CIORynekPolecane tematy

Do 2020 roku globalny ruch IP wzrośnie trzykrotnie

W ciągu najbliższych lat wolumen światowego ruchu sieciowego ma rosnąć w średnim tempie nawet 22 proc. rocznie. W Polsce dynamika ma być jeszcze wyższa. W tym samym okresie aż sześciokrotnie wzrośnie ilość danych przesyłanych za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Zmiany te spowodują nowe wymagania względem infrastruktury IT.

Do 2020 roku globalny ruch IP wzrośnie trzykrotnie

Z analiz Cisco wynika że skala ruchu IP w Polsce do 2020 roku będzie rosła w tempie 25 proc. rocznie. W tym samym okresie o 42 proc. wzrośnie skala ruchu danych mobilnych, które w 2020 roku odpowiadać będą za 22 proc. całkowitego ruchu po sieciach IP.

Ogromny wpływ na dynamikę rozwoju komunikacji IP mieć będzie cyfrowa transformacja światowej gospodarki i skala wykorzystania czujników wchodzących w skład Internetu Rzeczy. Według prognoz w 2020 roku światowe sieci IP obsłużą o 10 mld połączeń typu M2M (machine-to-machine) więcej niż w roku ubiegłym. Wzrośnie też liczba użytkowników globalnej infrastruktury internetowej. Do 2020 roku z Internetu korzystać będzie ponad 4,1 mld osób. W 2015 roku liczba ta oscylowała w granicach 3 mld. Z nowego badania Cisco Visual Networking Index wynika, że na jednego mieszkańca globu w roku 2020 przypadać będzie 3,4 urządzeń (w roku 2015 było to 2,2).

Ruch związany z wirtualną rzeczywistością w 2020 roku ma być natomiast aż 60 razy wyższy niż obecnie.

Prognozy Cisco zakładają także znaczący wzrost wykorzystywanych na świecie punktów dostępowych do sieci bezprzewodowych. Na lata 2015 – 2020 prognozowany jest siedmiokrotny wzrost ich ilości. W 2020 roku w skali świata wykorzystywane będzie ponad 430 mln publicznych i domowych punktów dostępowych, wobec 64 mln w 2015 roku. Taka zmiana mieć będzie też związek z rosnącą ilością urządzeń wykorzystujących bezprzewodowe technologie transmisji. Jednocześnie, do 2020 roku aż 71 proc. całego ruchu IP pochodzić będzie z urządzeń innych niż komputery: smartfonów, tabletów, a także m.in. telewizorów typu smart. Obecnie odsetek ten wynosi ok. 47 proc. Zwiększenie skali ruchu mobilnego, a także proporcji związanych z wykorzystaniem komputerów osobistych będzie efektem zmian w sposobach korzystania z Internetu – zarówno w zastosowaniach biznesowych, jak i konsumenckich. W Polsce w 2020 roku komputery osobiste będą generować 34 proc. ruchu IP, wobec 65 proc. rok temu.

Co ciekawe, z analiz Cisco wynika, że ruch sieciowy odbywający się w tzw. godzinach szczytu do 2020 roku wzrośnie niemal pięciokrotnie w porównaniu z danymi za 2015 rok. Dodatkowo wielkość ruchu generowanego tylko przez urządzenia przenośne przekroczy skalę ruchu związanego z wykorzystaniem klasycznych komputerów osobistych.

W ciągu najbliższych pięciu lat, liczba ataków DDoS wzrośnie z 6,6 mln do 17 mln. Co więcej, ruch związany z tego typu atakami może odpowiadać nawet za 10 proc. całkowitego ruchu w sieci IP danego państwa.

Do zwiększenia niezbędnej przepustowości globalnej infrastruktury Internetowej przyczynią się też m.in. nowe zastosowania strumieniowej transmisji danych. Wśród nich – ruch związany z transmisją wideo oraz monitoringiem, a także z wirtualną rzeczywistością. Zdaniem autorów analizy Cisco Visual Networking Index ruch związany z monitoringiem wizyjnym w ciągu ostatniego roku wzrósł dwukrotnie, a do 2020 roku wzrosnąć ma dwudziestokrotnie. Ruch związany z wirtualną rzeczywistością w 2020 roku ma być natomiast aż 60 razy wyższy niż obecnie.

Odpowiedzią na zmieniające się potrzeby dotyczące infrastruktury sieciowej będą m.in. inwestycje w urządzenia sieciowe obsługujące protokół IPv6. Eksperci Cisco prognozują, że w 2020 roku z tym standardem zgodna będzie niemal połowa (48,2 proc.) wszystkich urządzeń działających w sieciach mobilnych i przewodowych. W tym samym czasie niemal dwukrotnie wzrośnie średnia szybkość stałych łączy szerokopasmowych. W 2020 roku będzie to 47,7 Mb/s zamiast obecnych 24,7 Mb/s. Co ważne, w latach 2014-2015 średnia szybkość stałego łącza internetowego wzrosła w Polsce o 9 proc.

„Wnioski z tegorocznego badania Cisco VNI wskazują na kilka wyraźnych trendów, jak wzrost znaczenia Internetu Rzeczy i połączeń M2M. Kluczowa pozostaje także mobilność – tempo wzrostu ruchu danych w sieciach mobilnych będzie w naszym kraju dwukrotnie większe niż w stacjonarcych sieciach IP. Rozwijać będą się także zaawansowane usługi wideo i aplikacje M2M, napędzając zapotrzebowanie na większą przepustowość, szybkość i skalowalność sieci” – mówi Dariusz Fabiszewski, dyrektor generalny Cisco w Polsce. Jego zdaniem, w obliczu prognozowanych zmian dotyczących wymagań względem infrastruktury sieciowej IP kluczowego znaczenia nabiera także kwestia zapewnienia bezpieczeństwa sieci. „Kluczowe są innowacje, które pozwolą dostarczyć skalowalne i bezpieczne usługi najwyższej jakości za pośrednictwem wszystkich typów infrastruktury sieciowej” – dodaje Dariusz Fabiszewski.

W kontekście bezpieczeństwa IT, przygotowane we współpracy z firmą Arbor Networks analizy Cisco wskazują na wzrost skali zagrożeń opartych na metodach rozproszonej odmowy dostępu – w ciągu najbliższych pięciu lat, liczba ataków DDoS wzrośnie z 6,6 mln do 17 mln. Co więcej, ruch związany z tego typu atakami może odpowiadać nawet za 10 proc. całkowitego ruchu w sieci IP danego państwa. Tak duże, choć zwykle chwilowe, natężenie ruchu powiązanego z atakami DDoS wskazuje na konieczność wykorzystania kompleksowych rozwiązań bezpieczeństwa IT, potencjalnie także na poziomie sieci operatorskich lub instytucji państwowych.

Badanie Cisco opiera się na niezależnych prognozach analitycznych oraz badaniach rzeczywistego ruchu w sieciach.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *