CIOProgramowaniePolecane tematy

Dla większości firm DevOps to wciąż czarna magia

Aż 81% menadżerów IT na świecie uważa, że wytwarzanie oprogramowania metodyką DevOps w sposób znaczący ogranicza czas potrzebny na stworzenie systemu IT lub aplikacji, a wdrożenie DevOps we własnej organizacji jest jednym z najważniejszych wyzwań dla ich firmy. To wnioski z badań GitLab. Jednocześnie, jak pokazuje badanie 2nd Watch, tylko 22% firm połączyło zespoły zajmujące się produkcją i utrzymywaniem działającego oprogramowania, a to przecież podstawa DevOps.

Dla większości firm DevOps to wciąż czarna magia

Metodyka wytwarzania oprogramowania DevOps zakłada ścisłą współpracę pomiędzy deweloperami i operatorami już działającego systemu IT. DevOps idealnie sprawdza się w przypadku organizacji, które często wdrażają zmiany w swoich cyfrowych produktach, a chciałyby to robić w jak najkrótszym czasie i z zachowaniem wysokiej jakości. Tymczasem – jak pokazują badania – większość firm, mimo świadomości płynących z tego korzyści, ciągle ma duże problemy z praktycznym zastosowaniem tej metodyki.

Różnica między programistami wewnętrznymi i pracującymi zdalnie

Z badania GitLab wyłania się umiarkowanie optymistyczny obraz adaptacji DevOps przez organizacje na świecie. Wyniki pokazują, że 42% programistów zatrudnionych w firmach rozumie w jaki sposób wprowadzane przez nich zmiany wpływają na działanie aplikacji, a 39% ma dostęp do środowiska testowego, które umożliwia im przetestowanie wprowadzanych zmian na systemie tożsamym z produkcyjnym. 56% przebadanych programistów ma także pełny wgląd w działania podejmowane przez inne zespoły pracujące nad stworzeniem i eksploatacją systemu IT.

Dostęp do odpowiednich narzędzi oraz kultura organizacji nastawiona na współpracę i komunikację pomiędzy różnymi zespołami pracującymi nad tym samym systemem IT – ale w różnych jego cyklach życia – to fundamenty metodyki DevOps. Jednocześnie jednak nie są to elementy wystarczające. Ważna jest także automatyzacja we wszystkich obszarach produkcji oprogramowania oraz ścisła współpraca zespołów zajmujących się developmentem i eksploatacją systemu IT. A z tym jest już znacznie gorzej.

Przedstawione powyżej dane dotyczą zespołów programistycznych zatrudnionych w biurach oraz określonych przez autorów badania jako „mniej wydajne”. W zespołach pracujących zdalnie i z większą wydajnością odsetek programistów rozumiejących wpływ ich pracy na działanie aplikacji jest znacznie większy (61%), podobnie jak odsetek programistów mających dostęp do dobrego środowiska testowego (60%) oraz z dobrym wglądem w pracę innych zespołów (62%).

Powody opóźnień w produkcji oprogramowania

Dostęp do odpowiednich narzędzi oraz kultura organizacji nastawiona na współpracę i komunikację pomiędzy różnymi zespołami pracującymi nad tym samym systemem IT – ale w różnych jego cyklach życia – to fundamenty metodyki DevOps. Jednocześnie jednak nie są to elementy wystarczające. Ważna jest także automatyzacja we wszystkich obszarach produkcji oprogramowania oraz ścisła współpraca zespołów zajmujących się developmentem i eksploatacją systemu IT. A z tym jest już znacznie gorzej.

Badanie GitLab zostało przeprowadzone na próbie 5296 specjalistów IT z całego świata, w tym z Polski (https://about.gitlab.com/developer-survey/2018/), a badanie 2nd Watch zostało przeprowadzone na próbie 1000 specjalistów IT z firm amerykańskich (http://2ndwatch.com/wp-content/uploads/2018/06/DevOps-Survey-Infographic-2018.pdf).

W badaniu GitLab respondenci przyznali, że najwięcej opóźnień w produkcji oprogramowania w ich organizacjach zdarza się na etapie testów (52%), planowania (47%), wdrożenia produkcyjnego (31%) oraz weryfikacji kodu (30%). To bardzo czytelne wskaźniki, że proces automatyzacji nie jest pełny. Przebadani programiści i menadżerowie IT mają tego świadomość i sami wskazują, że proces wytwarzania oprogramowania w ich firmach to bardziej metodyka agile (69%) niż DevOps (23%).

Niewiele firm połączyło zespoły produkcji i eksploatacji oprogramowania

Jeszcze wyraźniej na trudność w praktycznym wykorzystaniu potencjału DevOps w firmach wskazują wyniki niedawnego badania firmy 2nd Watch, które zostały przeprowadzone wśród przedsiębiorstw w USA. Aż 78% respondentów przyznało w nich, że nie połączyło zespołów zajmujących się produkcją i eksploatacją oprogramowania. Dodatkowo 38% przebadanych organizacji zarządza infrastrukturą IT w sposób manualny bez jakiejkolwiek automatyzacji w tym obszarze. Nieco lepiej jest w obszarze automatyzacji testów (75%) oraz automatyzacji wdrożeń nowego kodu na platformę produkcyjną (70%). Dodatkowo tylko 25% firm amerykańskich ma jedno wspólne środowisko do produkcji, testów i wdrożeń oprogramowania, a 47% w jakimś stopniu współdzieli ten kod, ale w oparciu o odrębne procesy.

Z badania GitLab wyłania się umiarkowanie optymistyczny obraz adaptacji DevOps przez organizacje na świecie. Wyniki pokazują, że jedynie 42% programistów zatrudnionych w firmach rozumie w jaki sposób wprowadzane przez nich zmiany wpływają na działanie aplikacji, a 39% ma dostęp do środowiska testowego, które umożliwia im przetestowanie wprowadzanych zmian na systemie tożsamym z produkcyjnym. Natomiast 56% przebadanych programistów ma pełny wgląd w działania podejmowane przez inne zespoły pracujące nad stworzeniem i eksploatacją systemu IT.

Oba te badania pozwalają stwierdzić, że tylko w ok. 20 proc. firm na świecie można mówić o wdrożonej w pełni metodyce DevOps. W pozostałych są to tylko elementy tej metodyki. Jest tak pomimo dużej świadomości korzyści z wdrożenia DevOps i dążenia firm do produkcji oprogramowania z wykorzystaniem tego podejścia.

Chociaż wyniki badań pokazują wciąż pewne problemy ze zrozumieniem w firmach czym jest DevOps i z praktycznym jego zastosowaniem, to firmy – takie, jak Grape Up – pomagają w tym procesie. Liczba trafiających do nas zapytań o usługi konsultingowe związane z DevOps rośnie znacząco z roku na rok. To także pokazuje, jak duże jest zainteresowanie wśród firm wdrożeniem tej metodologii oraz rosnącą świadomość menadżerów IT, że jest to trudne zadanie, niejednokrotnie wymagające pomocy zewnętrznych ekspertów, ale jednocześnie warte związanego z tym wysiłku. Trend ten jest zdecydowanie na fali wzrostowej.

Artur Witek,
wiceprezes zarządu Grape Up, która uczy, jak być” DevOps, uhonorowanej Gazelą Biznesu.

Artykuł ukazał się na łamach Magazynu ITwiz nr. 3/2019.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *