Branża ITRynek

Edumixer 2021 – czyli jak kształtować kompetencje w branży ICT

Pierwsze trzy dni grudnia upłynęły pod hasłem: „Transformacja cyfrowa. Wyzwanie dla edukacji, rynku pracy i przedsiębiorców”. Podczas V Forum Współpracy Edukacji z Biznesem Edumixer omówiono zagadnienia związane z potrzebami kompetencyjnymi na zmieniającym się rynku IT oraz telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Swoją wiedzą podzielili się specjaliści, reprezentanci firm oraz uczelni i placówek edukacyjnych.

Edumixer 2021 – czyli jak kształtować kompetencje w branży ICT

Głównym celem Forum Współpracy Edukacji i Biznesu jest dialog pomiędzy biznesem a instytucjami naukowo-dydaktycznymi, aby jak najlepiej dopasować przyszłe programy i praktyki do potrzeb współczesnego rynku pracy, wskazali przedstawiciele organizatorów, a więc Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI). Współpraca w obu wspomnianych sektorach jest niezbędna do dalszego rozwoju uczelni oraz wzmacniania konkurencyjności polskich przedsiębiorców poprzez możliwości zatrudniania dobrze wyspecjalizowanych kadr.

“Konferencja Edumixer to rozmowa o rzeczach najważniejszych: kompetencjach przyszłości, o tym jak przemysł informatyczny będzie rozwijał się w Polsce, jak to będzie wpływać na konkurencyjność naszej gospodarki oraz jaki udział będzie miała Polska w reindustrializacji Europy oraz przywróceniu konkurencyjności europejskiej gospodarki” – powiedział otwierając konferencję Andrzej Dulka, prezes PIIT.

“Wspólny dialog jest niezbędny, abyśmy przygotowali programy szkolenia formalnego i pozaformalnego w sposób spójny i odpowiadający potrzebom rynku pracy. Obecnie mamy problem z inicjatywami i różnymi przedsięwzięciami edukacyjnymi, które mają podnosić poziom kompetencji w obszarze technologii cyfrowych. Spotkanie w takim gronie może pomóc podzielić nam poszczególne elementy na konkretne segmenty działań edukacyjnych” – dodał Wiesław Paluszyński, prezes PTI, Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Nadążyć za tempem zmian na rynku pracy

Jak wskazują eksperci, obecnie czas przydatności kompetencji to od 2 do 5 lat. Dlatego programy kształcenia i szkolenia pracownicze muszą być aktualizowane na bieżąco, aby nadążać za tempem zmian na rynku pracy. Jest to szczególnie ważne z perspektywy ostatnich miesięcy, które zarówno w Polsce, jak i na świecie były bardzo ciężkie nie tylko dla gospodarki, ale także wielu aspektów naszego życia.

Postępująca cyfryzacja to nieodłączny element prawidłowego funkcjonowania kraju – nie tylko
w sytuacjach kryzysowych, ale przede wszystkim w normalnych warunkach, które taki rozwój ułatwiają, twierdzą specjaliści. Obecne tendencje będą się utrzymywać, dlatego standardy wypracowane teraz będą nam towarzyszyć w przyszłości.

Powszechny dostęp do sieci to pierwszy krok do eliminowania zjawiska wykluczenia cyfrowego, dlatego jest tak ważny w całym procesie usprawniania współpracy pomiędzy edukacją a biznesem w ramach kształtowania kompetencji w branży ICT, podkreślano podczas forum.

Potrzeby kompetencyjne

Podczas otwarcia drugiego dnia Edumixera dr inż. Jacek Oko, prezes UKE, zapowiedział inicjatywę, która ma na celu szybsze likwidowanie „białych plam”, polegającą na wymianie doświadczeń między UKE a operatorami i wypracowaniu modelu inwestowania w infrastrukturę w ramach tzw. umów inwestycyjnych zawartych w prawie telekomunikacyjnym.

Przypomnijmy, że obecnie mierzymy się z brakiem specjalistów z branży ICT. Eksperci szacują, że w Polsce brakuje ich nawet kilkaset tysięcy, co będzie powodowało w przyszłości cały szereg konsekwencji
dla funkcjonowania rynku. Według raportu DESI mamy obecnie 3,4% specjalistów ICT w populacji pracujących. Jak wiemy, duża część z nich pracuje na rzecz klientów międzynarodowych, a więc nie przyczynia się realnie do rozwoju polskiej gospodarki. Kraje, które są wiodące w tym obszarze mają udział specjalistów ICT na poziomie 7-8%, podkreślano.

Podczas konferencji omówiono również główne wnioski płynące z raportu o potrzebach kompetencyjnych, który został przygotowany przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Informatyka oraz Sektorową Radę ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo w kontekście skutków pandemii, a także trendy i wymagania, które będą kreować najbliższą przyszłość sektora ICT.

Trzeci dzień forum poświęcony był natomiast warsztatom merytorycznym dla sektora Telekomunikacja
i Cyberbezpieczeństwo. Dwa, główne tematy, wokół których przeprowadzono rozmowy, to: „Sektorowa Rama Kwalifikacji – rekomendacje w obszarze aktualizacji Ramy Kwalifikacji dla sektora Telekomunikacji” oraz „Zmiany w Ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *