondenci — ci wybierający chmurę publiczną — podawali wyższą wydajność (61%), większe bezpieczeństwo (59%) i bardziej niezawodną ochronę danych (56%).

Obecnie wdrożenia w chmurze stały się tak powszechne, że przykłada się dużą wagę do tego, aby producenci rozwiązań do ochrony danych dostarczali również skuteczne rozwiązania chroniące te technologie. W tym kontekście 85% respondentów uważa, że jest rzeczą konieczną lub niezwykle ważną, aby dostawcy rozwiązań do ochrony danych zapewniali ochronę aplikacji cloud native. Ponadto, ponieważ coraz więcej danych znajduje się w środowiskach brzegowych lub przez nie przechodzi, wielu respondentów woli kopie zapasowe w chmurze — do zarządzania danymi wygenerowanymi w lokalizacjach brzegowych i ich ochrony 62% ankietowanych wybiera chmurę prywatną, a 49% chmurę publiczną.

Metodologia badania

W ramach ankiety Snapshot, stanowiącej kontynuację badania Global Data Protection Index, 1000 decydentów IT, reprezentujących 14 branż z 15 krajów i zatrudniających powyżej 250 pracowników, zapytano o wpływ rozwiązań chmurowych i zaawansowanych technologii na gotowość do ochrony danych. Badanie, na zlecenie Dell Technologies, przeprowadziła firma Vanson Bourne od listopada do grudnia 2019 r. Kraje które wzięły udział w ankiecie to: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Chiny (po 100 respondentów w każdym kraju) oraz Meksyk, Brazylia, RPA, ZEA, Włochy, Australia, Japonia, Korea Południowa, Indie i Singapur (po 50 respondentów w każdym kraju).

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *