Branża ITInformacje prasoweRynek

Dimension Data Polska z certyfikatem Top Employer Polska 2016

Top Employers Institute przyznaje ten certyfikat za wyjątkowe podejście firm do  pracowników. Międzynarodowe badanie prowadzone rok rocznie przez Top Employers Institute wskazuje czołowych, globalnych pracodawców, którzy tworzą warunki pracy spełniające najwyższe standardy, dbają o pracowników i ich rozwój na wszystkich szczeblach organizacji oraz dążą do ciągłego doskonalenia praktyk związanych z zatrudnieniem.

Dimension Data Polska z certyfikatem Top Employer Polska 2016

Sednem projektu Top Employers jest poddanie się przez firmę procesowi szczegółowego badania obszaru HR, którego wyniki są weryfikowane przez niezależnych audytorów. Top Employers Institute, niezależna organizacja badająca politykę zatrudnienia globalnych pracodawców w odniesieniu do standardów międzynarodowych, ocenił politykę zatrudnienia firmy w oparciu o poniższe kryteria:

  • • Strategia rozwoju talentów
  • • Planowanie zasobów ludzkich
  • • Wdrażanie nowych pracowników (on-boarding)
  • • Szkolenia i rozwój
  • • Zarządzanie wynikami
  • • Rozwijanie umiejętności przywódczych
  • • Rozwój kariery i planowanie sukcesji
  • • Wynagrodzenia i świadczenia
  • • Kultura organizacji

Z naszego kompleksowego badania wynika, że Dimension Data Polska tworzy wyjątkowe środowisko pracy i zapewnia szeroką gamę inicjatyw obejmujących nie tylko świadczenia dodatkowe i warunki pracy, ale także dobrze przemyślany system zarządzania wynikami, spójny z kulturą organizacyjną firmy” – mówi Magdalena Kusik, Country Manager Poland w Top Employers Institute.

Pierwszym krokiem w procesie certyfikacji jest wypełnienie przez firmę Kwestionariusza najlepszych praktyk HR: wszechstronna analiza obszaru HRM. Badanie dokładnie ocenia zarządzanie zasobami ludzkimi i warunki pracy w organizacji. Po zatwierdzeniu odpowiedzi i audycie zewnętrznym wyniki punktowe są porównywane z międzynarodowym standardem. Certyfikację otrzymają wyłącznie ci pracodawcy, którzy osiągną wymagany poziom.

Wszystkie firmy uczestniczące w badaniu, łącznie z tymi, które nie uzyskały certyfikacji, otrzymują obszerny raport benchmarkingowy poświęcony ich wynikom oraz pozycji w badanej grupie w danym roku.

Największą siłą i atutem naszej firmy oferującej usługi i działającej w wysoce konkurencyjnej branży IT są pracownicy. Otrzymanie certyfikatu Top Employers świadczy o tym, że wyznajemy wartości i posiadamy odpowiednie polityki, które umożliwiają realizację tego celu” – podkreśla Marek Kobielski, prezes zarządu Dimension Data Polska. „Wierzymy, że zaangażowanie naszych pracowników jest pochodną tego, jakie im stwarzamy warunki pracy i jak wspieramy ich rozwój – zarówno osobisty, jak i zawodowy. Realizujemy to, nie tylko poprzez szkolenia, ale również jasną i precyzyjną komunikację naszych celów biznesowych oraz zarządzanie wynikami”  – dodał.

Więcej informacji na temat Top Employers Institute oraz certyfikacji Top Employers.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *